Členské poplatky a ceny povolení na rybolov pre rok 2017

Poplatky pre rok 2017 sú uvedené v súlade s usmernením R-SRZ
Povolenia na rybolov sa vydávajú do 20.10.2017.
Kaprové zväzové povolenie je podmienené kúpou miestneho povolenia!
*Pstruhové povolenky sa vydávajú na MsO I,Baštová 5

Neodovzdanie ÚL načas (po 15.1.2017 ): 10,00 €
Neskorá platba členského (po 31.3.2017): 10,00 €
Neodpracovaná brigáda v 2016: 15,00€
Prerušené členstvo I-V. (max. 1 r.): 10,00 €
Poplatky za nesplnenie členských povinností sú príspevkami na zarybnenie.

Hosťovacie povolenia kaprové
K – denné pre BA: 7,00 €
K – týždenné pre BA: 30,00 €
K – denné deti pre BA: 2,00 €
K – týždenné deti pre BA: 5,00 €