Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku

Dokument „Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku“ bol schválený Radou SRZ. Uverejňujeme jeho plné znenie (link na stiahnutie PDF verzie):

[su_document url=”https://www.srzba4.sk/wp-content/uploads/2019/05/Oznámenie-o-odstránení-nezrovnalostí-v-spoločnom-rybárskom-poriadku.pdf”]

Vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov k Zákonu o rybárstve – Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z.

Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. – Vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov k Zákonu o rybárstve platná od 1.1.2019

[su_document url=”https://www.srzba4.sk/wp-content/uploads/2018/12/VyhlaskaRybovodyMonitoring2019ZZ_2018_383_20190101.pdf”]

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov na stiahnutie v PDF.

[su_document url=”https://www.srzba4.sk/wp-content/uploads/2017/03/Vyhlaska-185-2006.pdf”]