PF

   Výbor Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Bratislava IV. Vám a Vašim rodinám praje príjemné prežite vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia, profesionálnych a osobných úspechov v novom roku 2018!

MsO BA IV.