Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku

Dokument „Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku“ bol schválený Radou SRZ. Uverejňujeme jeho plné znenie (link na stiahnutie PDF verzie):

[su_document url=”https://www.srzba4.sk/wp-content/uploads/2019/05/Oznámenie-o-odstránení-nezrovnalostí-v-spoločnom-rybárskom-poriadku.pdf”]