Kontakty

Adresa: Mestská organizácia SRZ Bratislava IV, Levárska 11, 841 04 Bratislava
Telefón: 02 65427322
Mobil: 0911 531485
web: www.srzba4.sk
e-mail: info (zavináč) srzba4.sk

Výbor pre volebné obdobie 2018 – 2021
Predseda: Mgr. Jaroslav Pavlas
Tajomníčka: Jarmila Banovičová
Rybársky hospodár: Ján Horváth
Vedúci rybárskej stráže: Ing. Branislav Chalupka
Vedúci brigád: Anton Pavlíček
Člen výboru: Slavomír Joch

Kontrolná komisia
Predseda: Ing. Ivan Rybanský
Člen: Ľuboš Lipták
Člen: Ing. Radomír Kovalčík

Disciplinárna komisia
Predseda: Ing. Pavol Bartoš
Člen: Ing. Vladislav Maruš
Člen: Marcel Satury

Rybárska stráž
Ján Horváth
Anton Švec
Anton Pavlíček
Pavel Trubela
Mgr. Jaroslav Pavlas
Jaroslav Moravčík
Mgr. Dušan Rohlíček
Igor Škrobák
Peter Talač
Ing. Branislav Chalupka
Štefan Mada