Revír 1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda – lov rýb povolený od 1.6.2019

Od 1.6.2019 je na revíri 1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda lov rýb povolený. 

V ranných hodinách bude naďalej vykonávaná kontrola stavu revíru a v prípade výskytu aj zber uhynutých rýb.