Výročná členská schôdza 2019

HODNOTIACA ČLENSKÁ SCHÔDZA sa uskutoční 12.4.2019 o 17,00 hod. v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej ulici 2/A. Program bude včas zverejnený na:

www.srzba4.sk, alebo na nástenke v priestoroch kancelárie.

Treba priniesť členský preukaz. Účasť na členskej schôdzi je jednou zo základných povinností člena !!!