Náhradné zarybnenie Kuchajdy

Dňa 19.9.2019 bolo vykonané zarybnenie revíru Kuchajda kaprom. Toto zarybnenenie je náhradným plnením od dodávateľa za uhynuté ryby. Od 19.9.2019 do 23.9.2019 platí zákaz lovu. Lov je povolený od 24.9.2019.