Rybárske preteky 2019

Z dôvodu ochorenia rýb sprevádzaného ich úhynom je na revíri 1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda vyhlásený VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB. To znamená, že sa na uvedenom revíri nesmie loviť žiadna ryba. Zákaz trvá až do odvolania. Na základe tejto skutočnosti oznamujeme, že sa rušia preteky ktoré sa mali konať 5.5.2019. Na základe predloženého štartovaného lístka vám bude vrátené štartovné.

Pôvodný oznam:

Jarné rybárske preteky sa uskutočnia na Kuchajde dňa 5. mája 2019 od 7:00 hod. do 13:00 hod. Štartovné pre dospelých 5€.

Preteky detí od 08,00 hod. do 12,00 hod. (štartovné 0,00 €).

Predaj štartovných lístkov bude v kancelárii MsO SRZ Bratislava IV na Levárskej 11 (od 1.3.2019) alebo 1 hod. pred pretekmi.

Odovzdanie prehľadov o úlovkoch za rok 2018

Ak už nebudete do konca roka loviť ryby môžete „Prehľad o úlovkoch“ odovzdať už v decembri. V prípade Vášho záujmu je možné vybaviť nové „Povolenie na rybolov pre rok 2019“ po 15.12.2018 . Termín treba overiť telefonicky! V oddôvodnených prípadoch môžete kompletne vyplnený a zosumarizovaný „Prehľad o úlovkoch“ zaslať poštou alebo vhodiť do schránky na dverách kancelárie našej MsO na Levárskej 11. Odovzdanie ÚL sa eviduje na počítači.