Výročná členská schôdza 2020

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA sa uskutoční 18.9.2020 o 17,00 hod. v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej ulici 2/A. Pozvánku s programom si môžete stiahnuť na tomto linku:

Pozvánka s programom na Výročnú schôdzu 2020.

Nezabudnite si priniesť členský preukaz. Účasť na členskej schôdzi je jednou zo základných povinností člena.

S ohľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 sa riaďte aktuálne platnými nariadeniami (nosenie rúšok, dezinfekcia a pod.)