Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na revíry Zrkadlový háj č. 1-1190-1-1

Na základe Rozhodnutia MŽP číslo: 34665/2020-4.1.1 zo 16.7.2020 sa v dňoch 4.8.2020 a 15.8.2020 v čase od 10:00 do 19:00 hod. obmedzuje výkon rybárskeho práva na rybárskom revíry Štrkovisko Zrkadlový háj č. 1-1190-1-1 z dôvodu konania podujatia “Letné dni Petržalky 2020” na hladine vodnej plochy a príbrežných pozemkoch.