Výročná členská schôdza 2017

Výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 31. marca 2017 o 17,00 hod. v Dome kultúry na Saratovskej ulici č. 2/A v Dúbravke. Treba priniesť členský preukaz. Účasť na členskej schôdzi je jednou zo základných povinností člena!