Odovzdanie prehľadov o úlovkoch za rok 2018

Ak už nebudete do konca roka loviť ryby môžete „Prehľad o úlovkoch“ odovzdať už v decembri. V prípade Vášho záujmu je možné vybaviť nové „Povolenie na rybolov pre rok 2019“ po 15.12.2018 . Termín treba overiť telefonicky! V oddôvodnených prípadoch môžete kompletne vyplnený a zosumarizovaný „Prehľad o úlovkoch“ zaslať poštou alebo vhodiť do schránky na dverách kancelárie našej MsO na Levárskej 11. Odovzdanie ÚL sa eviduje na počítači.