Výklad ku § 14 vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z.

Paragraf 14 hovorí o množstve úlovkov a ich evidencii. Aby nedochádzalo ku zbytočným nedorozumeniam, požiadali sme o jeho výklad s uvedením názorných príkladov.

Veríme, že vám tieto informácie pomôžu v správnom pochopení § 14 vykonávacej vyhlášky.

[su_document url=”https://www.srzba4.sk/wp-content/uploads/2019/02/Grafické_znázornenie-privlastňovania_si_rýb.pdf”]

[su_document url=”https://www.srzba4.sk/wp-content/uploads/2019/02/Vysvetlivky_ku_grafickému_znázorneniu_privlastňovania_si_rýb.pdf”]