Denný čas lovu rýb na lipňových vodách

Denný čas lovu rýb (§ 12, ods.1, písm.b) v rybárskych revíroch sa ustanovuje na lipňových vodách v mesiacoch

jún, júl a august – od 04:00 do 22:00 hod.
september a október – od 05:00 do 21:00 hod.
november a december – od 07:00 do 19:00 hod.