Denný čas lovu rýb na pstruhových vodách

Denný čas lovu rýb (§12 ods. 1 písm. a) v rybárskych revíroch sa ustanovuje na pstruhových vodách v mesiacoch

apríl a september – od 06:00 do 19:00 hod.
máj a august – od 05:00 do 21:00 hod.
jún a júl – od 04:00 do 22:00 hod.