Denný čas lovu rýb do 31.12.2018

Pstruhové vody od 16. apríla do 30. septembra
Kaprové vody (vodné toky, okrem slepých, mŕtvych a odstavených ramien a povrchových vôd, umelo vzdutých v koryte vodného toku) celoročne
Kaprové vody (vodné nádrže, štrkoviská a iné rybárske revíry, ktoré nie sú vodným tokom) od 1. januára do 14. marca a od 1. júna do 31. decembra
Lipňové vody od 1. júna do 31. decembra

 

Denný čas lovu rýb na kaprových vodách

Denný čas lovu rýb (§12 ods. 1 písm. c) v rybárskych revíroch sa ustanovuje na kaprových vodách v mesiacoch

január a február – od 07:00 do 17:00 hod.
marec a apríl – od 05:00 do 21:00 hod.
máj, jún a október – od 04:00 do 24:00 hod.
júl, august a september – od 00:00 do 24:00 hod.
november a december – od 07:00 do 20:00 hod.

 

Denný čas lovu rýb na lipňových vodách

Denný čas lovu rýb (§ 12, ods.1, písm.b) v rybárskych revíroch sa ustanovuje na lipňových vodách v mesiacoch

jún, júl a august – od 04:00 do 22:00 hod.
september a október – od 05:00 do 21:00 hod.
november a december – od 07:00 do 19:00 hod.

 

Denný čas lovu rýb na pstruhových vodách

Denný čas lovu rýb (§12 ods. 1 písm. a) v rybárskych revíroch sa ustanovuje na pstruhových vodách v mesiacoch

apríl a september – od 06:00 do 19:00 hod.
máj a august – od 05:00 do 21:00 hod.
jún a júl – od 04:00 do 22:00 hod.

 

Denný čas lovu rýb na hraničných vodách

Denný čas lovu na hraničných vodách, ktorý je zverejnený v rybárskych poriadkoch, platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Pre hraničné vody s Poľskom:

január a február – od 07:00 do 17:00 hod.
marec a apríl – od 05:00 do 20:00 hod.
máj, jún, júl a august – od 04:00 do 22:00 hod.
september a október – od 5:00 do 21:00 hod.
november a december – od 6:00 do 18:00 hod.