Zarybnenie v roku 2016/17

Brigády

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať brigádu v minimálnom rozsahu 8 hodín.

Brigádu možno odpracovať aj v niektorej z organizácii MsO SRZ Bratislava I, II, III alebo V. Je potrebné mať potvrdenie o odpracovaní brigády.

Od brigád sú oslobodení: deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov a invalidi

Termíny brigád MsO Bratislava IV
Kuchajda: 8.apríl, 9.apríl, 22. apríl, 2.september, 3.september 2017
Zraz je o 8,00 hod. pri hlavnom vchode (od železničnej stanice Nové Mesto)

Karloveské rameno: 23. apríl 2017
Zraz je o 8,00 hod. pri Riviére

Morava: 23.september, 24. september 2017
Zraz je o 8,00 hod. pod hradom v Devíne

Na brigádu treba prísť v pracovnom oblečení, priniesť si pracovné rukavice a igelitový sáčok. Brigády v ostatných MsO SRZ Bratislava (termín, miesto, čas) budú zverejnené v kancelárii MsO Bratislava IV a na členskej schôdzi.

Rybárske preteky

Jarné rybárske preteky sa uskutočnia na Kuchajde dňa 7. mája 2017 od 7:00 hod. do 13:00 hod. Štartovné pre dospelých 5€.

Preteky detí od 08,00 hod. do 12,00 hod. (štartovné 0,00 €).

Predaj štartovných lístkov bude v kancelárii MsO SRZ Bratislava IV na Levárskej 11 (od 1.3.2017) alebo 1 hod. pred pretekmi.