Revíry

Revíry MsO SRZ Bratislava IV
všeobecný popis

1-0140-1-1 Dunaj č.4 -Devínsko-Karloveské rameno 1

Popis 1-0140-1-1 Dunaj č.4 -Devínsko-Karloveské rameno 1 Vodná plocha prietočného ramena s rozlohou 34 ha na ľavej strane Dunaja od ústia do Dunaja v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves po začiatok ramena pod kameňolomom v Devíne a vodná plocha ramena 8 ha nad kameňolomom v Devíne po začiatok ramena v mestskej časti Devín. Zákaz lovu rýb vo vyznačenej časti ochranného...

Viac

1-0390-1-1 Morava č.1

Popis 1-0390-1-1 Morava č.1 Čiastkové povodie rieky Morava od ústia do Dunaja pri Devíne po Markeggský most a inundácie z Moravy pod Hradom (2ha) a pred železničným mostom do Marcheggu (1,5ha). Morava č. 1 - 1-0390-1-1

Viac

1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda

Popis 1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda Vodná plocha štrkoviska (9ha)pri železničnej stanici Bratislava-mesto. Na základe zmluvy s MsÚ Bratislava Nové Mesto - vlastníka pozemkov pod vodnou plochou, je nutné rešpektovať prevádzkový poriadok prírodného areálu, preto je v mesiacoch jún, júl, august od 9,00 do 18,00 hod. zákaz lovu z celej plochy štrkoviska. Je zakázané loviť: z ostrova...

Viac