Zarybnenie revírov MsO SRZ Bratislava 4

Dňa 27.10.2020 bolo vykonané zarybnenie revírov MsO SRZ Bratislava 4 kaprom K3 6000kg a 28.10.2020 Zubáčom o priemernej veľkosti 11cm v počte 10 000 ks.