Zarybnenie 2018

Zákaz lovu kapra!

25. 10. 2018 bol revír KUCHAJDA zarybnený kaprom rybničným K3-4 2000 kg.
Možnosť privlastniť kapra bude dňa:   12. 11. 2018
/Jarné zarybnenie bude v mesiaci apríl 2019./
Dňa 23.10.2018 bola zarybnená Morava, kde zatiaľ bolo dané 2000 kg K2 a 400 kg K3.