Výročná členská schôdza 2018

Výročná členská schôdza sa uskutoční v mesiaci apríl 2018. Termín a program budú včas zverejnené na našej stránke www.srzba4.sk a na nástenke v priestoroch našej kancelárie. Účasť na členskej schôdzi je jednou zo základných povinností člena!