Členské poplatky a ceny povolení na rybolov pre rok 2019

Poplatky pre rok 2019 sú uvedené v súlade s usmernením R-SRZ
Povolenia na rybolov sa vydávajú do 30.9.2019.
Kaprové zväzové povolenie je podmienené kúpou miestneho povolenia!
*Pstruhové povolenky sa vydávajú na MsO I,Baštová 5

Neodovzdanie ÚL načas (po 15.1.2019 ): 20,00 €
Neskorá platba členského (po 31.3.2019): 30,00 €
Neodpracovaná brigáda v 2019: 20,00€
Prerušené členstvo I-V. (max. 1 r.): 10,00 €
Poplatky za nesplnenie členských povinností sú príspevkami na zarybnenie.

Hosťovacie kaprové povolenia pre rok 2019 pre členov SRZ :
Miestne – dospelý denné 10 €, týždenné 30 €
Miestne – deti denné 2 €, týždenné 5 €

Hosťovacie kaprové povolenia pre rok 2019 pre nečlenov:
Miestne – dospelý denné 20 €, týždenné 80 €
Miestne – deti denné 10 €
Na revíry Rady dospelý denné 20 €, týždenné 80 €
Na revíry Rady detské denné 10 €