Revíry

Revíry MsO SRZ Bratislava IV

Zoznam revírov 2018 (Vyhľadávanie je možné využiť aj na zistenie názvu revíru pre vypĺňanie prehľadu o úlovkoch, stačí zadať niekoľko čísiel z revíru)

ČÍSLO REVÍRUNÁZOV REVÍRUZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIACHARAKTER VODYÚČELZVÄZOVÉ POVOLENIEPOPIS REVÍRU
1-0010-1-1Bobrie jazeroMO SRZ GajarykaproválovnýNieVodná plocha dvoch jazier (4,5 ha) - Horné Bobrie jazero (2 ha) v obci Gajary a Dolné Bobrie jazero (2,5 ha) v obci Gajary. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-0020-1-1Chorvátsky kanálMsO SRZ Bratislava 5kaproválovnýNieKanál v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zákaz lovu z premostenia kanála. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 14. 5. V úseku od premostenia na Dolnozemskej ceste po premostenie pred prečerpávacou stanicou zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. V ostatných častiach rybárskeho revíru je lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-0030-1-1CirnoMO SRZ GajarykaproválovnýNieVodná plocha (0,75 ha) pri obci Gajary.
1-0040-1-1Čierna voda č. 3MsO SRZ SeneckaproválovnýÁnoČiastkové povodie Čiernej vody od Starého mosta v obci Kráľová pri Senci po železničný most pri obci Bernolákovo.
1-0050-1-1Čierna voda č. 4MsO SRZ SeneckaproválovnýÁnoČiastkové povodie Čiernej vody od železničného mosta pri obci Bernolákovo po pramene.
1-0060-1-1Záhorská Ves - Rašelinové jazierkoMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha prírodného jazera pri obci Záhorská Ves.
1-0070-1-1Dunaj č. 3 - OR BiskupickéMsO SRZ Bratislava 2kaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (30 ha) od spaľovne po výpustný objekt do ľavostranného priesakového kanála vodného diela Gabčíkovo. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.!
1-0080-1-1Dunaj č. 3 - OR Malý ZemníkMsO SRZ Bratislava 5kaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) na pravej strane zdrže medzi OR Veľký Zemník a Jarovecko-Rusoveckou sústavou ramien. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. Revír nie je hraničná voda.
1-0090-1-1Dunaj č. 4 - OR OvsišteMsO SRZ Bratislava 5kaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (0,22 ha) na pravej strane Dunaja v mestskej časti Bratislava-Petržalka medzi Prístavným mostom a Ekonomickou univerzitou. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.! Revír nie je hraničná voda.
1-0100-1-1Dunaj č. 3 - OR PolderMsO SRZ Bratislava 5kaproválovnýNieSústava kanála a ramien na pravej strane zdrže (20,12 ha) od manipulačného objektu Polderu (nástupný objekt zo zdrže a výpestný objekt do pravostranného priesakového kanála) pri obci Rusovce po cestu oddeľujúcu Polder od zdrže VD a Jarovecko-rusoveckej sústavy ramien, až po uzavretie starou hrádzou Dunaja. Upozornenie: platia osobitné obmedzenia.
1-0110-1-1Dunaj č. 3 - OR Veľký ZemníkMsO SRZ Bratislava 5kaproválovnýÁnoVodná plocha odstaveného ramena (48,4 ha) na pravej strane zdrže VD medzi zdržou a Rusoveckou sústavou ramien. Lov rýb povolený v časti od Dunaja v dĺžke 2200m na ľavej strane a šírke 90 m revíru po vyznačenú pretekársku dráhu. Spodná časť revíru vyznačená tabuľami vyhlásená CHRO. Loviaci sú povinní riadiť sa tabuľami a zverejnenými oznamami (MsO Bratislava 5). Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.
1-0120-1-1Dunaj č. 3 - Rameno ZuzanaMsO SRZ Bratislava 5kaproválovnýNieVodná plocha ramena (13,94 ha) a sústava ramien na pravej strane Dunaja od ústia do Dunaja po koniec ramien v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Upozornenie: platia osobitné obmedzenia. Nakoľko sa jedná o územie so 4. a 5. stupňom ochrany,
lov rýb povolený na pravom brehu ramena Zuzana do ústia Dunaja, v časti ktoré nepatrí do 4. a 5. stupňa ochrany, nakoľko do dnešného dňa nebola povolená výnimka okresným úradom.
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.
Revír nie je hraničná voda.
1-0130-1-1Dunaj č. 3 - Rusovecko-Jarovecká sústava ramienMsO SRZ Bratislava 5kaproválovnýÁnoSústava ramien (56,1ha) na pravej strane zdrže pri obci Rusovce od ústia do zdrže a cesty oddeľujúcej Polder po nápustný objekt Chorvátskeho kanála pri ČOV Petržalka až po koniec ramien pri ramene Zuzana. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.
1-0140-1-1Dunaj č. 4 - Karlovesko-Devínske ramenoMsO SRZ Bratislava 4kaproválovnýÁnoVodná plocha prietočného ramena (33,85 ha) na ľavej strane Dunaja od ústia do Dunaja v mestskej časti Bratislava Karlova Ves po začiatok ramena pod kameňolomom v Devíne a vodná plocha ramena (8,57 ha) nad kameňolomom v Devíne pozačiatok ramena v mestskej časti Devín. Zákaz lovu rýb vo vyznačenej časti ochraného pásma I. stupňa (vodárenský zdroj). Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.
1-0150-1-1Jakubov - FeldMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha jazera pri obci Jakubov.
1-0151-1-1Gidra č. 1bMsO SRZ PezinokkaproválovnýÁnoČiastkové povodie Gidry od ústia Štefanovského potoka pri obci Budmerice po cestný most Častá Dubová. V úseku od spodného oplotenia rybochovného zariadenia SRZ MsO Pezinok po cestný most Častá Dubová je chránená rybárska oblasť.
1-0160-1-1Hlboké jazero v SenciMsO SRZ SeneckaproválovnýÁnoVodná plocha jazera (56 ha)pri meste Senec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-0170-1-1Horná RudávkaMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieHorná Rudávka od vyústenia z VN Centnúz po zaústenie do Dolnej Rudávky. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0180-1-1Horné ramenoMO SRZ GajarykaproválovnýNieVodná plocha (0,6 ha) pri obci Suchohrad.
1-0181-1-1Ílovisko KonopiskáMO SRZ RohožníkkaproválovnýNieVodná plocha íloviska (10 ha) pri obci Rohožník. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0210-1-1Jazero BalatónMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha jazera (2 ha) od vyústenia z Dolnej Rudávky po vtok do rieky Moravy.Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0220-1-1Jakubov - Čierny FeldMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha jazera pri obci Jakubov.
1-0230-1-1Záhorská Ves - OblozMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha jazera pri obci Záhorská Ves.
1-0240-1-1Plavecký Štvrtok OsmičkaMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha jazera pri obci Plavecký Štvrtok.
1-0250-1-1Jazero PrukseMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha jazera (2,5 ha) na Záhorskom kanáli č. 2. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0270-1-1Jazero Železná studnička č. 2MsO SRZ Bratislava 1kaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1,3 ha) v bratislavskom lesoparku Železná Studnička. Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-0280-1-1Jazero Železná studnička č. 3MsO SRZ Bratislava 1kaproválovnýNieVodná plocha nádrže (0,5 ha) v bratislavskom lesoparku Železná Studnička. Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-0300-1-1Kanál Malina č. 1MsO SRZ ZáhoriekaproválovnýÁnoČiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od ústia do rieky Moravy po cestný most Láb Dúbrava. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0310-1-1Kanál Malina č. 2MsO SRZ ZáhoriekaproválovnýÁnoČiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od cestného mosta Láb Dúbrava po pramene. Kuchyňská a Pernecká Malina po pramene a štrkovisko Pernek. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0330-1-4Lábske jazeroMsO SRZ Záhoriekaprováchyť a pusť!NieVodná plocha prírodného jazera pri obci Láb. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-0340-1-1Potok LakšárMO SRZ Malé Leváre - Veľké LevárekaproválovnýNiePotok Lakšár od ústia po pramene a melioračný kanál od ústia do Moravy po hranicu k. ú. Závod.
1-0350-4-1Lozorno - Lozorňanský potokMsO SRZ ZáhoriepstruhoválovnýNieLozorňanský potok od ústia do kanálu Malina po plot zvernice pri obci Lozorno.
1-0360-1-1Malé AxiMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2,5 ha) pri obci Vysoká pri Morave. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0370-1-1Malý Dunaj č. 6MsO SRZ Bratislava 2kaproválovnýÁnoČiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Tomášov Nová Dedinka po staré stavidlo na Dunaji.
1-0390-1-1Morava č. 1MsO SRZ Bratislava 4kaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Morava od ústia do Dunaja pri Devíne po Marcheggský most (revír je hraničná voda) a vodné plochy inundácie v uvedenom úseku. Lov rýb na hraničných vodách je povolený výhradne na území SR.
1-0400-1-1Morava č. 2MsO SRZ ZáhoriekaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Morava od Marcheggského železničného mosta po rkm 33,3 katastrálna hranica obcí Záhorská Ves a Suchohrad. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0410-1-1Morava č. 3MO SRZ GajarykaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Moravy od rkm 33,3 pri obci Záhorská Ves-Suchohrad po ústie Rudavy rkm 51,8. Revír je hraničná voda lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
1-0420-1-1Morava č. 4MO SRZ Malé Leváre - Veľké LevárekaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Moravy od ústia Rudavy rkm 51,8 po rkm 59. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
1-0430-1-1Odpadový kanálMO SRZ Malé Leváre - Veľké LevárekaproválovnýÁnoOdpadový kanál (Malolevársky kanál) prechádzajúci medzi Moravou a Lakšárskym potokom od ústia Baďurového kanála pri obci Malé Leváre po k. ú. Závod.
1-0440-1-1OR Stará MoravaMO SRZ Malé Leváre - Veľké LevárekaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (21,16 ha) rieky Moravy v rkm. 57,8 - 58,5 v inundačnom území rieky Moravy.
1-0450-1-1OR ŠtokrzíMO SRZ GajarykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (0,3 ha) Moravy pri obci Gajary.
1-0460-1-1Panská MoravaMO SRZ Malé Leváre - Veľké LevárekaproválovnýNieVodná plocha mŕtveho ramena (36,72 ha) v inundačnom území rieky Moravy v rkm. 53,5 - 54,5 od ochrannej hrádze 300m.
1-0470-1-1Plavecký Štvrtok PieskovňaMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha pieskoviska pri obci Plavecký Štvrtok.
1-0480-1-1Požiarna nádržMO SRZ GajarykaproválovnýNieVodná plocha (1,9 ha) v obci Gajary.
1-0500-1-1Rašelinisko Rohožník č. 2MO SRZ RohožníkkaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (5,5 ha) v obci Rohožník. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0510-1-1Rašelinisko Rohožník č. 3MO SRZ RohožníkkaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska v obci Rohožník. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-0520-1-4Rašelinisko Rohožník č. 4MO SRZ Rohožníkkaprováchyť a pusť!NieVodná plocha rašeliniska (4 ha) v obci Rohožník. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0530-1-1Rašelinisko Rohožník č. 5MO SRZ RohožníkkaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (4 ha) v obci Rohožník. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0540-1-1Rašelinisko Rohožník č. 6MO SRZ RohožníkkaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (0,128 ha) v obci Rohožník.Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0550-1-1Rašelinisko Rohožník č. 7MO SRZ RohožníkkaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (0,5 ha) v obci Rohožník.Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0560-1-1Rašelinisko Rohožník, Rybník Kuzma 1MO SRZ RohožníkkaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (4 ha) v obci Rohožník. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0570-1-1Rašelinové jazierkoMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha (1 ha) pri obci Záhorská Ves. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0590-1-1RaudaziMO SRZ Malé Leváre - Veľké LevárekaproválovnýNieVodná plocha (9,03 ha) v inundačnom území rieky Moravy 52,3 - 53 tesne pod ochrannou hrádzou.
1-0600-1-1Rudava č. 1aMO SRZ Malé Leváre - Veľké LevárekaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Rudava od ústia do rieky Morava po rkm 5,566 označný tabuľou a Rudava od Veľkého splavu po mlyn pri obci Studienka Chválove vrátane Veľkolevárskeho náhonu. Upozornenie: Rudava od rkm 5,566 (sútok s Veľkolevárskym náhonom) po Veľký splav je samostatný pstruhový revír.
1-0610-1-1Rudava kanálMO SRZ RohožníkkaproválovnýÁnoKanál Rudava od obce Prievaly po obec Sološnica.
1-0620-1-3RudávkaMO SRZ RohožníkkaprováCHRONiePotok Rudávka od obce Rohožník po ústie Rudavy.
1-0810-1-1Slnečné jazerá v SenciMsO SRZ SeneckaproválovnýNieVodná plocha jazera (102 ha) pri meste Senec. V mesiacoch júl a august platí všeobecný zákaz lovu rýb od 8,00 do 20,00 hod. v úsekoch Slnečné jazerá - Juh od vstupnej brány č. 1 zo Štúrovej ulice po Lobster s.r.o., Slnečné jazerá - Sever od reštaurácie Zlatý kapor po hotel Senec - Relax, na uvedených úsekoch je lov z lodiek povolený min. 50 m od brehu. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-0830-1-1Stoličný potokMsO SRZ SeneckaproválovnýNieStoličný potok od obce Veľký Grob po VN Blatné.
1-0840-1-1Strieborné jazerá SenecMsO SRZ SeneckaproválovnýNieVodná plocha jazier (9 ha) pri meste Senec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-0850-4-1Stupava - Stupavský potok č. 1MsO SRZ ZáhoriepstruhoválovnýNieVodná plocha pri obci Stupava. Od ústia do kanálu Malina po vyústenie z rybničnej sústavy (Malý park)
1-0851-4-1Stupava - Stupavský potok č. 2MsO SRZ ZáhoriepstruhoválovnýNieVodná plocha pri obci Stupava. Od bezpečnostného prepadu pod hotelom Stupava po pramene
1-0860-1-1ŠpekMO SRZ GajarykaproválovnýNieSústava vodných plôch (7,6 ha) pri obci Gajary - Kruh (2,5 ha), Junkov Dolec (1 ha), Habán (0,3 ha), Strža (1,2 ha),Štelc a výkopa (1,5 ha), Špek (0,8 ha).
1-0870-1-1Štrkovisko BernolákovoMsO SRZ SeneckaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (8 ha) pri obci Bernolákovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-0880-1-1Štrkovisko Dolná Tehelňa PezinokMsO SRZ PezinokkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (4 ha) pri meste Pezinok. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-0890-1-1Štrkovisko DunajekMsO SRZ Bratislava 2kaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1,8 ha) pred obcou Ivánka pri Dunaji. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-0900-1-1Štrkovisko Dunajská Lužná - Malá VodaMO SRZ Dunajská LužnákaproválovnýÁnoMalá Voda Dunajská Lužná Vodná plocha štrkoviska (20 ha) pri obci Dunajská Lužná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: zubáč 55 cm.
1-0910-1-1Štrkovisko Gajarsko - SuchohradskéMO SRZ GajarykaproválovnýNieVodná plocha 3 štrkovísk(4,5 ha) - pri obci Gajary (3,5 ha), pri obci Suchohrad (0,5 ha a 0,5 ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-0920-1-1Štrkovisko Ivanka pri DunajiMsO SRZ Bratislava 2kaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (7,6 ha) za obcou Ivánka pri Dunaji. Zákaz budovania akýchkoľvek prístreškov a stanovania! Prísny zákaz kladenia ohňa! Parkovanie motorových vozidiel povolené len na vyznačených miestach. V záujme bezpečnej prevádzky prírodného kúpaliska v období od 1.6. do 15.9. je zakázané loviť v čase od 9,00 do 19,00 h v priestore pláže (od rampy po začiatok lesa), označovať kŕmne miesta bójkami a loviť z člnov. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-0930-1-1Štrkovisko Jakubov č. 1MsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (24 ha) pri obci Jakubov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0940-1-1Jakubov - PruxeMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha na Zohorskom kanály č.2 pri obci Jakubov.
1-0940-1-1Jakubov - Štrkovisko č. 2MsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska pri obci Jakubov.
1-0950-1-1Štrkovisko KalinkovoMO SRZ Dunajská LužnákaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (8 ha) pri obci Kalinkovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: šťuka 70 cm.
1-0960-1-1Štrkovisko KalnáMsO SRZ Bratislava 3kaproválovnýÁnoVodná plocha štrkoviska (6,5ha) pri nákladnej stanici Bratislava-Východ. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-0970-1-1Štrkovisko Kňaz - Malé LeváreMO SRZ Malé Leváre - Veľké LevárekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (65 ha) v areáli rekreačnej oblasti Rudava pri obci Malé Leváre. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-0980-1-1Štrkovisko KuchajdaMsO SRZ Bratislava 4kaproválovnýÁnoVodná plocha štrkoviska (9 ha) pri železničnej stanici Bratislava-mesto. Na základe zmluvy s MsÚ Bratislava Nové Mesto vlastníka pozemkov pod vodnou plochou, je nutné rešpektovať prevádzkový poriadok prírodného areálu, pretojev mesiacoch jún, júl, august od 9,00 do 18,00 hod. zákaz lovu z celej plochy štrkoviska. Je zakázané loviť: z ostrova a z móla v okruhu 10 m od móla, 15 m od „Reštaurácie vodný svet“ mólo pre uchytenie člnov. Vstup len cez určené vchody na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Vstup na rybolov po 18,00 hod. v mesiacoch júl, august a september od ulice Továšikovej Čínska reštaurácia. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-0990-1-1Štrkovisko Malé ČunovoMsO SRZ Bratislava 5kaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (3 ha) v obci Čunovo. Revír sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy s II. stupňom ochrany - zákaz vjazdu a státia smotorovým vozidlom. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-1010-1-1Štrkovisko na ŽidovkáchMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýÁnoVodná plocha štrkoviska (80 ha) pri obci Vysoká pri Morave. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-1020-1-1Štrkovisko Piesková jama - Dunajská LužnáMO SRZ Dunajská LužnákaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska pri obci Dunajská Lužná.
1-1030-1-1Štrkovisko RohlíkMsO SRZ Bratislava 2kaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2,5 ha) za NsP Ružinov v mestskej časti Bratislava–Ružinov. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-1040-1-1Štrkovisko Rovinka Veľká VodaMO SRZ Dunajská LužnákaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (60 ha) pri obci Rovinka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: šťuka 70 cm.
1-1050-1-1Štrkovisko Rovinka Za hrádzouMO SRZ Dunajská LužnákaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (10 ha) pri obci Rovinka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: šťuka 70 cm.
1-1060-1-1Štrkovisko RusovceMsO SRZ Bratislava 5kaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (5 ha) v obci Rusovce. Revír sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy s II. stupňom ochrany. Zákaz vjazdu a státia s motorovým vozidlom. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.!
1-1070-1-1Štrkovisko Stará tehelňaMsO SRZ Bratislava 3kaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri Vajnoroch v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.!
1-1080-1-1Štrkovisko ŠtrkovecMsO SRZ Bratislava 2kaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (5,5 ha) v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Lov rýb povolený za nasledujúcich podmienok:
– Zákaz lovu rýb z pontónu, terasy hotela a v priestore hniezdiska vodných vtákov!
– Osobitne upozorňujeme členov na dodržiavanie čistoty v okolí jazera, nepremiestňovanie kameňov z brehov a nenarúšanie pobrežných pozemkov.
Dodržiavanie týchto podmienok bude kontrolované členmi rybárskej stráže, porušovanie sankcionované mestskou políciou! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-1090-1-1Štrkovisko TrojuholníkMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Vysoká pri Morave. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-1100-1-1Štrkovisko U horáraMsO SRZ Bratislava 5kaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (3 ha) U horára A v mestskej časti Bratislava-Petržalka vrátane vodnej plochy štrkoviska (0,5 ha) U horára B pri Kutlíkovej ceste. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-1110-1-1Štrkovisko Vajnory č. 1MsO SRZ Bratislava 3kaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (3 ha) v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Zákaz lovu v priestore prepojenia štrkovísk 1 a 2! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-1120-1-1Štrkovisko Vajnory č. 2MsO SRZ Bratislava 3kaproválovnýÁnoVodná plocha štrkoviska (19 ha) v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-1130-1-1Štrkovisko Veľké ČunovoMsO SRZ Bratislava 5kaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (15 ha) v obci Čunovo. Revír sa nachádza v PR Ostrovné lúčky so 4. stupňom ochrany prírody - zákaz vjazdu a státia s motorovým vozidlom, zákaz táborenia, stanovania, bivakovania, kladenia ohňa. Zákaz voľného pohybu psov. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Z dôvodu ochrany európskych významných biotopov a chránených druhov rastlín a živočíchov:
a) zákaz vstupu a lov rýb z ostrova celoročne,
b) v úseku vyznačenom betónovými ihlanmi (s textom zákaz vstupu) zákaz vstupu a lovu rýb od 15.3. do 31.5.,
c) v úseku vyznačenom betónovými ihlanmi (s textom SRZ) zákaz vstupu a lovu rýb celoročne.
1-1140-1-1Štrkovisko Veľký BielMsO SRZ SeneckaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (16 ha) pri obci Veľký Biel. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-1150-1-1Záhorská Ves - ŠtrkoviskoMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska pri obci Záhorská Ves.
1-1160-1-1Štrkovisko Zelená voda 1MsO SRZ Bratislava 2kaproválovnýNieVodná plocha dvoch štrkovísk (14 ha) pri obci Most pri Bratislave. Zákaz budovania akýchkoľvek prístreškov a stanovania! Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz vjazdu motorovými vozidlami! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-1170-1-1Štrkovisko Zelená voda 2MsO SRZ Bratislava 2kaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (3,6 ha) pri obci Most pri Bratislave. Zákaz budovania akýchkoľvek prístreškov a stanovania! Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz vjazdu motorovými vozidlami! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-1180-1-1Štrkovisko Zlaté pieskyMsO SRZ Bratislava 2kaproválovnýÁnoVodná plocha štrkoviska (52,2 ha) v Areáli zdravia Zlaté piesky v mestskej časti Bratislava-Ružinov. V plážovej časti Areálu zdravia od oploteného priestoru za tobogánom po reštauráciu U Zlatého vodníka je lov rýb celoročne zakázaný (vrátane oploteného priestoru)!. Na brehu štrkoviska popri Seneckej ceste od reštaurácie U Zlatého vodníka po prevádzku vodnolyžiarskeho vleku je lov rýb zakázaný od 1. júna do 31. augusta v čase od 9,00 do 18,00 hod. Zákaz budovania pevných stanovíšť a prístreškov na brehu štrkoviska! Zákaz kladenia ohňa! Prístup ku štrkovisku v časti Areálu zdravia na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Zákaz privlastňovania si amura bieleho a tolstolobika do odvolania! Zákaz lovu rýb z ostrova! Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 14. 5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-1190-1-1Štrkovisko Zrkadlový HájMsO SRZ Bratislava 5kaproválovnýÁnoVodná plocha štrkoviska (20,5 ha) v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-1200-1-1ŠtvorecMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (3 ha) pri obci Vysoká pri Morave. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-1220-1-1Šúrsky potok č. 2 Svätý JurMsO SRZ PezinokkaproválovnýNieŠúrsky potok od cestného mosta Vajnory Čierna Voda po ústie potoka Saulach.
1-1230-1-1Tonišovské jazierkoMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha jazierka (1 ha) pri obci Vysoká pri Morave.Lovná miera: lieň 30 cm.
1-1240-1-1TunkaMO SRZ GajarykaproválovnýNieVodná plocha (0,4 ha) pri obci Gajary.
1-1250-1-1Stupava - Vachalkov rybníkMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha jazera pri obci Stupava.
1-1260-1-1Veľké AxiMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (13 ha) pri obci Vysoká pri Morave. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-1270-1-2VN BlatnéMsO SRZ SeneckaprováchovnýNieVodná plocha nádrže medzi obcami Blatné a Šenkvice.
1-1280-1-1VN Budmerice II.MsO SRZ PezinokkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (40 ha) pri obci Budmerice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-1290-1-1Malacky - VN CentnúzMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha nádrže na Zohorskom kanály.
1-1300-1-1VN CO KrakačMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha nádže pri obci Záhorská Ves.
1-1330-1-1Kuchyňa - VN KuchyňaMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha vodnej nádrže pri obci Kuchyňa.
1-1340-1-1VN KučišdorfMsO SRZ PezinokkaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (7 ha) pri obci Pezinok. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-1350-4-1VN Lozorno č. 1MsO SRZ ZáhoriepstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Lozorno. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-1350-4-1VN Lozorno č. 1MsO SRZ ZáhoriepstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Lozorno.
1-1360-1-1Lozorno VN č. 2MsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Lozorno.
1-1370-1-1VN Modra - HarmóniaMsO SRZ PezinokkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1 ha) pri meste Modra. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-1371-1-1VN Modra - KráľováMsO SRZ PezinokkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (0,75 ha) pri meste Modra. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-1380-1-1VN Panonský LesMsO SRZ PezinokkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (4 ha) pri obci Svätý Jur pri Bratislave. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-1390-1-1Kuchyňa - VN RohožníkMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha vodnej nádrže pri obci Rohožník.
1-1400-1-1VN Slnečné ÚdolieMsO SRZ PezinokkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1,5 ha) pri meste Pezinok. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-1410-1-2VN ŠenkviceMsO SRZ PezinokkaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Šenkvice.
1-1420-1-1VN ViničnéMsO SRZ SeneckaproválovnýNieVodná plocha nádrže (3 ha) pri obci Viničné. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-1421-1-2VN VištukMsO SRZ PezinokkaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Vištuk.
1-1430-1-2VN Vývrať č. 1MsO SRZ ZáhoriekaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Rohožník.
1-1440-1-2VN Vývrať č. 2MsO SRZ ZáhoriekaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Rohožník.
1-1450-1-1VN Zadný ŠúrMsO SRZ PezinokkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (16 ha) pri meste Modra. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
1-1460-4-1VydricaMsO SRZ Bratislava 1pstruhoválovnýNiePotok Vydrica od vyústenia do Dunaja po pramene v bratislavskom lesoparku Železná Studnička.
1-1470-1-1Záhorský kanálMO SRZ GajarykaproválovnýÁnoVodná plocha od ústia do Pruksi po Homolský most.
1-1480-1-1Zohorský kanál č. 1MsO SRZ ZáhoriekaproválovnýÁnoZohorský kanál od zaústenia do kanálu Malina po vyústenie z VN Centnúz. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-1481-1-1BezednéMsO SRZ ZáhoriekaproválovnýNieVodná plocha jazera (1 ha) pri Zohorskom kanáli v k.ú Stupava. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-1490-1-1Zohorský kanál č. 2MsO SRZ ZáhoriekaproválovnýÁnoZohorský kanál od zaústenia do VN Centnúz po vyústenie do Prukse. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-1500-1-1Židova MorávkaMO SRZ Malé Leváre - Veľké LevárekaproválovnýNieVodná plocha mŕtveho ramena (1,43 ha) v inundačnom území rieky Moravy v rkm. 54,6 - 55 v blízkosti ochrannej hrádze.
2-0010-1-1AkácosMsO SRZ KomárnokaproválovnýNieVodná plocha (16,5 ha) odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri obci Kameničná. Z dôvodu vyhláseného 4. stupňa územnej ochrany lov povolený od 15. júla. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-0020-1-1ApáliMsO SRZ KomárnokaproválovnýNieVodná plocha (14,10 ha) odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri Komárne. Severná časť starého koryta za ostrovom v úseku vyznačenom tabuľami predstavuje účel využitia „chovný“. Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvode vyhlásená za chránenú rybársku oblasť (CHRO), kde platí celoročný zákaz lovu rýb. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-0030-1-2Aszódsky kanál č. 1Rada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieKanál od čerpačky pri Opátskom ramene v obci Kľúčovec po ústie Csobánskeho kanála, kanál Báč pri Kľúčovci a Lionský kanál.
2-0040-1-1Aszódsky kanál č. 2MO SRZ Veľký MederkaproválovnýÁnoČiastkové povodie Aszódskeho kanála od ústia Csobánského kanála po železničný most Dolný Štál Okoč.
2-0050-1-1Aszódsky kanál č. 3MO SRZ TopoľníkykaproválovnýÁnoKanál od železničného mosta Okoč Dolný Štál po ústie do Malého Dunaja.
2-0081-1-1BarákyMO SRZ HolíčkaproválovnýNieVodná plocha (2,5 ha) pri obci Kátov a vodná plocha Výtržina. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
2-0090-1-1Bebrava č. 1MsO SRZ PartizánskekaproválovnýÁnoČiastkové povodie Bebravy od ústia pri obci Praznovce po cestný most v obci Livina, potok Hydina od ústia do rieky Bebrava po cestný most Ostratice Žabokreky. Lovná miera: kapor 45 cm, pstruh potočný 28 cm.
2-0100-1-1Bebrava č. 2MO SRZ Bánovce nad BebravoukaproválovnýÁnoČiastkové povodie Bebravy od cestného mosta pri obci Livina po ústie potoka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou, potok Livina od ústia po obec Libichava s prítokmi Libichavský potok a Višňová, potoky Halačovka, Inovec, Vrbovský potok, Bratinovský potok a potok Dubnička od ústia do Bebravy po hrádzu VN Prusy.
2-0110-4-1Bebrava č. 3MO SRZ Bánovce nad BebravoupstruhoválovnýNieČiastkové povodie Bebravy od ústia potoka Svinica v Bánovciach nad Bebravou po začiatok obce Čierna Lehota s prítokmi Trebichavský potok od ústia do Bebravy po začiatok obce Trebichava, Machnáč od ústia po Letný majer nad Obcou Motešice, potok Dubnička od ústia po teleso hrádze VN Prusy a Jelešnica od ústia po pramene.
2-0120-4-2Bebrava č. 4MO SRZ Bánovce nad BebravoupstruhováchovnýNieČiastkové povodie Bebravy od začiatku obce Čierna Lehota po pramene s prítokmi Čierny a Brekovský potok.
2-0130-1-1Blava č. 1MsO SRZ TrnavakaproválovnýÁnoČiastkové povodie Blavy od ústia po cestný most v Jaslovských Bohuniciach. Lovná miera: lieň 30 cm, kapor 45 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, amur 60 cm.
2-0140-4-1Blava č. 2MsO SRZ TrnavapstruhoválovnýNieČiastkové povodie Blavy od cestného mosta v Jaslovských Bohuniciach po pstruhové hospodárstvo Dechtice a čiastkové povodie Dubovského potoka od ústia po priehradné teleso nádrže Dolné Dubové a Vrbovecký potok od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.
2-0160-4-1BojniankaMO SRZ TopoľčanypstruhoválovnýNiePotok Bojnianka od ústia do rieky Nitra po pramene a prítoky potok Hradná, Lieskový potok, Zľavský potok od ústia po pramene.
2-0170-4-1BošáčkaMO SRZ Nové Mesto nad VáhompstruhoválovnýNiePotok Bošáčka od ústia do Váhu pri Trenčianskych Bohuslaviciach po hranice s ČR, s prítokmi Predpoloma, Hubotec, Španie a Sviniarka.
2-0180-4-1Brezovský potokMO SRZ SenicapstruhoválovnýNieBrezovský potok od ústia Myjavy po pramene.Lovná miera: pstruh potočný- 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, sivoň 27 cm.
2-0190-1-2Brodziansky potokMsO SRZ PartizánskekaprováchovnýNieBrodziansky potok od ústia do rieky Nitra po pramene.
2-0230-1-1Cergát č. 1MsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýÁnoČiastkové povodie melioračného kanálu od obce Jatov po ústie do rieky Nitra pri cestnom moste Nové Zámky Komoča. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-0240-1-1Cergát č. 2MsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýÁnoČiastkové povodie melioračného kanálu od cestného mosta za obcou Palárikovo smerom na Selice poústie spojovacieho kanála medzi obcami Andovce a Zemné. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-0250-4-1ChocholnicaMsO SRZ TrenčínpstruhoválovnýNieČiastkové povodie Chocholnice od ústia po pramene a potoky Melčický a Ivanovský od ústia po pramene. Potok Tarabové (3km) predstavuje chovnú časť revíru.
2-0260-1-1ChrenovkaMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNiePotok Chrenovka od obce Bánov po Zúgov. Lov rýb v uvedenom revíri je možný výlučne v prípade vlastníctva platnej výnimky zo zakázaných činností v 4. stupni ochrany prírody PP Potok Chrenovka udelenej príslušných úradom životného prostredia. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-0270-4-1ChtelničkaMO SRZ VrbovépstruhoválovnýNieČiastkové povodie Chtelničky od ústia po pramene a potoky Vitek, Lopatová, Šterbský a Lančársky od ústia po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm.
2-0280-1-1Chvojnica č. 1MO SRZ HolíčkaproválovnýÁnoVodný tok od ústia do rieky Moravy po cestný most v obci Dubovce. Lovná miera: kapor 45 cm, jalec hlavatý 25 cm, lieň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, sumec 80 cm, úhor 70 cm, zubáč veľkoústy 55 cm.
2-0290-4-1Chvojnica č. 2MO SRZ SenicapstruhoválovnýNieČiastkové povodie Chvojnice od cestného mosta Dubovce po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, sivoň 27 cm.
2-0300-1-1Čergovský kanálMO SRZ KolárovokaproválovnýÁnoHlavný spojovací kanál Aszód Čergov od ústia do Váhu pri rkm 18 po vyústenie z Aszódskeho kanála. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-0310-1-2Čičovské rybníkyRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha 6 rybníkov pri obci Čičov s prívodným kanálom a odpadovým kanálom po stavidlo pri PD Čičov.
2-0320-1-1Čierna voda č. 1MsO SRZ GalantakaproválovnýÁnoČiastkové povodie Čiernej vody od ústia Malého Dunaja pri Starom lese po čerpaciu stanicu V. Úľany(kamenné prehradenie) pri sútoku Stoličného potoka, staré koryto Čiernej vody od ústia do Malého Dunaja pod obcou Dolný Chotár po stavidlo pri obci Čierna Voda. Holecov kanál a vodná plocha Feketeér pri obci Kráľov Brod a Kráľovobrodský kanál. Od stavidla do starej Čiernej Vody pri obci Čierna Voda po kamenný most v obci Čierna voda pri sútoku s Dudváhom č.1 je CHRO zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1. novembrado 15. marca. Od hate Tomašikovo po cestný most cez Čiernu vodu k OR Starý les / Aggerdő/ je CHRO neresisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1. marca do 1. júna. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
2-0330-1-1Čierna voda č. 2MO SRZ SládkovičovokaproválovnýÁnoČiastkové povodie Čiernej vody od čerpacej stanice pri sútoku Stoličného potoka po Starý most v obci Kráľová pri Senci a Stoličný potok od ústia po Veľký Grob s prítokom Zichy potoka. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-0340-1-2DobrotkaMsO SRZ NitrakaprováchovnýNiePotok Dobrotka od ústia po pramene.
2-0350-1-1Dolnobarský kanálMO SRZ TopoľníkykaproválovnýÁnoKanál od cestného mosta Dunajská Streda Komárno pri obci Dolný Bar po ústie do Klátovského ramena pri obci Topoľníky.
2-0360-4-2Drahožický potokMsO SRZ PartizánskepstruhováchovnýNieDrahožický potok od ústia do vodnej nádrže Veľké Uherce po pramene.
2-0370-4-1Drgonova dolinaMO SRZ Stará TurápstruhoválovnýNiePotok od ústia do priehrady Dubník II. po pramene.
2-0380-4-1DrietomicaMsO SRZ TrenčínpstruhoválovnýNieČiastkové povodie Drietomice od ústia pri obci Kostolná - Zarieč po hranicu s Českou republikou a potok Liešna od ústia po hranicu s ČR. Prítoky Dúbravka (1km) a Brúsne (2km) predstavujú chovnú časť revíru.
2-0390-4-2DubničkaMO SRZ Bánovce nad BebravoupstruhováchovnýNiePotok Dubnička od ústia do VN Prusy po pramene.
2-0400-1-1DubováMsO SRZ PiešťanykaproválovnýÁnoPotok Dubová od ústia pod priehradným telesom VN Sĺňava po cestný most Očkov Pobedim pri obci Pobedim. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 50 cm, zubáč veľkoústy 60 cm, jeseter malý 60 cm, pleskáč vysoký 50 cm, jalec hlavatý 50 cm.
2-0410-1-1Dudváh č. 1MsO SRZ GalantakaproválovnýÁnoČiastkové povodie Dudváhu od ústia Čiernej vody po ústie Gidry pri obci Malá Mača, potok Šárd od hate VN Šárd po sútok Salibským Dudváhom, Salibský Dudváh od ústia po sútok s Čiernou vodou, kanál Pena od ústia Dudváhu po obec Kajal a potok Derňa od ústia po pramene a Gorazdovský kanál, odvodňovací kanál VN Kráľová, Kajalský kanál po zavlažovací kanál pri obci Kajal. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
2-0420-1-1Dudváh č. 2MsO SRZ TrnavakaproválovnýÁnoČiastkové povodie Dudváhu od ústia do Gidry pri obci Malá Mača po stavidlo pod diaľnicou pri obci Brestovany, potok Trnávka od ústia po výtok z VN Boleráz, potok Rakyta, Rásovský potok a Krupanský potok od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30cm, kapor 45cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, amur 60 cm.
2-0421-1-1Dudváh č.2bHlohoveckaproválovnýČiastkové povodie Dudváhu od ústia do Váhu za obcou Siladice po most pri prečerpávacej stanici pri obci Pečeňady. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-0430-1-1Dudváh č. 3MO SRZ DrahovcekaproválovnýÁnoČiastkové povodie Dudváhu od mosta pri prečerpávacej stanici pri obci Pečeňady po most v obci Veselé. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-0440-1-1Dudváh č. 4MsO SRZ PiešťanykaproválovnýÁnoČiastkové povodie Dudváhu od mosta v obci Veselé po cestný most pri obci Pobedim a potok Holeška od ústia po obec Trebatice. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm, zubáč veľkoústy 60 cm, jeseter malý 60 cm, pleskáč vysoký 50 cm, jalec hlavatý 50 cm.
2-0450-1-1Dudváh č. 5aMO SRZ Nové Mesto nad VáhomkaproválovnýÁnoČiastkové povodie Dudváhu od cestného mosta v obci Pobedim po stavidlo pri vodnom zdroji v Čachticiach a Čachtický kanál od ústia do kanálu pod hydrocentrálou v obci Horná Streda po premostenie, tzv. Černáčkin most v lokalite Černáčkina. Lovná miera: amur 70 cm.
2-0451-4-1Dudváh č. 5bMO SRZ Nové Mesto nad VáhompstruhoválovnýNieČiastkové povodie Dudváhu od premostenia, tzv. Černáčkin most v lokalite Černačkina po horný okraj železničného tunela medzi obcami Čachtice a Višňové a Čachtický kanál od ústia do kanálu pod hydrocentrálou v obci Horná Streda po cestný most v obci Čachtice.
2-0470-4-1Dudváh č. 6MO SRZ Stará TurápstruhoválovnýNieČiastkové povodie Dudváhu od horného okraja železničného tunela nad obcou Čachtice po kamenný most pri poľovníckej chate nad osadou Topolecká - smer Grúnka. Na rybárskych revíroch Dunaja platí zákaz vstupu s cieľom loviť ryby a zákaz lovu rýb z vodných stavieb, ich krídiel, pilierov, premostení mostov, nápustných a výpustných objektov, hatí, plávajúcich pracujúcich strojov a miestvyznačených správcom toku (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,Vodohospodárska výstavba Bratislava, š.p.)
2-0480-1-1Dunaj č. 1SRZ Rada ŽilinakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1708) po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
2-0490-1-1Dunaj č. 2SRZ Rada ŽilinakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766 porkm1810) pri obci Sap (revír hraničná voda) a Medveďovské rameno. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. V úseku od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766) po železničný most je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
2-0500-1-1Dunaj č. 2 - OR spodná inundáciaSRZ Rada ŽilinakaproválovnýÁnoOdstavené ramená: Veľký Lél, Kľúčovecké, Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medveďov. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.
2-0510-1-1Dunaj č. 3 (H)SRZ Rada ŽilinakaproválovnýÁnoStaré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať v inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku. V úseku od dolnej hranice ihlanového sklzu po hať na obtoku (tzv. bazén) je celoročný zákaz rybolovu CHRO. Staré koryto Dunaja od rkm 1810 po hraničný kameň rkm 1850,5 je hraničná voda (ľavá strana). Mošonský Dunaj od hranice s Maďarskom po malú vodnú elektráreň v Čunove (revír nie je hraničná voda). Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.
2-0511-1-3Dunaj č. 3 - CHROSRZ Rada ŽilinakaprováCHRONieStaré koryto Dunaja pri hati na obtoku VD Čunovo v úseku od od dolnej hranice ihlanového sklzu po hať na obtoku.
2-0520-1-1Dunaj č. 3 - ľavostranný priesakový kanál VDSRZ Rada ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou v Gabčíkove po Vlčie Hrdlo v Bratislave, vrátane Čilistovského kanála I. od ústia do priesakového kanála po stavidlo. V úseku od objektu „Priepusť“ 4km po vzdúvací objekt 2,250 km je lov rýb povolený pre držiteľov miestneho kaprového povolenia vydaného MO SRZ Šamorín. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. Revír nie je hraničná voda. Lovná miera: amur biely 80 cm.
2-0540-1-1Dunaj č. 3 - Materiálová jama BSRZ Rada ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha materiálového jazera B (70 ha) pri obci Bodíky. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.
2-0550-1-1Dunaj č. 3 - odpadový kanál VD (H)SRZ Rada ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha odpadového kanála od jeho vyústenia do starého koryta Dunaja pri obci Sap po hydrocentrálu v Gabčíkove a plavebné komory. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.
2-0560-1-1Dunaj č. 3 - OR horná inundácia (H)SRZ Rada ŽilinakaproválovnýÁnoSústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove po odberný objekt z prívodného kanála VD pri obci Dobrohošť. Zákaz rybolovu na odbernom zariadení do ramennej sústavy Dobrohošť. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.
2-0570-1-1Dunaj č. 3 - OR stredná inundáciaSRZ Rada ŽilinakaproválovnýÁnoSústava ramien od sútoku odpadového kanála hydrocentrály a starého toku Dunaja po jej odberný objekt z pravostranného priesakového kanála pri prvom moste od ústia priesakového kanála do odpadového kanála pod hydrocentrálou VD Gabčíkovo. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.
2-0580-1-1Dunaj č. 3 - pravostranný priesakový kanál VDSRZ Rada ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha kanála od ústia do odpadového kanála pod hydrocentrálou v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci Dobrohošť. Zákaz lovu všekých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.
2-0590-1-3Dunaj č. 3 Prívodný kanál VDSRZ Rada ŽilinakaprováCHROÁnoCeloročný zákaz rybolovu! Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na pravej strane od hydrocentrály Gabčíkovo po plavebný km 29VD (tabuľa STOP športovej plavbe). Celoročný zákaz rybolovu.
2-0600-1-1Dunaj č. 3 - pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko - Rusovecko - JaroveckýSRZ Rada ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha kanála od štátnej hranice s Maďarskom (most) pri obci Čunovo po začiatok kanála pri ČOV v Bratislave-Petržalke. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.
2-0610-1-1Dunaj č. 3 - zdrž VD Hrušov - ČunovoSRZ Rada ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusovecko Jaroveckej sústavy ramien-samostatný revír č. 1-01301-1). Vodná plocha zdrže na pravej strane od plavebného km 29 VD (tabuľa „Stop športovej plavbe“ po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda. Z dôvodu výstavby Danubia parku na pravej strane zdrže v úseku od Mošonskej vodnej elektrárne po nápustný objekt poldra v úseku vyznačenom tabuľami zákaz vstupu je lov rýb z brehovej čiary zakázaný v období od 1.1. 2018 do 31.12. 2018.
2-0620-1-1Dunaj č. 4 (H)SRZ Rada ŽilinakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od rkm 1862 po ústie rieky Morava pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862 po štátnu hranicu s Rakúskom. Úsek od vyústenia Karloveského ramena po ústie Moravy je hraničná voda. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.
2-0630-1-1EnklávaMsO SRZ TrenčínkaproválovnýNieVodná plocha Enklávy v k.ú. obce Trenčianska Teplá. Hranica revíru v úseku prepojenia s Vážskym kanálom je vyznačená plávajúcimi bójami. Zákaz vjazdu motorových vozidiel na hrádzu v úseku od skúšobnej dráhy po tzv „Špicu“, tj. medzi Vážsky kanál a Enklávu. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-0640-1-1Farská vodaMO SRZ HolíčkaproválovnýÁnoVodný tok od ústia do rieky Moravy pri prečerpávacej stanici Kopčany po zhybku pod Chvojnicou pri obci Kátov. Lovná miera: kapor 45 cm, jalec hlavatý 25 cm, lieň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, sumec 80 cm, úhor 70 cm, zubáč veľkoústy 55 cm.
2-0641-1-1Gabajove štrkoviskáMsO SRZ TrenčínkaproválovnýNieVodná plocha štyroch kaziet (6,2 ha) v katastrálnom území obce Kĺúčové. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-0650-1-2GazárkaMO SRZ Šaštín-StrážekaprováchovnýNieVodná plocha 5 rybníkov pri obci Šaštín-Stráže časť Gazárka.
2-0660-1-1Gidra č. 1aMsO SRZ TrnavakaproválovnýÁnoČiastkové povodie Gidry od ústia pri obci Malá Mača po ústie Štefanovského potoka pri obci Budmerice a Štefanovský potok od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30 cm, kapor 45 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, amur 60 cm.
2-0680-1-1Hlavný kanál CsóványosMsO SRZ ŠaľakaproválovnýÁnoVodná plocha hlavného kanála od okresných hraníc Komárno Šaľa po obec Žiharec. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
2-0690-1-1Hlbocké ramenoMO SRZ SenicakaproválovnýNieOdstavené rameno Myjavy od železničného mosta Jablonica - Hlboké po železničný most Senica - Šajdíkove Humence. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-0700-4-1HoleškaMO SRZ VrbovépstruhoválovnýNieČiastkové povodie Holešky od obce Trebatice po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm.
2-0710-4-1Hôrčanský potokMO SRZ Nové Mesto nad VáhompstruhoválovnýNieHôrčanský potok od ústia do Váhu po pramene.
2-0730-4-1Hrádocký potokMO SRZ Nové Mesto nad VáhompstruhoválovnýNieHrádocký potok a Lúčanský potok od ústia do odstavených ramien Váhu po pramene.
2-0740-1-1Hron č. 1MO SRZ ŠtúrovokaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Hron od ústia pri Štúrove po obec Čata a Bardoňovský potok (Kvetnianka) od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-0750-1-1Hron č. 2MO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýÁnoČiastkové povodie Hrona od dolného chotára obce Čata po starý cestný most v obci Jur nad Hronom, potoky Vrbovec, Lužianka, Malinka a Nýrica od ústia po pramene. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.
2-0760-1-1Hron č. 3MsO SRZ LevicekaproválovnýÁnoRieka Hron od cestného mosta v obci Jur nad Hronom po ústie Kozárovského (Čaradického) potoka. Mŕtve rameno v katastri obce Horná Seč a Kalná n. Hronom, čiastkové povodie potoka Podlužianka od cestného mosta v obci Starý Hrádok po pramene, povodie potoka Nová Podlužianka od jej ústia do rieky Hron pri obci Vyšné nad Hronom po jej výtok pri ČOV Levice, potoky Korlát, Lipník a Kozárovský (Čaradický), Rybnícky potok, Teplička, Kráľovka, Čajkovský potok vrátane prítoku Burda, Gondovský potok, Kamenec vrátane prítokov, Ďúrsky potok vrátane prítokov a Zahajský potok od ústia po pramene. Vzdutia nad vodnými stavbami MVE Turá, MVE Tekov, MVE Kalná nad Hronom a MVE Veľké Kozmálovce tvoria samostatné rybárske revíry, kde platí zákaz lovu všetkých druhov rýb v súlade v § 11 ods. 3 zákona o rybárstve.
2-0770-1-1Ipeľ č. 1MO SRZ ŠtúrovokaproválovnýÁnoČiastkové povodie Ipľa od ústia po dolný chotár obce Pástovce a vodná plocha v obci Chľaba. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír je hraničná voda. V úseku od ústia po dolný chotár obce Pástovce je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-0780-1-1Ipeľ č. 2MO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýÁnoČiastkové povodie Ipľa od dolného chotára obce Pástovce po ústie potoka Búr pri obci Kubáňovo a potok Jelšavka od ústia po pramene. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír je hraničná voda. V úseku od dolného chotára obce Pástovce po ústie potoka Búr je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
2-0790-1-1Ipeľ č. 3MO SRZ ŠahykaproválovnýÁnoČiastkové povodie Ipľa od ústia potoka Búr pri obci Kubáňovo po cestný most v obci Ipeľské Predmostie. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír je hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. 2-0810-1-1 Jarčie č. 1 Šoporňa Jarčie /potok Jác/ od ústia po diaľničný most pri obci Pata. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 65 cm, lieň 35cm.
2-0800-4-1JablonkaMO SRZ Stará TurápstruhoválovnýNieJablonka od jeho sútoku s Dudváhom v obci Hrachovište po pramene.
2-0810-1-1Jarčie č. 1MO SRZ ŠoporňakaproválovnýÁnoJarčie /potok Jác/ od ústia po diaľničný most pri obci Pata. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 65 cm, lieň 35 cm.
2-0820-1-1Jarčie č. 2MsO SRZ SereďkaproválovnýÁnoJarčie /potok Jác/ od diaľničného mosta pri obci Pata po pramene. Lovná miera: lieň 40 cm, amur 70 cm.
2-0840-1-1Jazero dôchodcovMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha jazera (1 ha) v meste Nové Zámky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-0841-1-1Jazero KakalMsO SRZ KomárnokaproválovnýNieVodná plocha jazera (1,41 ha) v obci Zlatná na Ostrove. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-0850-1-3Jazero LionRada SRZ ŽilinakaprováCHRONieVodná plocha jazera pri obci Čičov a spojovací kanál po cestný most Kľúčovec - Dunajské hrádze.
2-0860-1-1Jazero Neded KopolaMsO SRZ ŠaľakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (5,6 ha) rieky Váh v obci Neded. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-0870-1-1Jazero pri elektrárniMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) v chatovej oblasti pri bývalej strelnici. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-0880-1-1Jazero SkalkaMsO SRZ TrenčínkaproválovnýNieVodná plocha jazera (3 ha) pri hydrocentrále v Trenčíne. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-0900-1-1Jazero Varjaš č. 1 pri GabčíkoveMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha jazera (1,5 ha) pri obci Gabčíkovo. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-0910-1-1Jazero Varjaš č. 2 pri GabčíkoveMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha jazera (1,5 ha) pri obci Gabčíkovo. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-0920-1-1Jazero Veľký LesMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha jazera (2 ha) pri obci Gabčíkovo. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-0930-1-1Jazero VirtMO SRZ MarcelovákaproválovnýNieVodná plocha jazera (42 ha) pri obci Virt. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-0940-1-1Jazero Vlčany I.MO SRZ VlčanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (5 ha) rieky Váh v obci Vlčany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-0950-1-1Jazero Vlčany II.MO SRZ VlčanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (5 ha) rieky Váh v obci Vlčany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-0960-4-1Kálnický potokMO SRZ Nové Mesto nad VáhompstruhoválovnýNieČiastkové povodie Kálnického potoka od ústia do ramena Váhu po pramene. Prítoky Kňažia, Prostredný potok, Rybnícky potok a vlastný Kálnický potok od spoločného sútoku v doline pri píle po pramene predstavujú účel využitia chovný.
2-0961-1-1Kamenický kanálMO SRZ ŠtúrovokaproválovnýÁnoČiastkové povodie Kamenického kanála od čerpacej stanice pri železničnom moste cez rieku Hron od obce Kamenín po OR Berek, Želiarsky kanál a Štúrovský kanál. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-0980-1-2Kanál Belle-KürtiMO SRZ TopoľníkykaprováchovnýNieSpojovací kanál z Dolnobarského kanála č. 2 do Aszódskeho kanála č. 3.
2-0981-1-1Kanál Kátovské jazeroMO SRZ HolíčkaproválovnýÁnoVodný tok od od zhybky pod Chvojnicou po hranicu k.ú. Skalica. Súčasťou je aj kanál Struha od vyústenia z rieky Moravy po sútok s kanálom Kátovské jazero. Lovná miera: jalec hlavatý 25 cm, pstruh potočný 30 cm, kapor 45 cm, lieň 40 cm, sumec 80 cm, úhor 70 cm, zubáč 55 cm.
2-1000-1-1Kanál Stará GútaMO SRZ HurbanovokaproválovnýÁnoKanál od Starej Gúty k cestnému mostu za čerpacou stanicou v obci Martovce po stavidlo. Lovná miera: kapor 45cm.
2-1010-1-1Kanál VrbováMO SRZ HurbanovokaproválovnýÁnoKanál od cestného mosta v obci Vrbová po predposledný most pred obcou Landor. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-1020-1-1Kátovský KútMO SRZ HolíčkaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (6 ha) pri obci Kátov.
2-1030-4-1KlanečnicaMO SRZ Nové Mesto nad VáhompstruhoválovnýNiePotok Klanečnica od cestného mosta v Novom Meste nad Váhom, časť Mnešice, po hranice s ČR v obci Moravské Lieskové a povodie Kamečnice od ústia do Klanečnice v Novom Meste nad Váhom po pramene, s prítokmi Vrzavka a Javorina.Prítok Vrzávka od reštaurácie v Cetune po pramene predstavuje účel využitia chovný.
2-1039-1-1Klátovské rameno č. 1MO SRZ TopoľníkykaproválovnýNieKlátovské rameno od ústia do Malého Dunaja po ústie Dolnobarského kanála. Lov rýb v uvedenom revíri je možný na základe výnimky udelenej OÚ ŽP Trnava povolenie na rybolov vydáva MO Topoľníky.
2-1040-1-1Klátovské rameno č.2MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieKlátovské rameno od ústia Dolnobarského kanála po pramene. Lov rýb v uvedenom revíri je možný na základe výnimky udelenej OÚ ŽP Trnava povolenie na rybolov vydáva MsO Dunajská Streda. Lovná miera: lieň 40cm.
2-1041-4-2Kochanovský potokMsO SRZ TrenčínpstruhováchovnýNieKochanovský potok od ústia po pramene.
2-1042-4-1KlúčovéMsO SRZ TrenčínpstruhoválovnýNiePotok Klúčové od ústia do odstaveného ramena Klúčové v obci Nemšová po pramene (10 km).
2-1060-1-1KoniarovceMsO SRZ NitrakaproválovnýNieĽavostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra medzi obcami Koniarovce a Dolné Lefantovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1070-1-1KonkoliMsO SRZ KomárnokaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (28,6 ha) Vážskeho Dunaja pri obci Kameničná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-1080-1-1KostolníkMO SRZ Stará TurákaproválovnýÁnoPotok Kostolník od sútoku pod obcou Vaďovce po pontónový most pri rybničnom hospodárstve pod telesom hrádze Dubník č. 1.
2-1090-1-1Krupinica č. 1MO SRZ ŠahykaproválovnýÁnoČiastkové povodie Krupinice od ústia pri Šahách po ústie potoka Litava v obci Plášťovce.
2-1100-4-1KšinkaMO SRZ Bánovce nad BebravoupstruhoválovnýNiePotok Kšinka od ústia do Radiše pod obcou Kšinná po pramene s priehradkou na toku.
2-1110-4-2Kubra potokMsO SRZ TrenčínpstruhováchovnýNiePotok Kubra od ústia pri Trenčíne po pramene.
2-1120-1-1Kurzweillovo jazeroMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (6 ha) v meste Nové Zámky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1130-1-1Lakšárske jazeroMO SRZ Šaštín-StrážekaproválovnýNieVodná plocha jazera (3 ha) pri obci Lakšárska Nová Ves. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-1150-4-2LivinaMO SRZ Bánovce nad BebravoupstruhováchovnýNieČiastkové povodie Liviny od obce Libichava - futbalové ihrisko po pramene s prítokmi.
2-1161-4-1Ľuborčiansky potokMsO SRZ TrenčínpstruhoválovnýNieĽuborčiansky potok od ústia do Váhu po hranicu OZ Trenčín (Lesy SR, š.p. BB) nad obcou Ľuborča vyznačenú tabuľou. Potok Závadka predstavuje chovnú časť revíru.
2-1170-4-2Luhový kanálMO SRZ Bánovce nad BebravoupstruhováchovnýNieLuhový kanál od ústia do Bebravy nad obcou Podlužany po pramene.
2-1180-4-2MachnáčMO SRZ Bánovce nad BebravoupstruhováchovnýNiePotok Machnáč od Letného Majera nad obcou Motešice po pramene.
2-1190-1-1Malý Dunaj č. 1MO SRZ KolárovokaproválovnýÁnoČiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Komoča Kolárovo po ústie starého koryta Čiernej vody a hlavný kanál od ústia pri osade Köveslágy po hranice okresu Komárno Šaľa /Csóványos/. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-1200-1-1Malý Dunaj č. 2MO SRZ TopoľníkykaproválovnýÁnoČiastkové povodie Malého Dunaja od ústia starého koryta Čiernej vody po cestný most Trstice Trhová Hradská.
2-1210-1-1Malý Dunaj č. 3MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýÁnoČiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Trstice Trhová Hradská po stavidlo v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-1220-1-1Malý Dunaj č. 4MsO SRZ GalantakaproválovnýÁnoČiastkové povodie Malého Dunaja od stavidla v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda po cestný most Jelka Eliášovce. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
2-1230-1-1Malý Dunaj č. 5MO SRZ ŠamorínkaproválovnýÁnoČiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Jelka - Eliášovce po cestný most Tomašov - Nová Dedinka.
2-1240-1-1Materiálové jazero LipováMsO SRZ ŠuranykaproválovnýNieVodná plocha materiálového jazera (1 ha) v obci Lipová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1260-1-1Materiálové jazero Mojzesovo - ČerníkMsO SRZ ŠuranykaproválovnýNieVodná plocha materiálového jazera (2 ha) v obci Mojzesovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a dru- hov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1270-1-1Materiálové jazero Tehelňa MaňaMsO SRZ ŠuranykaproválovnýNieVodná plocha materiálového jazera (2 ha) v obci Maňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1300-1-1Melioračný kanál TvrdoniceMO SRZ HolíčkaproválovnýÁnoVodný tok od ústia do rieky Moravy pri hati Adamov cez Kopčianske jazero a Novomlynský potok po vyústenie do Farskej vody. Lovná miera: jalec hlavatý 25 cm, pstruh potočný 30 cm, kapor 45 cm, lieň 40 cm, sumec 80 cm, úhor 70 cm, zubáč veľkoústy 55 cm.
2-1310-1-1Mlynský náhonMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieObtokové rameno rieky Nitry od Zúgova po Sihoť. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1320-4-1Modrovský potokMsO SRZ PiešťanypstruhoválovnýNieModrovský potok od ústia do Váhu pri obci Modrovka po pramene.
2-1330-1-1Morava č. 5MO SRZ Sekule - Moravský Svätý JánkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Moravy od rkm 59 po trojhraničný kameň /ústie Dyje/. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
2-1340-1-1Morava č. 6MO SRZ KútykaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Morava od trojhraničného kameňa (ústie Dyje) po rkm 78. Myjava od ústia po stavidlo 5728 pri obci Kuklov, staré koryto Myjavy pri Kútoch, uzavreté ramená na ľavom brehu Moravy. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
2-1350-1-1Morava č. 7bMO SRZ HolíčkaproválovnýÁnoVodný tok od premostenia plynovodu pod Adamovom po hydrocentrálu pri Hodoníne. Odstavené ramená Adamovské (1 ha), Roztrhlé rameno (2 ha) a Cunínsky potok od ústia po pramene. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení. Lovná miera: jalec hlavatý 25 cm, pstruh potočný 30 cm, kapor 45 cm, lieň 40 cm, sumec 80cm, úhor 70 cm, zubáč veľkoústy 55 cm.
2-1351-1-1Morava č. 7aMO SRZ BrodskékaproválovnýÁnoČiastkové povodie Moravy od okraja Kútskeho lesa /rkm 78,00/ po premostenie plynovodu pod Adamovom. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
2-1352-1-1OR KrátkeMO SRZ BrodskékaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) pri obci Brodské.
2-1353-1-1OR PodkovaMO SRZ BrodskékaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) pri obci Brodské.
2-1360-1-1Morava č. 8MO SRZ SkalicakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Moravy od hydrocentrály v Hodoníne po ústie Sudoměřického potoka a vodná plocha ramena Ivánek, ktoré je prírodnou pamiatkou v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny s 5.stupňom ochrany prírody, kde je prípadný lov povolený iba na základe výnimky štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
2-1370-1-1Myjava č. 1MO SRZ Šaštín-StrážekaproválovnýÁnoČiastkové povodie Myjavy od stavidla č. 5728 pri obci Kuklov po cestný most Dojč Šajdíkove Humence, kanál Myjavka.
2-1380-1-1Myjava č. 2aMsO SRZ SenicakaproválovnýÁnoČiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Dojč Šajdíkove Humence po cestný most Majeričky Podbranč. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1381-4-1Myjava č. 2bMO SRZ SenicakaproválovnýNieČiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Majeričky - Podbranč po cestný most pri židovskom cintoríne v meste Myjava.
2-1382-4-4Myjava č. 2cMO SRZ Senicakaprováchyť a pusť!NieČiastkové povodie Myjavy od cestného mosta pri židovskom cintoríne v meste Myjava po teleso hrádze VN Myjava pod nemocnicou.
2-1390-4-1Myjava č. 3MO SRZ SenicapstruhoválovnýNieČiastkové povodie Myjavy od telesa hrádze VN Myjava pod nemocnicou po prvý stupeň nad VN Stará Myjava vrátane VN Stará Myjava (2 ha). Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, sivoň 27 cm.
2-1391-1-1N - kanálMO SRZ DrahovcekaproválovnýÁnoČiastkové povodie melioračného kanála od začiatku vyústenia z Drahovského kanála po ústie do Dudváhu. Časť revíru v úseku od sútoku prívodných kanálov po ľavostranný odberný objekt predstavuje CHRO platí všeobecný zákaz rybolovu. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-1400-1-1Nitra č. 1MsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoča po ústie Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1410-1-1Nitra č. 2MsO SRZ ŠuranykaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Nitra od ústia Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok po cestný most v obci Horný Vinodol. Zimovisko rýb 150 m nad cestným mostom v obci Černík pod prvú kaskádu cca 1000 m pod cestným mostom v obci Černík. Zákaz lovu rýb od 15. 12 do 15. 3.
2-1411-1-1Stará Nitra č.3MsO SRZ ŠuranykaproválovnýČiastkové povodie rieky Nitra od ústia pri Nitrianskom hrádku po cestný most v obci Branč.
2-1420-1-1Nitra č. 3MsO SRZ NitrakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Horný Vinodol po cestný most v obci Koniarovce, a Stará Nitra od cestného mosta v obci Branč po priehradné teleso (hať) v obci Dolné Krškany. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1430-1-1Nitra č. 4MO SRZ TopoľčanykaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Nitry od cestného mosta v obci Koniarovce po ústie potoka Vyčoma pri obci Praznovce, prítoky Dršňa, Lišňa od ústia po pramene, potok Chotina od ústia po teleso hrádze VN Nemečky a potok Železnica od ústia po teleso hrádze VN Duchonka. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1440-1-1Nitra č. 5MsO SRZ PartizánskekaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Vyčoma pri obci Praznovce po ústie Oslianskeho potoka. Úsek od hate MVE v obci Kršteňany po sútok s riekou Nitrica predstavuje časť revíru bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Lovná miera: kapor 45 cm, pstruh potočný 28 cm.
2-1450-1-1Nitrica č. 1MsO SRZ PartizánskekaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Nitrice od ústia do rieky Nitra po cestný most v obci Skačany. Lovná miera: kapor 45 cm, pstruh potočný 28 cm.
2-1460-4-1Nitrica č. 2MsO SRZ PartizánskepstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Nitrice od cestného mosta v obci Skačany po ústie potoka Hradištnica a potok Hradištnica od ústia do Nitrice po pramene.
2-1470-1-1Nový DielMO SRZ HurbanovokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (4 ha) pri majeri Nový Diel. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-1471-1-1Obidský kanálMO SRZ ŠtúrovokaproválovnýÁnoOdvodňovací kanál pod obcou Obid od čerpacej stanice pri hrádzi Dunaja po pramene v obci Búč. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-1480-1-2Odchovné rybníky Nové ZámkyRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha 5 rybníkov umiestnených pozdĺž Mlynského náhonu a riekou Nitra spoločne s odtokovým kanálom do rieky Nitry.
2-1481-1-1Odpadový kanál č. 2 "Čekr"MO SRZ Sekule - Moravský Svätý JánkaproválovnýÁnoČiastkové povodie závlahového kanála od mosta na ceste Závod chovná stanica Dlhé Lúky po zhybku pod Myjavou (tzv.„Kopanka“).
2-1490-4-2OmastinnáMO SRZ Bánovce nad BebravoupstruhováchovnýNiePotok Omastinná a potok Podhradský od sútoku po pramene.
2-1500-1-1OR BánovMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (4 ha) rieky Nitra v obci Bánov. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1510-1-1OR Berek č. 1MO SRZ ŠtúrovokaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena Hrona (4 ha) pri obci Nána. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-1511-1-1OR Berek č. 2MO SRZ ŠtúrovokaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena Hrona (4,5 ha) pri obci Nána. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-1512-1-1OR Berek č. 3MO SRZ ŠtúrovokaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena Hrona (5 ha) pri obci Kamenný Most. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-1513-1-1OR Berek č. 4MO SRZ ŠtúrovokaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena Hrona (5 ha) pri obci Kamenín. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-1520-1-1OR BerekMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýÁnoOdstavené rameno rieky Nitra od mosta Komoča po drevený most pri obci Aňala. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1530-1-1OR ChrabranyMO SRZ TopoľčanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) rieky Nitra pri obci Chrabrany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1540-1-1OR CítenkaMsO SRZ NitrakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Malý Cetín. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1550-1-1Rameno Dolná StredaMsO SRZ SereďkaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena rieky Váh pri obci Dolná Streda. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017
2-1560-1-1OR Dvorany nad NitrouMO SRZ TopoľčanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) rieky Nitra pri obci Dvorany nad Nitrou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1570-1-1OR Gaštanový hájMO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (1 ha) pri meste Želiezovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, lieň 40 cm.
2-1580-1-1OR HámreMO SRZ BrodskékaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (7 ha) rieky Moravy pri obci Brodské o rozlohe 7 ha. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1590-1-1Rameno Horný ČepeňMsO SRZ SereďkaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena rieky Váh pri obci Horný Čepeň. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017
2-1600-1-1OR Hrable č. 1, 2MO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena(2 ha) rieky Hron pri meste Želiezovce.
2-1610-1-1OR Ipľa - HrkovceMO SRZ ŠahykaproválovnýNieOdstavené rameno Ipľa pri obci Hrkovce.
2-1620-1-1OR Ipľa - Preseľany nad IpľomMO SRZ ŠahykaproválovnýNieOdstavené rameno Ipľa pri obci Preseľany nad Ipľom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1630-1-1OR Iplík č. 1MO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (1 ha) rieky Ipeľ v katastri obce Ipeľský Sokolec.
2-1640-1-1OR Iplík č. 2, 3MO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýNieVodná plocha dvoch odstavených ramien (1,2 ha) rieky Ipeľ v katastri obce Pastovce.
2-1650-1-1OR JarockéMO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýNieVodná plocha troch odstavených ramien (1,5 ha) rieky Hron pri meste Želiezovce, osada Jarok.
2-1660-1-1OR JelšovceMsO SRZ NitrakaproválovnýNieĽavostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Jelšovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1670-1-1OR KlúčovéMsO SRZ TrenčínkaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2 ha) Váhu pri obci Klúčové. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1680-1-1OR KochanováMO SRZ DrahovcekaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (1 ha) Váhu pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1690-1-1OR KolárovskéMO SRZ KolárovokaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (11 ha) Malého Dunaja pri obci Kolárovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-1700-1-1OR KőrtvélyesMO SRZ MarcelovákaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (56 ha) v obci Marcelová. Chránená prírodná rezervácia - na základe výnimky lov rýb povolený od 1.7. - 31.12.
2-1710-1-1OR KukučínovMO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2 ha) rieky Hron pri obci Kukučínov.
2-1720-1-1OR LipaMO SRZ SkalicakaproválovnýNieOdstavené rameno rieky Moravy pri Skalici. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1730-1-1OR LudaniceMO SRZ TopoľčanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Ludanice.
2-1740-1-1OR Ľudovítová I.MsO SRZ NitrakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2 ha) rieky Nitry pri obci Ľudovítová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1750-1-4OR Ľudovítová II.MsO SRZ Nitrakaprováchyť a pusť!NieVodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Ľudovítová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1760-1-1OR Ľudovítová III.MsO SRZ NitrakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (1,5 ha) rieky Nitra medzi obcami Ľudovítová a Výčapy - Opatovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1770-1-1OR Ľudovítová IV.MsO SRZ NitrakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) rieky Nitra pri obci Výčapy - Opatovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1780-1-4OR Malá HangóckaMsO SRZ Nitrakaprováchyť a pusť!NieVodná plocha odstaveného ramena (0,3 ha) rieky Nitra v mestskom parku pri Rybárskom dome Nitra. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1790-1-1OR Melečka č. 1MO SRZ ŠoporňakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (7 ha) rieky Váh pri obci Šoporňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 65 cm, lieň 35 cm, kapor 45 cm.
2-1800-1-1OR Melečka č. 2MO SRZ ŠoporňakaproválovnýÁnoVodná plocha odstaveného ramena rieky Váh (2ha) pri obci Šoporňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: kapor 45 cm, lieň 35 cm, amur 65 cm.
2-1810-1-1OR MikulskéMO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) rieky Hron pri meste Želiezovce časť Mikula.
2-1811-1-1OR Moravský Svätý Ján - dolnéMO SRZ Sekule - Moravský Svätý JánkaproválovnýNieVodná plocha troch odstavených ramien rieky Moravy pri obci Moravský Svätý Ján - ramená „Veľký Mendín“-4,9 ha, „Malý Mendín“- 0,7 ha, „Lantov“ - 2,4 ha.
2-1812-1-1OR Moravský Svätý Ján - hornéMO SRZ Sekule - Moravský Svätý JánkaproválovnýNieVodná plocha troch odstavených ramien rieky Moravy pri obci Moravský Svätý Ján - ramená „Šiškovec“-0,7 ha, „17“- 3,4 ha, „18“ - 3,1 ha.
2-1820-1-1OR NedanovceMsO SRZ PartizánskekaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Nedanovce.
2-1820-1-1OR NedanovceMO SRZ PartizánskekaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Nedanovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-1830-1-1OR Nitry - PodhájMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2 ha) rieky Nitra pri obci Bánov, časť Podháj. Lovná miera:lieň 30 cm.
2-1840-1-1OR Nový PotokMO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2,2 ha) rieky Ipeľ v katastri obce Ipeľský Sokolec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, lieň 40 cm.
2-1841-1-4OR OkrúhleMO SRZ Želiezovcekaprováchyť a pusť!NieVodná plocha odstaveného ramena (1 ha) pri obci Svodov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1850-1-1OR OponiceMO SRZ TopoľčanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (1,6 ha) rieky Nitra pri obci Oponice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1860-1-1OR PasienokMO SRZ ŠoporňakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (17 ha) rieky Váh pri obci Šoporňa. Úsek vyznačený tabuľami predstavuje chovnú časť - platí všeobecný zákaz rybolovu. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 65 cm, lieň 35 cm, kapor 45 cm.
2-1870-1-1OR Patkový PiesokMO SRZ BrodskékaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (8 ha) rieky Morava pri obci Brodské o rozlohe 8 ha.
2-1880-1-1OR PiešťanskéMsO SRZ PiešťanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena Váhu pri Piešťanoch (Kúpeľný ostrov). V čase od 15.10. do 15.3. z dôvodu sústredenia rýb pri výtoku teplej vody z kanalizačného potrubia kúpeľov platí zákaz lovu rýb 20m od potrubia na každej strane. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
2-1890-1-1OR RohlíkMsO SRZ NitrakaproválovnýNieĽavostranná vodná plocha odstaveného ramena (2 ha) rieky Nitry medzi obcami Ľudovítová a Výčapy - Opatovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1891-1-1OR SekuleMO SRZ Sekule - Moravský Svätý JánkaproválovnýNieVodná plocha troch odstavených ramien rieky Moravy pri obci Sekule - ramená „Jamy“-1,7 ha, „U Kameňa“- 0,5 ha, „Kačenky“ - 0,6 ha.
2-1910-1-1OR Staré ČechynceMsO SRZ NitrakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2 ha) rieky Nitra pri obci Malý Cetín. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1920-1-1OR Starý les /Aggerdó/MsO SRZ GalantakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (17 ha) Malého Dunaja v obci Mostová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
2-1930-1-1OR Svodov (dlhé, malé)MO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýNieVodná plocha dvoch odstavených ramien (2 ha) pri obci Svodov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, lieň 40 cm.
2-1940-1-1OR ŠuranskéMsO SRZ ŠuranykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (3 ha) rieky Nitra pri Šuranoch.
2-1950-1-1OR TrsticeMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýÁnoOdstavené rameno Malého Dunaja pri obci Trstice. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-1960-1-1OR Úľany nad ŽitavouMsO SRZ ŠuranykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (1 ha) rieky Nitra pri obci Úľany nad Žitavou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1970-1-1OR VáhuMO SRZ Nové Mesto nad VáhomkaproválovnýNieVodná plocha odstavených ramien (2 ha) rieky Váh pri obci Hôrka nad Váhom, Nová Ves nad Váhom, Lúka nad Váhom a Hrádok. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1980-1-1OR Veľká HangóckaMsO SRZ NitrakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (1,7 ha) rieky Nitra v mestskom parku pri Rybárskom dome Nitra. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-1990-1-1OR VozokanskéMO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (3 ha) rieky Hron pri obci Hronovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, lieň 40 cm.
2-2000-1-1OR ZátišieMO SRZ TopoľčanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (1,5 ha) rieky Nitra pri obci Topoľčany (Pod Hradom). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-2010-1-1OR ŽlutnicaMO SRZ SkalicakaproválovnýNieOdstavené rameno rieky Morava pri Skalici v hraničnom pásme SR-ČR. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-2020-4-1Osliansky potok č. 1MsO SRZ PartizánskepstruhoválovnýNieOsliansky potok od ústia do rieky Nitra pri obci Oslany po ústie potoka Cerová.
2-2021-4-1Orechovský potokMsO SRZ TrenčínpstruhoválovnýNieOrechovský potok od ústia do Váhu v Trenčíne - miestna časť Orechové po pramene (10 km) vrátane prítokov.
2-2040-1-2ParížMO SRZ ŠtúrovokaprováchovnýNiePotok Paríž od ústia pri obci Kamenný Most po cestný most Gbelce Svodín. Vodná plocha troch rybníkov a sádok pri obci Ľubá vrátane potoka Paríž (od miesta vyznačeného tabuľou) pozdĺž rybníkov po cestný most do obce Ľubá tvorí samostatný chovný rybársky revír kde platí celoročný zákaz rybolovu. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2050-1-1Parná č. 1MsO SRZ TrnavakaproválovnýÁnoČiastkové povodie riečky Parná od ústia po hať pri obci Zvončín rkm 23,6. Lovná miera: lieň 30 cm, kapor 45 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, amur 60 cm.
2-2060-4-1Parná č. 2MsO SRZ TrnavapstruhoválovnýNieČiastkové povodie riečky Parná od hate pri obci Zvončín rkm 23,6 po hrádzu VN Horné Orešany, Podhájsky potok od ústia po výtok z vodnej nádrže Suchá nad Parnou a potoky Orešianka, Bohatá a Zabité od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.
2-2080-1-1Patinský kanál č. 1MO SRZ MarcelovákaproválovnýÁnoVodná plocha Patinského kanála od ústia Žitavy po Majer Bokroš. 2-2090-1-1 Patinský kanál č. 2 Komárno Vodná plocha Patinského kanála od Majera Bokroš po Komárno. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 35 cm. 2-2100-1-1 Perec č. 1 Štúrovo Potok Perec od ústia pri obci Kamenín po železničný most v Zalabe. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2090-1-1Patinský kanál č. 2MsO SRZ KomárnokaproválovnýÁnoVodná plocha Patinského kanála od Majera Bokroš po Komárno. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-2100-1-1Perec č. 1MO SRZ ŠtúrovokaproválovnýÁnoPotok Perec od ústia pri obci Kamenín po železničný most v Zalabe. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2110-1-1Perec č. 2MO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýÁnoPotok Perec od železničného mosta v Zalabe po cestný most Mýtne Ludany Starý Hrádok.
2-2120-1-1Perec č. 3MsO SRZ LevicekaproválovnýNiePotok Perec od cestného mosta Mýtne Ludany Starý Hrádok po výpust z vodného diela Veľké Kozmálovce pri obci Veľké Kozmálovce, potok Guláška od ústia po pramene a prepadový kanál Hronček pri obci Starý Tekov od prepadu z potoka Perec po ústie do VN Kalná nad Hronom. Spodný úsek Hrončeka od ústia do VN Kalná nad Hronom po vyústenie rybovodu MVE Tekov tvorí súčasť rybovodu a predstavuje CHRO, úsek od vyústenia rybovodu po svoj vznik prepadom z potoka Perec tvorí neresisko so zákazom lovu rýb od 15. 3. do 31. 5.
2-2130-4-2Petrovolehotský potokMO SRZ Bánovce nad BebravoupstruhováchovnýNiePetrovolehotský potok od ústia do Machnáča po pramene nad obcou Petrova Lehota.
2-2140-4-1Podkylavka - PrašníkMO SRZ VrbovépstruhoválovnýNiePotok Podkylavka od ústia pri obci Prašník po pramene a Pustovecký potok od ústia po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm.
2-2150-1-1Preseľanský potokMO SRZ ŠahykaproválovnýÁnoPreseľanský potok od ústia pri obci Presaľany nad Ipľom po štátne hranice s Maďarskou republikou.
2-2160-4-1Radiša č. 1MO SRZ Bánovce nad BebravoupstruhoválovnýNieCiastkové povodie Radiše od ústia do Bebravy po splav nad obcou Kšinná s prítokmi Omastiná od ústia po sútok s Podhradským potokom nad obcou Žitná-Radiša, Rakovec, Striebornica od ústia nad Uhrovcom po pramene vrátane rybníkov na toku.
2-2170-4-2Radiša č. 2MO SRZ Bánovce nad BebravoupstruhováchovnýNieČiastkové povodie Radiše od splavu nad obcou Kšinná po pramene s prítokom Závada od ústia po pramene.
2-2180-1-1Radošina č. 1MsO SRZ NitrakaproválovnýÁnoČiastkové povodie Radošiny od ústia pri obci Lužianky po cestný most v obci Biskupová a potoky Perkovský, Blatina a Andáč od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-2190-1-1Radošina č. 2MO SRZ TopoľčanykaproválovnýÁnoČiastkové povodie Radošiny od cestného mosta v obci Biskupová po pramene a po toky Lavinka, Vieska a Blatnica od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-2200-1-1Rašelinisko CsanádMO SRZ TopoľníkykaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (12 ha) pri obci Topoľníky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-2210-1-1Rašelinisko 3MO SRZ TopoľníkykaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (4 ha) pri obci Topoľníky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-2220-1-1Rašelinisko ZemnéMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) v obci Andovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-2230-1-1Rašelinisko Horná Potôň - Lúky 1-2MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha dvoch rašelinísk (2 ha) pri obci Horná Potôň - Lúky. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2240-1-1Rašelinisko Horná Potôň - Lúky- 3MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (3 ha) pri obci Horná Potôň - Lúky. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2250-1-1Rašelinisko PalárikovoMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (2 ha) v obci Palárikovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-2260-1-1Rašelinisko Plavecký Peter II.MO SRZ RohožníkkaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (0,5 ha)pri obci Plavecký Peter. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-2270-1-1Rašelinisko Plavecký Peter III.MO SRZ RohožníkkaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (0,8 ha) pri obci Plavecký Peter. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-2280-1-1Rašelinisko Plavecký Peter IV.MO SRZ RohožníkkaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (2,5 ha) pri obci Plavecký Peter. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-2290-1-1Rašelinisko Plavecký Peter Rybník I.MO SRZ RohožníkkaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (2 ha) pri obci Plavecký Peter. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-2300-1-1Rašelinisko Pusté Úľany č. 1MO SRZ SládkovičovokaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (2 ha) ohraničená Stoličným potokom a obcou Pusté Úľany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-2310-1-1Rašelinisko Pusté Úľany č. 2MO SRZ SládkovičovokaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (10 ha) ohraničená Stoličným potokom a obcou Pusté Úľany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-2320-1-4Rašelinisko Pusté Úľany č. 3MO SRZ Sládkovičovokaprováchyť a pusť!NieVodná plocha rašeliniska (22 ha) ohraničená Stoličným potokom a obcou Pusté Uľany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-2320-1-4Rašelinisko Pusté Úľany č. 3MO SRZ Sládkovičovokaprováchyť a pusť!NieVodná plocha rašeliniska (22 ha) ohraničená Stoličným potokom a obcou Pusté Úľany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-2330-1-1Rašelinisko TárnokMO SRZ SládkovičovokaproválovnýÁnoVodná plocha rašeliniska (7ha) pri osade Tárnok.
2-2340-1-1Rašelinisko Topoľníky č. 1MO SRZ TopoľníkykaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (5 ha) pri obci Topoľníky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-2350-1-1Rašelinisko Topoľníky č. 2MO SRZ TopoľníkykaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (5 ha) pri obci Topoľníky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-2360-1-1Rašelinisko Veľký GrobMO SRZ SládkovičovokaproválovnýNieVodná plocha rašeliniska (36 ha) pri ceste medzi obcami Veľký Grob - Pusté Úľany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-2370-1-2Rybníčky BolerázMsO SRZ TrnavakaprováchovnýNieVodná plocha dvoch rybníkov pod stavidlom VN Boleráz.
2-2380-1-2Rybníčky pod KunovomMO SRZ SenicakaprováchovnýNieVodná plocha rybníčkov pri obci Kunov.
2-2390-1-1Rybníček VlčanyMO SRZ VlčanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2 ha)rieky Váh pri obci Vlčany.
2-2400-1-1Rybník Amerika III.MsO SRZ ŠaľakaproválovnýNieVodná plocha rybníka a prítokový kanál (časť bývalého starého ramena Váhu) (3,2 ha) pri obci Trnovec nad Váhom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2420-1-2Kanál Dlhá nad VáhomMsO SRZ ŠaľakaprováchovnýNieVodná plocha kanála Dlhá nad Váhom v katastri obce Dlhá nad Váhom od ústia po pramene.
2-2470-1-1Rybník Šúgo SeliceMsO SRZ ŠaľakaproválovnýNieVodná plocha starého ramena (1,1 ha) Váhu v katastri obce Selice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2490-1-2Rybník VermekMsO SRZ ŠaľakaprováchovnýNieVodná plocha rybníka v obci Trnovec nad Váhom.
2-2500-1-1Rybník VizállásMsO SRZ ŠaľakaproválovnýNieVodná plocha starého ramena (7,2 ha) Váhu pri obci Trnovec nad Váhom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2520-1-2Rybníky Horná KrupáMsO SRZ TrnavakaprováchovnýNieSústava siedmych rybníkov pri obci Horná Krupá.
2-2530-1-2Rybníky ĽubáRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieSústava troch rybníkov pri obci Ľubá.
2-2540-1-2Rybníky Malá a Kurtagyüri KopolaMsO SRZ ŠaľakaprováchovnýNieVodné plochy rybníkov Malá Kopola pri jazere Neded v obci Neded a Kurtagyüri v katastri obce Neded.
2-2560-1-1Rybníky Teheľňa I, II, III; ŽiharecMsO SRZ ŠaľakaproválovnýNieTri vodné plochy (5,2 ha) oddelené násypom pri obci Žiharec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2590-4-2Rybochovné zariadenie KubricaRada SRZ ŽilinapstruhováchovnýNieVodná plocha 6 zemných rybníčkov v areáli rybochovného zariadenia pri obci Kubrica.
2-2600-1-2Rybochovné zariadenie Malé ZálužieRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha dvoch komorových rybníkov, šiestich betónových sádok a jednej zemnej sádky v areáli strediska SRZ Rada - Malé Zálužie pri obci Malé Zálužie.
2-2610-1-2Ryžovisko IpľaMO SRZ ŠahykaprováchovnýNieVodná plocha ryžoviska pri obci Ipeľské Predmostie.
2-2620-1-2Sádky KľúčovecRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha 9 betónových a 2 zemných sádok pri obci Kľúčovec.
2-2630-4-1Selecký potokMsO SRZ TrenčínpstruhoválovnýNieSelecký potok od cestného mosta pri obci Veľké Stankovce po pramene. Hankov potok predstavuje chovnú časť revíru.
2-2640-1-2Selický kanálMO SRZ VlčanykaprováchovnýNieSelický kanál od ústia Kráľovského kanála po čerpaciu stanicu pri obci Vlčany.
2-2650-1-1Sikenica č. 1MO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýÁnoČiastkové povodie Sikenice od ústia do Hrona po cestný most Mýtne Ludany Hontianska Vrbica a čiastkové povodie potoka Podlužianka od ústia do Sikenice po cestný most v obci Starý Hrádok.
2-2660-1-1Sikenica č. 2MsO SRZ LevicekaproválovnýNieČiastkové povodie riečky Sikenica od cestného mosta Mýtne Ludany Hontianska Vrbica po ústie potoka Štampoch a potok Jablonianka od ústia po ústie Počúvalskeho potoka, Mýšpotok a Drženický potok (Dubovec), Surdok (Kuťuš), Devičianka, Bokroš, Starý potok, Majere-Uhliská, Pukanský potok, Uhliská, Veterník-Majere, Čankovský potok, Šurda, Ulička, Negýš, Bohunický potok od ústia po pramene. Od cestného mosta Kmeťovce Žemberovce po obec Krškany je Sikenica súčasťou NPR zákaz vjazdu motorových vozidiel.
2-2670-1-1Spojovací kanál Cergát-VáhMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýÁnoSpojovací kanál medzi Cergátom č. 2 a Váhom. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-2680-1-1Spojovací kanál MartovceMO SRZ HurbanovokaproválovnýÁnoSpojovací kanál Martovce od čerpacej stanice v obci Martovce po ústie do kanála Vrbová. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-2690-1-1Stará Nitra č. 1MsO SRZ KomárnokaproválovnýÁnoPovodie Starej Nitry od ústia Vážskeho Dunaja pri čerpačke Lándor po ústie Žitavy pri Martovciach. Lovná miera: lieň 35cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.
2-2700-1-1Stará Nitra č. 2MO SRZ HurbanovokaproválovnýÁnoPovodie Starej Nitry od ústia Žitavy pri Martovciach po cestný most Aňaly-Stará Gúta. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-2710-1-1Stará ŽitavaMsO SRZ ŠuranykaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Žitava od obce Dolný Ohaj pri Mlyne po stavidlo v obci Hul.
2-2719-4-2Striebornica (Bánovce nad Bebravou)MO SRZ Bánovce nad BebravoupstruhováchovnýNiePotok Striebornica od ústia do Radiše v obci Uhrovec po pramene vrátane 2 prietočných rybníkov na toku.
2-2720-1-1Striebornica č. 1MsO SRZ PiešťanykaproválovnýÁnoPotok Striebornica od ústia do Váhu po priehradné teleso VN Striebornica. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 50 cm, zubáč veľkoústy 60 cm, jeseter malý 60 cm, pleskáč vysoký 50 cm, jalec hlavatý 50 cm.
2-2721-4-1Striebornica č. 2MsO SRZ PiešťanypstruhoválovnýNiePotok Striebornica od ústia potoka do VN Striebornica po pramene a Čierny potok od ústia po prameň.
2-2730-4-1SúčankaMsO SRZ TrenčínpstruhoválovnýNiePotok Súčanka od ústia pri obci Skala po pramene. Prítoky Hlboké (2km), Nestora (2km), Závrská (3km), Cverenkársky (3km), Depšinský (2km) a Biely potok (1km) predstavujú chovnú časť revíru.
2-2740-1-1Svinica č. 1MO SRZ Bánovce nad BebravoukaproválovnýÁnoČiastkové povodie Svinice od ústia do Bebravy po železničný most Svinná Ruskovce a Hradniansky potok od ústia po pramene.
2-2750-4-1Svinica č. 2MsO SRZ TrenčínpstruhoválovnýNiePotok Svinica od železničného mosta Svinné - Ruskovce po pramene. Potoky Neporadzský a Mitický predstavujú chovnú časť revíru.
2-2760-1-1Štiavnica č. 1MO SRZ ŠahykaproválovnýÁnoŠtiavnica od ústia pri obci Hrkovce po most do kúpeľov v obci Dudince.
2-2770-1-1Nová voda a KolenoMsO SRZ SereďkaproválovnýNieVodné plochy štrkovísk pri obci Čepeň, odstavené rameno Váhu, Kačičáreň a Koleno. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017
2-2780-1-1Štrkoviská DrahovceMO SRZ HlohoveckaproválovnýNieVodná plocha dvoch štrkovísk (17,9 ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
2-2781-1-1Štrkoviská PotvoriceMO SRZ Nové Mesto nad VáhomkaproválovnýNieVodná plocha štyroch štrkovísk (8,4 ha) (2,12 ha + 1,99 ha + 2,68 ha + 1,62 ha) v katastrálnom území obce Potvorice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-2790-1-1Štrkoviská PovažanyMO SRZ Nové Mesto nad VáhomkaproválovnýNieVodná plocha materiálových jám - štrkovísk (2 ha) v k. ú. Považany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-2800-1-1Vinohradské štrkoviskáMsO SRZ SereďkaproválovnýNieVodné plochy piatich štrkovísk v obci Vinohrady nad Váhom.
2-2810-1-1Štrkoviská VlkanovoMO SRZ HurbanovokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (5,5 ha) pri majeri Vlkanovo a štrkoviska Gór (0,5 ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.Lovná miera: kapor 45 cm.
2-2820-1-1Štrkoviská ZeleniceMO SRZ HlohoveckaproválovnýNieVodná plocha štrkovísk (20 ha) pri obci Zelenice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
2-2830-1-1Štrkovisko Adamov č. 1MO SRZ HolíčkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (28 ha) pri meste Gbely. Zákaz vstupu na ostrovy (CHRO). Zákaz kempovania a používania vodných plavidiel - motorových celoročne a bezmotorových od 16.septembra do 9.júla. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
2-2840-1-1Štrkovisko Adamov č. 2MO SRZ HolíčkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (65 ha) pri meste Gbely. Zákaz vstupu na ostrovy (CHRO). Zákaz kempovania a používania vodných plavidiel - motorových celoročne a bezmotorových od 1.marca do 31.mája. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
2-2850-1-1Štrkovisko AntóniaMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Gabčíkovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2870-1-1Štrkovisko BajčMO SRZ HurbanovokaproválovnýNieVodné plochy štrkovísk (1 ha) v obci Bajč pri štátnej ceste (0,5 ha), pri železničnej stanici (0,5 ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-2880-1-1Štrkovisko BakováMO SRZ DrahovcekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (5 ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-2890-1-1Štrkovisko BaloňMO SRZ Veľký MederkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska pri obci Baloň.
2-2900-1-1Štrkovisko BartusMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Eliašovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2910-1-1Štrkovisko BeckovMO SRZ Nové Mesto nad VáhomkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) v k. ú. Beckov.
2-2920-1-1Štrkovisko Bellová VesMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Bellová Ves. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2930-1-1Štrkovisko Bendö č. 1MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýÁnoVodná plocha štrkoviska (5 ha) pri obci Gabčíkovo. Vchod ku štrkovisku je medzi Boheľovom a Patašom. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2940-1-1Štrkovisko Bendö č. 2MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Gabčíkovo. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2950-1-1Štrkovisko BešeňovMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Bešeňov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-2960-1-1Štrkovisko Blatná na OstroveMO SRZ ŠamorínkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Blatná na Ostrove. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-2970-1-1Štrkovisko BlažovMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Blažov. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2980-1-1Štrkovisko Bodovka-veľkáMsO SRZ TrenčínkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (13 ha) pozdĺž cesty medzi obcami Trenčianske Stankovce a Krivosúd - Bodovka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Časť revíru oproti hospodárskemu objektu MsO SRZ Trenčín a úsek „Bachor“ vyznačený tabuľami predstavuje účel využitia chovný, kde platí celoročný zákaz lovu rýb.
2-2989-1-4Štrkovisko Bohatá - malá vodaMO SRZ Hurbanovokaprováchyť a pusť!NieVodná plocha štrkoviska pri obci Hurbanovo-Bohatá (0,8 ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-2990-1-1Štrkovisko BohatáMO SRZ HurbanovokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (3,2 ha) pri obci Hurbanovo-Bohatá. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-3000-1-1Štrkovisko Böky pri GabčíkoveMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Gabčíkovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3010-1-1Štrkovisko Boričky I.MO SRZ HolíčkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (18 ha) pri obci Kopčany. Zákaz vstupu na ostrovy (CHRO). Zákaz používania vodných plavidiel. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
2-3020-1-1Štrkovisko Boričky II.MO SRZ HolíčkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (46 ha) pri obci Kopčany. Zákaz vstupu na ostrovy (CHRO). Zákaz používania vodných plavidiel. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
2-3030-1-1Štrkovisko Branč-GergelováMsO SRZ NitrakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (7 ha) pri obci Brač. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3040-1-1Štrkovisko BrodskéMO SRZ BrodskékaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2,5 ha) pri obci Brodské.
2-3050-1-1Štrkovisko ČákyMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (0,5 ha) pri obci Orechová Potôň - Lúky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3070-1-1Štrkovisko ČechynceMsO SRZ NitrakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Čechynce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3080-1-1Štrkovisko Čečinská PotôňMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Čečinská Potôň. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3090-1-1Štrkovisko ČergovMO SRZ KolárovokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) v meste Kolárovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3100-1-1Štrkovisko ČíčovMsO SRZ KomárnokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2,2 ha) v obci Číčov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-3110-1-1Štrkovisko Čierny BrodMsO SRZ GalantakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (40 ha) Sziget v obci Čierny Brod. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
2-3140-1-1Štrkovisko Dlhé kusyMsO SRZ PiešťanykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (10 ha) pri obci Horná Streda. Južná časť revíru ohraničená oplotením (2 ha) predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
2-3150-1-1Štrkovisko Dolné SalibyMsO SRZ GalantakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) v obci Dolné Saliby. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45cm.
2-3160-1-1Štrkovisko Dolný Bar č. 1MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska pri obci Dolný Bar.
2-3170-1-1Štrkovisko Dolný Bar č. 2MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska pri obci Dolný Bar.
2-3200-1-1Štrkovisko DrahyMO SRZ KútykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (4 ha) pri obci Kúty. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3210-1-1Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 1MsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (5 ha) pri obci Dvory nad Žitavou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-3220-1-1Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 2MsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Dvory nad Žitavou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-3220-1-1Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 2MsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska pri obci Dvory nad Žitavou
2-3240-1-1Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4MsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (10 ha) pri obci Dvory nad Žitavou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-3250-1-1Štrkovisko Eliašovce - KrčmaMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) v obci Eliášovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3260-1-1Štrkovisko GergelikMO SRZ Sekule - Moravský Svätý JánkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska pri obci Moravský Svätý Ján.
2-3270-1-1Štrkovisko HliničkyMO SRZ Sekule - Moravský Svätý JánkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) v obci Závod. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. 45
2-3280-1-1Štrkovisko HoliceMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (0,5 ha) pri obci Holice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3290-1-1Štrkovisko HolíčMO SRZ HolíčkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2,5 ha) pri meste Holíč. Ostrov je chránenou rybárskou oblasťou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
2-3291-1-1Štrkovisko HomokMO SRZ ŠahykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (0,3 ha) v meste Šahy - Areál zdravia.
2-3300-1-1Štrkovisko Horná Streda č. 1MsO SRZ PiešťanykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2,1 ha) pri obci Horná Streda. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
2-3301-1-1Štrkovisko Horná Streda č. 2MsO SRZ PiešťanykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (4,5 ha) pri obci Horná Streda. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
2-3302-1-1Štrkovisko Horná Streda č. 3MsO SRZ PiešťanykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (5,6 ha) pri obci Horná Streda. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
2-3303-1-1Štrkovisko Horná Streda č. 4MsO SRZ PiešťanykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (7,2 ha) pri obci Horná Streda. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
2-3310-1-1Štrkovisko Horný BarMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2,5 ha) pri obci Horný Bar. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3320-1-1Štrkovisko Hrubá BoršaMO SRZ SládkovičovokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (3 ha) pri obci Hrubá Borša. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3330-1-1Štrkovisko HubiceMO SRZ ŠamorínkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Hubice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. 46
2-3340-1-1Štrkovisko HviezdoslavovMO SRZ ŠamorínkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) v obci Hviezdoslavov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3350-1-1Štrkovisko ImeľMO SRZ HurbanovokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Imeľ. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-3360-1-1Štrkovisko Jahodná č. 1MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (0,5 ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3370-1-1Štrkovisko Jahodná č. 2MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (0,5 ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3380-1-1Štrkovisko Jahodná č. 3MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (0,5 ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3390-1-1Štrkovisko Jahodná č. 4MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (8 ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3400-1-1Štrkovisko Jastrabie KračanyMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Jastrabie Kračany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3410-1-2Štrkovisko Kamenica nad HronomMO SRZ ŠtúrovokaprováchovnýNieVodná plocha štrkoviska pri obci Kamenica nad Hronom.
2-3420-1-1Štrkovisko Kava I.MsO SRZ KomárnokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (6 ha) v obci Kava. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-3440-1-1Štrkovisko KenderášMsO SRZ ŠuranykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri preložke Žitavy a staré štrkovisko. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3450-1-1Štrkovisko KlčovinyMO SRZ DrahovcekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (13 ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3460-1-1Štrkovisko Kližská NemáMsO SRZ KomárnokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2,5 ha) v obci Kližská Nemá. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-3470-1-1Štrkovisko KňazováMO SRZ DrahovcekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (10 ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3500-1-1Štrkovisko KonkolMO SRZ HurbanovokaproválovnýNieVodné plochy dvoch štrkovísk (5,5 ha) pri obci Hurbanovo-Zelený Háj (4 ha + 1,5 ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-3510-1-1Štrkovisko KoplotovceMO SRZ HlohoveckaproválovnýNieVodná plocha 4 štrkovísk (2,9 ha) pri obci Koplotovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
2-3520-1-1Štrkovisko Kotelnica č. 1MO SRZ HurbanovokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) pri majeri Kotelnica. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-3550-1-1Štrkovisko Kráľová nad VáhomMsO SRZ ŠaľakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (4,54 ha) pri obci Kráľová nad Váhom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3560-1-1Štrkovisko KútyMO SRZ KútykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri Kútoch. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3570-1-1Štrkovisko KvetoslavovMO SRZ ŠamorínkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) v obci Kvetoslavov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3580-1-1Štrkovisko LeopoldovMO SRZ HlohoveckaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (10 ha) pri obci Leopoldov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
2-3590-1-1Štrkovisko Lesné KračanyMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Lesné Kračany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3600-1-1Štrkovisko LúčkyMO SRZ Sekule - Moravský Svätý JánkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (45 ha) pri obci Sekule. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3601-1-1Štrkovisko ĽuborčaMsO SRZ TrenčínkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska v k. ú. obce Ľuborča pri ČOV. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3610-1-1Štrkovisko MaduniceMO SRZ HlohoveckaproválovnýNieVodná plocha 6 štrkovísk pri obci Madunice. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm. Vodná plocha č.3 označená tabuľami predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3620-1-1Štrkovisko Magla - VrakúňMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (3 ha) pri obci Vrakúň. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3630-1-1Štrkovisko Malá MačaMO SRZ SládkovičovokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2,5 ha) v obci Malá Mača. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3680-1-1Štrkovisko Michal na Ostrove - KolóniaMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (5 ha) pri obci Michal na Ostrove. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3710-1-1Štrkovisko MliečnoMO SRZ ŠamorínkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Mliečno. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3720-1-1Štrkovisko MógolMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Gabčíkovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3730-1-1Štrkovisko Mojzesovo - LipováMsO SRZ ŠuranykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) pri štátnej ceste Mojzesová - Lipová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3740-1-1Štrkovisko Mýtne LudanyMsO SRZ LevicekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (5 ha) pri obci Mýtne Ludany.
2-3750-1-1Štrkovisko NemšováMsO SRZ TrenčínkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (3 ha) pri obci Nemšová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3760-1-1Štrkovisko NesvadyMsO SRZ KomárnokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (6 ha) v obci Nesvady. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-3771-1-1Štrkovisko NozdrkovceMsO SRZ TrenčínkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (5,3 ha) v k. ú. obce Trenčianske Biskupice. Zákaz lovu rýb z verejne neprístupných a oplotených pobrežných pozemkov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3780-1-1Štrkovisko Ohrady č. 1 a 2MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha dvoch štrkovísk (8 ha) pri obci Ohrady. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3790-1-1Štrkovisko OkočMO SRZ Veľký MederkaproválovnýÁnoVodná plocha štrkoviska (27ha) pri obci Okoč. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
2-3820-1-1Štrkovisko Orechová Potôň č. 1MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Orechová Potôň. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3830-1-1Štrkovisko Orechová Potôň č. 2MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Orechová Potôň. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3840-1-1Štrkovisko OširídMO SRZ Sekule - Moravský Svätý JánkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (19 ha) pri obci Sekule.
2-3850-1-1Štrkovisko PadáňMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Padáň. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3860-1-1Štrkovisko Pavlov DvorMO SRZ HurbanovokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (4,5 ha) pri obci Hurbanovo, časť Pavlov Dvor. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-3870-1-1Štrkovisko PeterMO SRZ HlohoveckaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (28 ha) pri meste Hlohovec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
2-3880-1-1Štrkovisko PodšomoďMO SRZ HlohoveckaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (0,9 ha) pri meste Hlohovec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
2-3890-1-1Štrkovisko PolcestieMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (6 ha) pri Dunajskej Strede. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3900-1-1Štrkovisko pri Rybárskom domeMsO SRZ ŠuranykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (3 ha) v meste Šurany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3930-1-1Štrkovisko RoličkyMO SRZ ŠoporňakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (4 ha) pri obci Šoporňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 65 cm, lieň 35 cm, kapor 45 cm.
2-3940-1-1Štrkovisko RTMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) v meste Nové Zámky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-3950-1-1Štrkovisko SiladiceMO SRZ HlohoveckaproválovnýNieVodná plocha štrkovísk (5 ha) pri obci Siladice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
2-3960-1-1Štrkovisko SokolceMsO SRZ KomárnokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (4 ha) v obci Sokolce. Severná časť v úseku vyznačenom tabuľami predstavuje účel využitia - chovný. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-3980-1-1Štrkovisko ŠahyMO SRZ ŠahykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (0,7 ha) v meste Šahy. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-3990-1-1Štrkovisko ŠamorínMO SRZ ŠamorínkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri Šamoríne po ľavej strane hlavnej cesty od Bratislavy. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4000-1-1Štrkovisko ŠámotMO SRZ ŠamorínkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Šámot. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4010-1-1Štrkovisko Šaštín - StrážeMO SRZ Šaštín-StrážekaproválovnýNieVodná plocha 5 štrkovísk (30 ha) v meste Šaštín-Stráže. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-4020-1-1Bagrovisko ŠintavaMsO SRZ SereďkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska pri obci Šintava. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4030-1-1Štrkovisko ŠoporňaMO SRZ ŠoporňakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (9 ha) pri obci Šoporňa. Úsek vyznačený tabuľami predstavuje chovnú časť - platí všeobecný zákaz rybolovu. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 65 cm, lieň 35 cm, kapor 45 cm.
2-4050-1-1Štrkovisko TisotaMO SRZ Veľký MederkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Meder.
2-4060-1-1Štrkovisko Tona ŠuranyMsO SRZ ŠuranykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (22 ha) pri meste Šurany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4070-1-1Štrkovisko TopoľníkyMO SRZ TopoľníkykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Topoľníky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4080-1-1Štrkovisko TrávnikMsO SRZ KomárnokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska pri obci Trávnik.
2-4090-1-1Štrkovisko Trhová HradskáMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (4 ha) pri obci Trhová Hradská. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-4100-1-1Štrkovisko u JaníčkovMO SRZ KútykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (6 ha) pri obci Kúty. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4120-1-1Štrkovisko UnínMO SRZ HolíčkaproválovnýNieVodná plocha dvoch štrkovísk (13,5 ha) pri obci Unín a Radimov. Vodná plocha v miestnej časti Malý Unín (2,5 ha) predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Ostrovy sú chránenou rybárskou oblasťou (CHRO). Zákaz používania vodných plavidiel. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
2-4130-1-1Štrkovisko VažinaMO SRZ DrahovcekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (7 ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4140-1-1Štrkovisko Veľké BlahovoMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (0,5 ha) pri obci Veľké Blahovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-4160-1-1Štrkovisko Veľký KýrMsO SRZ ŠuranykaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (3 ha) pri obci Veľký Kýr. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4170-1-1Štrkovisko Veľký MederMO SRZ Veľký MederkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Meder.
2-4180-1-1Štrkovisko VieskaMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1,5 ha) pri obci Vieska. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-4190-1-1Štrkovisko Vincov lesMO SRZ SládkovičovokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (4 ha) vo Vincovom lese pri ceste Sládkovičovo - Galanta. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4200-1-1Štrkovisko VinišovMO SRZ DrahovcekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (4 ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4210-1-1Štrkovisko VirtMO SRZ MarcelovákaproválovnýNieVodná plocha štrkovísk pri obci Virt a vodná plocha štrkoviska (5,85 ha) v obci Radvaň nad Dunajom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4220-1-1Štrkovisko VitényMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Eliašovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-4221-1-1Štrkovisko Vlkanovo 1MO SRZ HurbanovokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska pri majeri Vlkanovo (3 ha). Lovná miera: kapor 45 cm.
2-4230-1-1Štrkovisko VydranyMsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Vydrany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-4240-1-1Štrkovisko YpsilonMO SRZ HlohoveckaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (0,85 ha) pri obci Leopoldov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
2-4250-1-1Štrkovisko ZáhoňMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýÁnoVodná plocha štrkoviska (8 ha) pri obci Bánov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-4260-1-1Štrkovisko Zelený HájMO SRZ HurbanovokaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska pri obci Hurbanovo-Zelený Háj.
2-4270-1-1Štrkovisko ZúgóMsO SRZ GalantakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) v obci Čierny Brod. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm. 54
2-4280-1-1Štrkovisko ŽabokrekyMsO SRZ PartizánskekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (7 ha) pri obci Žabokreky nad Nitrou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-4290-1-1Štrkovisko ŽeliezovceMO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1 ha) pri meste Želiezovce časť Mikula.
2-4300-4-1TepličkaMsO SRZ TrenčínpstruhoválovnýNiePotok Teplička od ústia v Trenčianskej Teplej po pramene a Opatovský potok od ústia po pramene. Prítoky Kamenica (1km), Bystrina (2km) a Opatovský potok (4km) predstavujú chovnú časť revíru.
2-4310-4-2Trebichavský potokMO SRZ Bánovce nad BebravoupstruhováchovnýNieTrebichavský potok od začiatku obce Trebichava po pramene.
2-4320-4-2TrenčiankaMO SRZ Bánovce nad BebravoupstruhováchovnýNiePotok Trenčianka od ústia do Machnáča po pramene nad obcou Peťovka.
2-4330-1-1Trenčianske kaskádyMsO SRZ TrenčínkaproválovnýNieVodná plocha štyroch odstavených ramien (10 ha) rieky Váh pri meste Trenčín. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany je na kazetách č.1 až 3 povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. na poslednej najmenšej kazete č.4 (smer Nové Mesto nad Váhom).
2-4340-4-1Turniansky potokMsO SRZ TrenčínpstruhoválovnýNieTurniansky potok od ústia po pramene, potok Sedličanka, Soblahovský potok a potoky ústiace do Váhu od obce Beckov po Trenčín od ústia po pramene.
2-4350-1-1Uherecký potok č. 1aMsO SRZ PartizánskekaproválovnýÁnoUherecký potok (Drahožica) od ústia do rieky Nitra pri obci Pažiť po cestný most pri zberni kovošrotu. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-4351-1-1Uherecký potok č.1bMsO SRZ PartizánskekaprováchovnýNieUherecký potok (Drahožica) od cestného mosta pri zberni kovošrotu po priehradné teleso VN Veľké Uherce.
2-4360-1-1Váh č. 1MO SRZ KolárovokaproválovnýÁnoČiastkové povodie Váhu od cestného mosta Komoča Kolárovo po rkm 35 a spojovací kanál od cestného mosta Nové Zámky Komoča po pramene. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-4370-1-1Váh č. 2MsO SRZ ŠaľakaproválovnýÁnoČiastkové povodie Váhu od rkm 35 pod obcou Neded po priehradné teleso vodnej nádrže Kráľová. Časť revíru ohraničená telesom hrádze VN Kráľová po pomyslenú spojnicu medzi koncom umelého ostrova uprostred toku a začiatkom betónovej cesty na ľavom brehu Váhu predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO) zákaz rybolovu. Hraničné body CHRO sú označené pevne osadenými stĺpmi bielej farby na ostrove a brehu a pomocnými bójami priamo v toku. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
2-4380-1-1Váh č. 3MsO SRZ SereďkaproválovnýÁnoČiastkové povodie Váhu od cestného mosta v obci Váhovce po kanál Dudváh pri obci Siladice. Tri ostrovy nad diaľničným mostom pri obci Váhovce sú vyhlásené za prírodnú rezerváciu vstup zakázaný. Lovná miera: lieň 40 cm, amur 70 cm.
2-4390-1-1Váh č. 4MsO SRZ HlohoveckaproválovnýÁnoČiastkové povodie Váhu od ústia Dudváhu pri obci Siladice po ústie Jalšovského potoka pri obci Jalšové. Vážsky kanál od ústia do Váhu po hydrocentrálu v Maduniciach a Terezovské rameno. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm, kapor 45 cm.
2-4400-1-1Váh č. 5MO SRZ DrahovcekaproválovnýÁnoČiastkové povodie Váhu od ústia Jalšovského potoka pri obci Jalšové po ústie Ratnovského potoka pri obci Sokolovce. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-4410-1-1Váh č. 6MsO SRZ PiešťanykaproválovnýÁnoČiastkové povodie Váhu od ústia Ratnovského potoka pri obci Sokolovce po priehradné teleso VN Sĺňava a od krajinského mosta v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. Vážsky kanál od hydrocentrály v Maduniciach po teleso priehrady VN Sĺňava a od sútoku Váhu a Vážskeho kanála v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. Úsek od dolnej hrany Krajinského mosta po hornú hranu Skleného mostav Piešťanoch po sútok s Biskupickým kanálom predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Úsek od priehradného telesa po farbou vyznačenú hranicu (cca 130 m od priehradného telesa) predstavuje chránenú rybársku oblasť CHRO. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 50 cm, zubáč veľkoústy 60 cm, jeseter malý 60 cm,pleskáč vysoký 50 cm, jalec hlavatý 50 cm.
2-4411-1-1AgátkyMsO SRZ PiešťanykaproválovnýNieVodná plocha odstavených ramien Agátky (3 ha) a pod jazom (2 ha).Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
2-4412-1-1Kocianova važinaMsO SRZ PiešťanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (1 ha) Kocianova važina.Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
2-4413-1-1Rimplerova važinaMsO SRZ PiešťanykaproválovnýNieRimplerova važina (4 ha) od výtoku z podzemia, ľavobrežný priesakový kanál VN Sĺňava, Sokolovská važina (3 ha) a potoky Modrovský a Ratnovský od ústia do Váhu po pramene. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
2-4420-1-1Váh č. 7MO SRZ Nové Mesto nad VáhomkaproválovnýÁnoČiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od hydrocentrály v obci Horná Streda po prvý most nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom.
2-4430-2-1Váh č. 8 (H)MsO SRZ TrenčínkaproválovnýÁnoČiastkové povodie Váhu od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po diaľničný privádzač Nemšová Dubnica nad Váhom mimo vodnej plochy Enklávy v k.ú. obce Trenčianska Teplá, ktorá predstavuje samostatný rybársky revír, hranica revírov je vyznačená plávajúcimi bójami. Tabuľami vyznačené zimoviská rýb sú na obidvoch stranách v úseku od cestného mosta Bierovce po ústie Turnianskeho potoka, od ústia Orechovského potoka po železničný most vrátane zátoky Váhu od pravej strany starého železničného mosta po ľavú stranu piliera nového železničného mosta cez rieku Váh v intraviláne mesta Trenčín, zákaz lovu rýb od 1.1. do 15.3. V úseku od starého mosta za obcou Zamarovce po diaľničný privádzač Nemšová Dubnica nad Váhom výskyt hlavátky. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-4431-1-4Nosický kanál č.8 (CHAP)MsO SRZ Trenčínkaprováchyť a pusť!Vodná plocha kanála od vodnej elektrárne Trenčín po diaľničný privádzač Dubnica nad Váhom. Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
2-4440-1-1Vážsky DunajMsO SRZ KomárnokaproválovnýÁnoČiastkové povodie Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča Kolárovo. Lovná miera: lieň 35 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.
2-4450-4-1VláraMsO SRZ TrenčínpstruhoválovnýNieČiastkové povodie potoka Vlára od ústia pri obci Nemšová po hranicu s Českou republikou.
2-4451-4-2Vlára - chovné prítokyMsO SRZ TrenčínpstruhováchovnýNiePotoky Sietne (1km), Rajkovský (2km) a Čaganovský (1km) od ústia do Vláry po pramene.
2-4460-1-1VN BábMsO SRZ SereďkaproválovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Báb. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017
2-4470-1-2VN BajtavaRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Bajtava.
2-4480-1-1VN BaračkaMsO SRZ TrenčínkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (8 ha) medzi obcami Trenčianske Teplice - Omšenie. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4490-1-1VN BátovceMsO SRZ LevicekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (24 ha) pri obci Bátovce od telesa hrádze po cestný most Pečenice - vinohrady Bátovce. Horná hranica revíru je na potoku Jablonianka, ktorý je súčasťou rybárskeho revíru č. 2-2660-1-1 Sikenica č. 2, pri cestnom moste na ceste od obce Pečenice k vinohradom obce Bátovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4501-1-2VN BíňaRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Bíňa.
2-4510-1-2VN BodokRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Bodok.
2-4520-1-1VN BolerázMsO SRZ TrnavakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (80 ha) pri obci Boleráz a povodie Smolenického potoka, potok Trnava a Luhový potok od ústia po pramene. Úsek vyznačený tabuľami predstavuje chovnú časť - platí všeobecný zákaz rybolovu.V úseku od ústia Luhového potoka po prvé schody na južnej časti výbežku vyznačenom tabuľami platí zákaz rybolovu z pobrežných pozemkov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.
2-4530-1-1VN BranovoMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha nádrže (17 ha) pri obci Branovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-4540-1-1VN BrestovecMO SRZ SenicakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (10 ha) pri obci Brestovec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-4550-1-1VN BrezolupyMO SRZ Bánovce nad BebravoukaproválovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Brezolupy, cast Jerichov s potokom Hydina od ústia do VN Nedašovce po pramene a Miezgovským potokom od ústia po pramene.
2-4560-1-1VN BrezováMO SRZ SenicakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (8 ha) pri meste Brezová pod Bradlom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm. Revír je v roku 2015 bez vody!
2-4570-1-1VN BukováMsO SRZ TrnavakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (28 ha) pri obci Buková. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: lieň 30 cm, kapor 45 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, amur 60 cm. 2-4710-1-1 VN Duchonka Topoľčany Vodná plocha nádrže (12 ha) pri obci Podhradie. Zákaz lovu z priehradného telesa stavby a jej funkčných objektov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-4580-1-2VN CabajMsO SRZ NitrakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Cabaj.
2-4590-1-1VN ChtelnicaMO SRZ VrbovékaproválovnýNieVodná plocha nádrže (15 ha) pri obci Chtelnica. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm.
2-4600-1-1VN CíferMsO SRZ TrnavakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (2 ha) v obci Cífer. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.
2-4610-1-2VN ČáporMsO SRZ NitrakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Čápor.
2-4620-1-1VN ČerenecMO SRZ VrbovékaproválovnýNieVodná plocha nádrže (39 ha) pri obci Vrbové. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm.
2-4630-1-2VN ČifáreRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Čifáre.
2-4640-1-1VN DevičanyMsO SRZ LevicekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (4 ha) pri obci Devičany.
2-4641-1-2VN DedinkaRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Dedinka.
2-4670-1-4VN Dolné DubovéMsO SRZ Trnavakaprováchyť a pusť!ÁnoVodná plocha nádrže (12 ha) pri obci Dolné Dubové a čiastkové povodie Dubovského potoka od ústia do nádrže po Horné Dubové. Časť revíru na ľavom brehu od ústia potoka, ktorá je vyznačená tabuľami, predstavuje účel využitia "chovný". Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
2-4671-1-1VN DrženiceMsO SRZ LevicekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (6 ha) pri obci Drženice. Do 01.01.2016 zákaz lovu rýb!
2-4680-1-1VN DubníkMO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha nádrže (14 ha) pri obci Dubník. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-4690-1-4VN Dubník č. 1MO SRZ Stará Turákaprováchyť a pusť!NieVodná plocha nádrže pri Starej Turej od vtoku po ľavostranný výbežok zvaný Kosa - neresisko rýb (zákaz lovu rýb).
2-4700-1-1VN Dubník č. 2MO SRZ Stará TurákaproválovnýNieVodná plocha nádrže (35 ha) pri Starej Turej. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4710-1-1VN DuchonkaMO SRZ TopoľčanykaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (12 ha) pri obci Podhradie. Zákaz lovu z priehradného telesa stavby a jej funkčných objektov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4720-1-2VN GolianovoRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Golianovo spolu s odchovnými kanálmi a odpadovým kanálom Kadaň 100m od telesa hrádze.
2-4730-1-1VN HaláčovceMO SRZ Bánovce nad BebravoukaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (16 ha) na toku Halačovka nad obcou Halačovce. Navodnej nádrži je povolená ako prístupová len panelová cesta. Parkovanie povolené od hrádze VN na pravej strane nad poľnou cestou pred okálom až po koniec za okálom. 2-4870-1-1 VN Kalná nad Hronom Levice Vodná plocha vzdutia od hrádze MVE Kalná nad Hronom (Kálnička) po teleso hrádze MVE Tekov.
2-4740-1-2VN HlbokéMO SRZ SenicakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Hlboké.
2-4750-1-2VN HlohovníkMsO SRZ SereďkaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Vinohrady nad Váhom.
2-4760-1-2VN Horné ObdokovceRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Horné Obdokovce.
2-4770-1-1VN Horné OrešanyMsO SRZ TrnavakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (50 ha) pri obci Horné Orešany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.
2-4780-1-2VN Horné ŠtitáreMO SRZ TopoľčanykaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Horné Štitáre.
2-4790-1-2VN Hruboňovo - VýčapkyRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Hruboňovo.
2-4810-1-1VN JablonicaMO SRZ SenicakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (8 ha) pri obci Jablonica. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-4811-1-2VN JablonkaMO SRZ SenicakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Jablonka.
2-4820-1-2VN JarokRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Jarok.
2-4830-1-2VN JasováRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Jasová vrátane odpadového kanála 100m od telesa hrádze.
2-4840-1-1VN JatovMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná pocha nádrže (5 ha) pri obci Jatov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-4860-1-1VN Jelenec II.MsO SRZ NitrakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (7 ha) pri obci Jelenec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4870-1-1VN Kalná nad HronomMsO SRZ LevicekaproválovnýÁnoVodná plocha vzdutia od hrádze MVE Kalná nad Hronom (Kálnička) po teleso hrádze MVE Tekov. Od 01.10.2015 revír zaradený do zväzového kaprového poriadku. Týmto dňom sú držitelia zväzového kaprového povolenia oprávnení na lov rýb na revíri.
2-4880-1-2VN Klátová Nová VesMO SRZ TopoľčanykaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Klátová Nová Ves.
2-4900-1-1VN KoválovMO SRZ SenicakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (8 ha) pri obci Koválov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-4910-1-1VN KozárovceMsO SRZ LevicekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (22 ha) pri obci Kozárovce. Z dôvodu hniezdenia vodného vtáctva v hornej časti nádrže je zákaz rybolovu do 30. júna. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-4920-1-1VN Veľké KozmálovceMsO SRZ LevicekaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (72 ha) od priehradného telesa v obci Veľké Kozmálovce po železničný most pri meste Tlmače a materiálová jama v katastri mesta Tlmače. Rybárske kempovanie povolené len na vyznačených miestach: pravá strana nad cestným mostom 650m, ľavá strana nad cestným mostom 650 m mimo materiálovej jamy, ľavá strana pod cestným mostom 300 m po koniec prístupovej cesty pod hrádzou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
2-4930-1-1VN KráľováRada SRZ ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (1082 ha) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený v úseku od rkm 2,4 (pravá strana prvý kamenný výhon pod kaskádami), resp. rkm 1,9 (ľavá strana objekt ZKŠ /štrkopiesky/) po rkm. 8,0 (pravá strana pri obci Váhovce), resp. rkm 7,9 (ľavá strana koniec kamenného brehového opevnenia) a pomyslenej spojnice medzi uvedenými bodmi, od 15. mája 2018. Na tomto rybárskom revíri je vyhláškou č. 21/2009 vyhlásené Chránené vtáčie územie Kráľová.
2-4940-1-2VN KrtovceMO SRZ TopoľčanykaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Krtovce.
2-4950-1-1VN KunovMO SRZ SenicakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (65 ha) pri obci Kunov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-4951-1-2VN KuraľanyRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Kuraľany.
2-4960-1-1VN LovceMO SRZ Zlaté MoravcekaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (3ha) pri obci Lovce. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-4970-1-2VN Malá MačaMO SRZ SládkovičovokaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Malá Mača.
2-4980-1-1VN Malé BedzanyMO SRZ TopoľčanykaproválovnýNieVodná plocha nádrže (8,6 ha) pri obci Malé Bedzany, Bedziansky potok od ústia po pramene. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-4990-1-2VN Malé ZálužieRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Malé Zálužie.
2-5000-1-2VN MaňaMsO SRZ ŠuranykaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Maňa.
2-5010-1-2VN MankovceRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Mankovce.
2-5020-1-1VN MatejovecMO SRZ Stará TurákaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (7 ha) pri obci Krajné miestna časť Matejovec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája v rokoch 2018.
2-5030-1-1VN MelekMO SRZ Zlaté MoravcekaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Melek. Lovná miera: lieň 35cm.
2-5040-1-1VN MlynkyMO SRZ SkalicakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (7,3 ha) pri Skalici. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-5050-1-2VN NebojsaMsO SRZ GalantakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Nebojsa a potok Derňa od ústia do nádrže po stavidlo v obci Gáň.
2-5060-1-2VN NedašovceMO SRZ Bánovce nad BebravoukaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Nedašovce a potok Hydina od cestného mosta Ostratice - Žabokreky po cestný most Nedašovce - Vysočany.
2-5070-1-1VN NemčiňanyMO SRZ Zlaté MoravcekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (3 ha) pri obci Nemčiňany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-5080-1-1VN NemečkyMO SRZ TopoľčanykaproválovnýNieVodná plocha nádrže (18 ha) pri obci Nemečky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-5090-1-2VN NevidzanyRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Nevidzany.
2-5100-1-4VN Nová Ves nad ŽitavouMO SRZ Zlaté Moravcekaprováchyť a pusť!NieVodná plocha nádrže (7 ha) pri obci Nová Ves nad Žitavou. Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovom a bójkami po celom obvode je vyhlásená za chránenú rybársku oblasť (CHRO). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-5110-1-1VN OsuskéMsO SRZ SenicakaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (8 ha) pri obci Osuské. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: lieň 30 cm. Revír bude v roku 2018 vypustený-bez možnosti rybolovu.
2-5120-1-1VN PartizánskeMsO SRZ PartizánskekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (4 ha)pri nemocnici v Partizánskom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-5121-1-2VN Plavé VozokanyRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Plavé Vozokany.
2-5130-1-1VN PlášťovceMO SRZ ŠahykaproválovnýNieVodná plocha nádrže (9 ha)pri obci Plášťovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-5150-1-2VN Prašník - Pustá VesMO SRZ VrbovékaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Pustá Ves.
2-5160-1-1VN PrietržkaMO SRZ HolíčkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (3,5 ha)pri obci Prietržka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
2-5170-1-1VN PrusyMO SRZ Bánovce nad BebravoukaproválovnýNieVodná nádrž na potoku Dubnička pri pri obci Prusy.
2-5180-1-2VN PukanecMsO SRZ LevicekaprováchovnýNieVodná plocha nádrže v meste Pukanec v oplotenom areáli fi. OVOPUK Pukanec.
2-5190-1-2VN Pusté SadyMsO SRZ SereďkaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Pusté Sady.
2-5200-1-1VN Radošovce I.MO SRZ SenicakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1 ha)pri obci Radošovce. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-5210-1-1VN Radošovce II.MO SRZ SenicakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (16 ha)medzi obcami Radošovce a Koválovec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-5230-1-2VN Rúbaň č. 1MsO SRZ Nové ZámkykaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Rúbaň.
2-5240-1-1VN Rúbaň č. 2MsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha nádrže (10 ha)pri obci Rúbaň. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-5250-1-2VN SemerovoMsO SRZ Nové ZámkykaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Semerovo.
2-5260-1-1VN SlepčanyMO SRZ Zlaté MoravcekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (46 ha)pri obci Slepčany. Časť revíru označená tabuľami je určená na chov rýb. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm. Revír je v roku 2015 bez vody!
2-5270-1-1VN SĺňavaRada SRZ ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (501 ha) od priehradného telesa (hate) po Krajinský most v Piešťanoch. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Na tomto rybárskom revíri platí od r. 1995 štvrtý stupeň ochrany, pretože revír je súčasťou chráneného areálu Sĺňava. Okrem vyhradených miest je na tomto území zakázané napr. vchádzať a stáť motorovým vozidlom, táboriť, stanovať, bivakovať, zakladať oheň a voľne pustiť psa. Vyhradeným priestorom, kde neplatí zákaz vchádzať a stáť motorovým vozidlom, je paralelná cesta popri odvodňovacom rigole na ľavom brehu nádrže (pod hrádzou, nie koruna hrádze), a to v úseku od vyústenia komunikácie z Ratnoviec pri areáli vodnolyžiarskeho vleku až po hať Drahovce. Tento priestor je vyhradený pre osoby vykonávajúce rybárske právo, a to v čase od 5,00 hod. do 22,00 hod. Na pravom brehu VN Sĺňava vyššie uvedené zákazy neplatia v úseku od lodenice TJ Sĺňava Piešťany po začiatok lokality Výsadba, pretože pozemky medzi hrádzou a vodnou plochou nie sú súčasťou CHA Sĺňava. Celoročný zákaz lovu rýb z oplotenej časti a výbežku ohraničujúceho z východnej časti areál vodnolyžiarskych športov, oploteného objektu lodenice TJ Sĺňava Piešťany a areálu prístavu Ratnovce. Zátoka na pravej strane za kamenným valom (rozrážač) predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO). V úseku vyznačenom bójami pod Krajinským mostom pri stavidle medzi teplým ramenom a VN je zimovisko rýb, zákaz lovu od 15.10 do 15. 3. Zákaz lovu z plavidiel od 1. 10. do 30. 4. Tento zákaz neplatí na miestach vymedzených v prílohe Vyhlášky MŽP SR č.32 z roku 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava.
2-5280-1-2VN SmolinskéMO SRZ Šaštín-StrážekaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Smolinské.
2-5300-1-1VN Suchá nad ParnouMsO SRZ TrnavakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (30 ha)pri obci Suchá nad Parnou a Podhájsky potok od ústia do nádrže po pramene. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.
2-5310-1-1VN SvinicaMsO SRZ TrenčínkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (12 ha)pri obci Svinná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-5320-1-1VN SvodínMsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýNieVodná plocha nádrže (14 ha) pri obci Svodín. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-5330-1-1VN SvodovMO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1 ha) pri meste Želiezovce, časť Svodov - samota. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, lieň 40 cm.
2-5340-1-2VN ŠárdMsO SRZ GalantakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže v meste Galanta a potok Šárd od ústia po pramene.
2-5341-1-1VN ŠárovceMO SRZ ŽeliezovcekaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (19,8 ha) pri obci Šárovce od MVE po cestný most Tekovské Lužany Demandice. Celoročný zákaz lovu rýb z funkčných objektov stavby MVE Šárovce.
2-5342-1-1VN TekovMsO SRZ LevicekaproválovnýÁnoVodná plocha vzdutia od hrádze MVE Tekov po teleso hrádze VN Veľké Kozmálovce a pravostranné rameno rieky Hron pod žrebčínom pri obci Nový Tekov voľne prepojené so vzdutím. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
2-5350-1-2VN Tekovské LužanyRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Tekovské Lužany.
2-5360-1-1VN TesáreMO SRZ TopoľčanykaproválovnýNieVodná plocha nádrže (20 ha) pri obci Tesáre. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-5370-1-1VN Tesárske MlyňanyMO SRZ Zlaté MoravcekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Tesárske Mlyňany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-5380-1-1VN TopolčiankyMO SRZ Zlaté MoravcekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1 ha) pri obci Topolčianky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-5390-1-2VN Trávnica I.Rada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Trávnica.
2-5400-1-2VN Trávnica II.Rada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Trávnica vrátane odpadového kanála 100m od telesa hrádze.
2-5420-1-1VN TuráMsO SRZ LevicekaproválovnýÁnoVodná plocha vzdutia pre MVE Turá od telesa vzdutia po železničný most Dolná Seč -Tekovský Hrádok.
2-5430-1-2VN Urmince I.MO SRZ TopoľčanykaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Urmince.
2-5440-1-2VN Urmince II.Rada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Urmince.
2-5460-1-2VN Veľké RipňanyRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Veľké Ripňany.
2-5470-1-1VN Veľké UherceMsO SRZ PartizánskekaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (25 ha) pri obci Veľké Uherce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: kapor 45 cm, pstruh potočný 28 cm.
2-5480-1-1VN Veľké VozokanyMO SRZ Zlaté MoravcekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (13 ha) Veľké Vozokany medzi obcami Čierne Kľačany a Veľké Vozokany. Časť revíru označená tabuľami je určená na chov rýb. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-5490-1-2VN Veľké ZálužieRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Veľké Zálužie.
2-5500-1-2VN Veľký ĎurMsO SRZ LevicekaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Veľký Ďur.
2-5510-1-2VN VrábleRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Vráble a odtokový kanál od telesa hrádze po vyústenie do rieky Žitava.
2-5520-1-1VN VrbovceMO SRZ SenicakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Vrbovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-5530-1-1VN VyškovceMO SRZ ŠahykaproválovnýNieVodná plocha nádrže (18 ha) pri obci Vyškovce nad Ipľom. V časti od ústia Semerovského potoka do vzdialenosti 150m na pravom aj ľavom brehu vodnej nádrže je tabuľami vyznačené neresisko rýb. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Celoročný zákaz lovu rýb v časti od ústia Semerovského potoka do vzdialenosti vyznačenej tabuľami na pravom aj ľavom brehu vodnej nádrže - neresisko rýb.
2-5550-1-1Vojnícky potokMO SRZ MarcelovákaproválovnýÁnoVojnícky potok od ústia po pramene.
2-5560-4-1VrbovčiankaMO SRZ SenicapstruhoválovnýNieVrbovčianka od ústia do VN Kunov po štátnu hranicu s ČR. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, sivoň 27 cm
2-5570-1-1Vyčoma č. 1MsO SRZ PartizánskekaproválovnýNieČiastkové povodie Vyčomy od ústia do rieky Nitra po Čepanov mlyn nad obcou Klátova Nová Ves. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-5580-4-2Vyčoma č. 2MsO SRZ PartizánskepstruhováchovnýNieČiastkové povodie Vyčomy od Čepanovho mlyna nad obcou Klátová Nová Ves po pramene, Hradský a Suchý potok od ústia po pramene.
2-5590-1-1Zelená VodaMO SRZ Nové Mesto nad VáhomkaproválovnýNieVodná plocha štrkovísk pri obciach Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Bohuslavice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
2-5591-4-2Zlatovský potokMsO SRZ TrenčínpstruhováchovnýNieČiastkové povodie Zlatovského potoka od ústia do zberného kanála v Záblatí po pramene vrátane prítokov.
2-5600-1-1Žitava č. 1MO SRZ HurbanovokaproválovnýÁnoČiastkové povodie Žitavy od ústia pri obci Martovce po železničný most Komárno Nové Zámky pri obci Bajč a priľahlé vodné plochy v Martovciach. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-5610-1-1Žitava č. 2MsO SRZ Nové ZámkykaproválovnýÁnoČiastkové povodie Žitavy od železničného mosta Komárno Nové Zámky pri obci Bajč po cestný most Dolný Ohaj Bánov. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-5620-1-1Žitava č. 3MsO SRZ ŠuranykaproválovnýÁnoČiastkové povodie Žitavy od cestného mosta Dolný Ohaj Bánov po cestný most v obci Žitavce a potok Lyska od ústia po pramene.
2-5630-1-1Žitava č. 4MO SRZ Zlaté MoravcekaproválovnýÁnoČiastkové povodie Žitavy od vzdúvadla v obci Žitavce po cestný most v obci Obyce a potoky Čerešňový, Drevenica, Stráňka, Pelúsok, Kopanický, Širočina, Podegarský, Rohožnica, Bočovka, Telinský, Kováčovský a Melecký od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 35cm.
2-5650-1-1Žitava kanál č. 1MO SRZ MarcelovákaproválovnýÁnoKanál Žitava od ústia pri osade Žitavská Tôň po ústie potoka Ibolyás a potok Ibolyás od ústia po pramene a spojovací kanál Moča Búč.
2-5660-1-1Žitava kanál č. 2MsO SRZ KomárnokaproválovnýÁnoVodná plocha kanála Žitava od ústia potoka Ibolyás po Martovce (vyústenie zo Starej Nitry ). Lovná miera: lieň 35 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.
2-5670-1-1Žitnoostrovské kanály č. 1MsO SRZ KomárnokaproválovnýÁnoOkoličniansko Komárňanský kanál od ústia v Komárne po okresné hranice Komárno Dunajská Streda, vrátane vodnej plochy Šemlékeš, kanál Holiare Kosihy od ústia po okresnú hranicu, kanál Kližská Nemá, kanál Kolárovo Kameničná a Balvanský kanál. Lovná miera: lieň 35 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.
2-5680-1-1Žitnoostrovské kanály č. 2MO SRZ Veľký MederkaproválovnýÁnoŽitnoostrovské melioračné kanály: Vrbina Lipové, Šarkaň Holiare, Topoľovec Vrbina a spojovací kanál Milenovice Kľúčovec a Čilizský potok od ústia po cestný most Pataš a jeho odstavené rameno pri cestnej komunikácii Veľký Meder – Čičov, Komárňanský kanál od okresných hraníc Komárno Dunajská Streda po pramene, Ižopský kanál, pozostatky ramien „kenderásztató“, „fehér örvény“, „sebes örvény“ pri ceste Veľký Meder Kľúčovec a „kerekág“ pri budove SVP medzi obcami Kľúčovec a Medveďov. Upozorňujeme, že v PR Opatovské jazierko (časť Kerekág) platí 5. stupeň ochrany prírody a lov rýb je povolený len pre držiteľov platnej výnimky z MO SRZ Veľký Meder. Úsek od čerpacej stanice v Šarkaňovskej samote po ústie do Aszódskeho kanála č. 2 a Ižopský kanál od ústia do kanála Vrbina Holiare po pramene predstavuje účel využitia „chovný“.
2-5690-1-1Žitnoostrovské kanály č. 3MsO SRZ Dunajská StredakaproválovnýÁnoVodná plocha Žitnoostrovských melioračných kanálov: Trstená na Ostrove Vrakúň, Vrakúň Šarkan, Dobrohošť Šarkan, Gabčíkovo Topoľovec, Śulany Jurová, Trstená na Ostrove Baka, Dolnobarský kanál od cestného mosta Dunajská Streda Komárno pri obci Dolný Bar po vyústenie z Ľavostranného priesakového kanála, Čiližský potok od cestného mosta Pataš po pramene, Lehnický kanál s prítokmi a Melioračný kanál N0. V časti kanála N0 od rozdeľovacieho objektu spoločnosti Rybárstvo Karáp, s.r.o, ktorý sa nachádza v blízkosti sádok spoločnosti Kolter, a.s., po cestný most tzv. Kutasi na ceste medzi obcami Padáň a Pataš, platí zákaz lovu rýb. Lovná miera: lieň 40 cm.
3-0020-4-1Banský potok (Lučenec)MsO SRZ LučenecpstruhoválovnýNieBanský potok od ústia do Ipľa v obci Breznička po pramene.
3-0030-4-1BebravaMO SRZ KrupinapstruhoválovnýNiePotok Bebrava od ústia do Krupinice po pramene. Súčasťou revíru nie sú VN Krupina a VN Žibritov.
3-0040-4-4Belá č. 1aMO SRZ Liptovský Hrádokpstruhováchyť a pusť!NieČiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v Liptovskom Hrádku po diaľničný most nad Dovalovom.
3-0041-4-1Belá č. 1bMO SRZ Liptovský HrádokpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Belá od diaľničného mosta nad Dovalovom po cestný most v Podbanskom. Súčasťou revíru sú potoky Pribylina, Rakytinský, Krivuľa a Račková od ústia do Belej po kamennú hať na začiatku Račkovej doliny. Lovná miera: lipeň 30 cm.
3-0050-4-2Mlynský potok (Liptovský Hrádok)MO SRZ Liptovský HrádokpstruhováchovnýNieMlynský potok od ústia do rieky Belá po pramene, vrátane Čierneho potoka.
3-0060-4-1Belujský potokMO SRZ KrupinapstruhoválovnýNieBelujský potok od ústia do VN Sebechleby po pramene.
3-0070-1-1Biela Orava č. 1MO SRZ NámestovokaproválovnýÁnoČiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta Námestovo Tvrdošín po ústie Veselovianky. Lovná miera: lipeň 30 cm.
3-0080-5-1Biela Orava č. 2MO SRZ NámestovolipňoválovnýNieČiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Veselovianky po sútok Bielej Oravy s Mútňankou. Lovná miera: lipeň 30 cm.
3-0090-4-1Biela Orava č. 3MO SRZ NámestovopstruhoválovnýNieČiastkové povodie Bielej Oravy od sútoku s Mútňankou po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm.
3-0100-4-2Biela Voda - chovné potokyMO SRZ PúchovpstruhováchovnýNiePotoky Bezdedovský, Ihrištský, Hoštinský, mimo VN Hoštiná I., II., ďalej potoky Kozinovec, Drdákovský, Gabčo, Mladoňovský, Tisovský, Baluchovský a Beňadín od ústia do potoka Biela Voda po pramene.
3-0110-4-3Biela Voda č. 1 (Púchov)MO SRZ PúchovpstruhováCHRONiePotok Biela Voda od ústia do rieky Váh po cestný most v meste Púchov časť Hrabovka.
3-0120-4-1Biela Voda č. 2 (Púchov)MO SRZ PúchovpstruhoválovnýNiePotok Biela Voda od cestného mosta v meste Púchov časť Hrabovka po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm.
3-0130-4-1Biely potok (Martin)MsO SRZ MartinpstruhoválovnýNieBiely potok od ústia do starého koryta rieky Váh nad VE Sučany po pramene.
3-0140-4-2Biely potok (Žilina)MsO SRZ ŽilinapstruhováchovnýNieBiely potok od cestného mosta pri hotele Jánošík po pramene.
3-0150-4-2BieňMsO SRZ ZvolenpstruhováchovnýNiePotok Bieň od ústia do rieky Hron pri obci Budča po pramene.
3-0160-4-3Biokoridor VDŽRada SRZ ŽilinapstruhováCHRONieBiokoridor pri vodnom diele Žilina od spodného zaústenia do rieky Váh v Žiline po horné zaústenie do Váhu pod ústím Varínky vrátane pobrežnej línie rieky Váh na pravom brehu v úseku 100 m nad ústím Varínky a 50 m pod nápustným objektom biokoridoru.
3-0170-4-1Bitarovský potokMsO SRZ ŽilinapstruhoválovnýNieBitarovský potok od ústia do Rajčanky po pramene.
3-0180-4-2Blaškov potokMO SRZ ČadcapstruhováchovnýNieBlaškov potok od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po pramene.
3-0190-4-1Blatnický potokMsO SRZ MartinpstruhoválovnýNieBlatnický potok od RH Slovryb Príbovce po pramene.
3-0200-1-1Blh č. 1MsO SRZ Rimavská SobotakaproválovnýÁnoBlh od ústia do rieky Rimava po hrádzové teleso VN Teplý Vrch vrátane prítokov: Papča, Tomášovský, Panický, Rakytník, Dražický, Hnojník, Radnovský, Cerové. Lovná miera: amur 70 cm.
3-0210-4-1Blh č. 2MsO SRZ Rimavská SobotapstruhoválovnýNieBlh od ústia do VN Teplý Vrch po cestný most nad obcou Ratkovská Zdychava v rátane prítokov Striežovský, Dobrá, Krokavka, Lučica.
3-0220-4-2Blh č. 3MsO SRZ Rimavská SobotapstruhováchovnýNieBlh od cestného mosta nad obcou Ratkovská Zdychava až po pramene.
3-0230-4-1BocaMO SRZ Liptovský HrádokpstruhoválovnýNiePotok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene a prítoky Michalovský, Svidovský potok, Chopcovica, Čertovica po pramene.Lovná miera: lipeň 30 cm.
3-0240-4-1Bolešovský potokMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhoválovnýNieBolešovský potok od obce Borčice po pramene mimo VN Bolešov.
3-0250-4-1Borčický potokMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhoválovnýNieBorčický potok od cesty Nemšová-Borčice, kde presakuje do pôdy po pramene.
3-0270-4-2BradováMsO SRZ ŽilinapstruhováchovnýNiePotok Bradová od ústia do Rajčanky pri cestnom moste Žilina - Strážov po pramene.
3-0280-4-2Brancovský potokMO SRZ BytčapstruhováchovnýNieBrancovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.
3-0290-4-1BrusniankaMO SRZ PodbrezovápstruhoválovnýNiePotok Brusnianka od ústia do Hrona v obci Brusno po pramene.
3-0330-4-1Bystrianka č. 1MO SRZ PodbrezovápstruhoválovnýNiePotok Bystrianka (Štiavnička) od ústia do rieky Hron pri obci Podbrezová po ústie potoka Štiavnica a potok Štiavnica od ústia po pramene.
3-0350-4-1Bystrica (Banská Bystrica)MsO SRZ Banská BystricapstruhoválovnýNiePotok Bystrica od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane pravostranného pritoku Harmanec od ústia po pramene.
3-0360-4-2Bystrica (Banská Bystrica) - prítokyMsO SRZ Banská BystricapstruhováchovnýNiePravostranné pritoky Bystrice - potoky Cenovo s Racvalovským; Košiarsky; Laskomer a favostranné pritoky Bystrice - potoky Banský; Sásovský od ústia po pramene.
3-0370-4-1Bystrica (Prievidza)MsO SRZ PrievidzapstruhoválovnýNiePotok Bystrica od ústia do rieky Nitra pri obci Bystričany po pramene, vrátane Žiarneho potoka po ústie do Čerenianskeho potoka.
3-0380-5-4Bystrica č. 1a - CHAPMO SRZ Čadcalipňováchyť a pusť!NieČiastkové povodie riečky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po Most lásky v Kalinove. Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia úlovku („Chyť a pusť“).
3-0381-5-1Bystrica č. 1bMO SRZ ČadcalipňoválovnýNieČiastkové povodie riečky Bystrice od Mostu lásky v Kalinove po most pri kameňolome v obci Klubina. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
3-0390-4-1Bystrica č. 2MO SRZ ČadcapstruhoválovnýNieČiastkové povodie riečky Bystrice od mosta pri kameňolome v obci Klubina po priehradné teleso vodárenskej nádrže Nová Bystrica.
3-0400-4-1Bystrička (Dolný Kubín)MO SRZ Dolný KubínpstruhoválovnýNiePotok Bystrička od ústia do Oravy pod železničnou zastávkou Bystrička po pramene, vrátane prítokov. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
3-0410-4-2Bystrička (Martin)MsO SRZ MartinpstruhováchovnýNieBystrička /Bystrický potok/ od ústia do rieky Turiec po pramene.
3-0420-4-2Bystrička (Žilina)MsO SRZ ŽilinapstruhováchovnýNiePotok Bystrička od ústia do Porubského potoka po pramene.
3-0430-4-2Bystrý potok (Ružomberok)MsO SRZ RužomberokpstruhováchovnýNieBystrý potok (Bystrô) od ústia do rieky Váh pri horárni Bystré po pramene.
3-0440-4-1Bystrý potok (Zvolen)MsO SRZ ZvolenpstruhoválovnýNieBystrý potok od ústia do rieky Slatina v obci Hriňová - Krivec po pramene vrátane prítoku Riečka.
3-0441-4-2CerováMsO SRZ PrievidzapstruhováchovnýNiePotok Cerová od ústia do Oslianskeho potoka po pramene.
3-0450-4-1Chválenský potokMO SRZ Nová BaňapstruhoválovnýNieChválenský potok od ústia do Hrona v obci Tekovská Breznica po pramene.
3-0451-4-1ChvojnicaMsO SRZ PrievidzapstruhoválovnýNiePotok Chvojnica od ústia do rieky Nitra po pramene, vrátane Porubského potoka od ústia do Chvojnice po pramene okrem VN Lazany.
3-0460-4-2Chyžiansky potokMO SRZ JelšavapstruhováchovnýNiePotok Chyžné od ústia do rieky Muráň pri obci Lubeník po pramene vrátane Kozieho potoka.
3-0470-1-1Cibulkove plesoMO SRZ Nová BaňakaproválovnýNieVodná plocha ramena (1 ha) pri meste Nová Baňa pri závode Izomat.
3-0480-4-2Cigliansky potokMsO SRZ PrievidzapstruhováchovnýNieCigliansky potok od ústia do Lehotského potoka po pramene vrátane prítokov.
3-0490-4-1ČadečankaMO SRZ ČadcapstruhoválovnýNiePotok Čadečanka od ústia do rieky Čierňanka v miestnej časti Čadca - Podzávoz po pramene.
3-0500-4-2ČelnoMO SRZ PodbrezovápstruhováchovnýNiePotok Čelno (Predajnianske) od ústia do Hrona v Podbrezovej, časť Lopej po pramene s prítokom Malé Čelno (Lopejské Čelno).
3-0510-4-2ČemníkMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhováchovnýNiePotok Čemník od odrážky pred Dúbravskou dolinou z potoka Dúbravka po ústie do potoka Dúbravka v obci Fiačice.
3-0520-1-1Čereniansky potok č.1MsO SRZ PrievidzapstruhoválovnýNieČiastkové povodie Čerenianskeho potoka od sútoku s riekou Nitra po most na hlavnej ceste v obci Čereňany.
3-0521-4-2Čereniansky potok č. 2MsO SRZ PrievidzapstruhováchovnýNieČiastkové povodie Čerenianskeho potoka od mosta na hlavnej ceste v obci Čereňany po pramene.
3-0530-1-1Čerňanský rybníkMO SRZ ČadcakaproválovnýNieVodná plocha rybníka (1 ha) v obci Čierne. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-0540-5-1Čierňanka č. 1MO SRZ ČadcalipňoválovnýNiePotok Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca po ústie Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
3-0550-4-1Čierňanka č. 2MO SRZ ČadcapstruhoválovnýNiePotok Čierňanka od ústia Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec po pramene.
3-0560-6-1Čierny Hron č. 1 (H)MO SRZ PodbrezoválipňoválovnýNieČiastkové povodie Čierneho Hrona od ústia do Hrona v obci Valaská po ústie potoka Osrblianka v obci Hronec.
3-0590-4-2Čierny potok (Turzovka)MO SRZ TurzovkapstruhováchovnýNieČierny potok od ústia do Olešnianky po pramene.
3-0630-4-4ČutkovoMsO SRZ Ružomberokpstruhováchyť a pusť!NiePotok Čutkovo od ústia do rieky Váh pri mestskej časti Černová po pramene vrátane VN Čutkovo.
3-0640-4-1Demänovka č. 1MsO SRZ Liptovský MikulášpstruhoválovnýNiePotok Demänovka od ústia do Váhu po cestný most pod Demänovskou ľadovou jaskyňou. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
3-0650-4-2Demänovka č. 2MsO SRZ Liptovský MikulášpstruhováchovnýNiePotok Demänovka od cestného mosta pod Demänovskou ľadovou jaskyňou po pramene, vrátane prítokov Zadná Voda, Otupianka a Priečne od ústia po pramene.
3-0660-2-1Derivačný kanál Váhu (H)MsO SRZ MartinkaproválovnýÁnoVodná plocha kanála od ústia do rieky Váh po hrádzové teleso VN Krpeľany. V častiach kanála pod hydrocentrálami v Krpeľanoch, Sučanoch a na Lipovci sú zimoviská rýb (15. 12.-15. 3.) vyznačené tabuľami. V zmysle platného manipulačného poriadku VS Krpeľany-Sučany-Lipovec je na jednotlivých vodohospodárskych objektoch stanovené bezpečnostné pásmo 100 m nad a pod haťami, kde je zakázané akékoľvek verejné užívanie vody pre športovú plavbu, kúpanie, rybolov a akákoľvek činnosť cudzích osôb.
3-0670-4-1Detviansky potokMsO SRZ ZvolenpstruhoválovnýNieDetviansky potok od ústia do rieky Slatina v meste Detva po pramene vrátane prítokov.
3-0680-4-1DivinaMsO SRZ ŽilinapstruhoválovnýNiePotok Divina od cestného mosta Žilina Bytča pri obci Divinka až po pramene.
3-0690-4-1DlhopolkaMO SRZ BytčapstruhoválovnýNiePotok Dlhopolka od cestného mosta v obci Svederník po pramene, vrátane prítokov.
3-0700-4-1Dolinka (Závodie)MO SRZ Turčianske TeplicepstruhoválovnýNiePotok Dolinka (Závodie) od cestného mosta v obci Blážovce po sútok potokov Rakša a Somolického potoka.
3-0720-4-1DomanižankaMsO SRZ Považská BystricapstruhoválovnýNiePotok Domanižanka od železničného mosta v Považskej Bystrici po pramene.
3-0730-4-2Domanižanka - chovné potokyMsO SRZ Považská BystricapstruhováchovnýNiePotoky Kvášovský, Počarovský, Závadský, Pálkovský, Praznovský, Biely, Obarová, Biela Voda, Hodoň, Bodianka a Lednický od ústia do potoka Domanižanka po pramene.
3-0731-4-2Drozdov potokMO SRZ Kysucké Nové MestopstruhováchovnýNieDrozdov potok v k.ú. Krásno nad Kysucou a k.ú. Klubina od ústia do rieky Kysuca po pramene.
3-0732-4-2DovalovecMO SRZ Liptovský HrádokpstruhováchovnýNiePotok Dovalovec od ústia do Belej po pramene.
3-0740-4-2DrtenovkaMsO SRZ Považská BystricapstruhováchovnýNieDrtenovka (Plevnický potok) od ústia do rieky Váh pod obcou Plevník po pramene.
3-0750-4-1Dubnický potokMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhoválovnýNieDubnický potok od ústia do rieky Váh po pramene.
3-0760-4-2DúbravkaMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhováchovnýNiePotok Dúbravka od ústia do OR Gôtovany po pramene, mimo potoka Čemník.
3-0770-4-2Dúbravský potok (Dubnica)MsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhováchovnýNieDúbravský a Strošovský potok od ústia do Tovarského potoka po pramene.
3-0780-4-2Dúbravský potok (Zvolen)MsO SRZ ZvolenpstruhováchovnýNieČiastkové povodie Dúbravského potoka od ústia do rieky Slatina pri obci Pstruša po pramene.
3-0790-4-1FurmanecMO SRZ TisovecpstruhoválovnýNiePotok Furmanec od sútoku s potokom Rimava po pramene.
3-0810-1-1Galovanská zátokaMsO SRZ Liptovský MikuláškaproválovnýNieVodná plocha (12 ha) Galovanskej zátoky od železničného násypu po ústie potoka Palúdzanka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
3-0820-1-2GortvaMsO SRZ Rimavská SobotakaprováchovnýNiePotok Gortva od ústia do VN Petrovce po hrádzové teleso VN Tachty.
3-0830-1-1Gôtovany - zátokaRada SRZ ŽilinakaproválovnýNieVodná plocha (26,5 ha) zátoky Liptovskej Mary pri obci Gôtovany.
3-0840-4-2Gundašov potokMO SRZ Kysucké Nové MestopstruhováchovnýNieGundašov potok (Dunajovský potok) od ústia do rieky Kysuca v Dunajove po pramene.
3-0850-1-1Handlovka č. 1MsO SRZ PrievidzakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Handlovka od ústia do rieky Nitra pri obci Koš po ústie Hradeckého potoka (kaskáda pred Agrospolom) v meste Prievidza. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm, lieň 30 cm.
3-0860-4-2Handlovka č. 1 - chovné potoky (Prievidza)MsO SRZ PrievidzapstruhováchovnýNieHradecký potok a potok Moštenica od ústia do rieky Handlovka po pramene.
3-0870-4-1Handlovka č. 2MO SRZ HandlovápstruhoválovnýNiePotok Handlovka od ústia Hradeckého potoka (kaskáda pred Agrospolom) v meste Prievidza po výtokový objekt na stabilizačnom násype v meste Handlová a prítoky Jalovský, Kolárová, Lipníček.
3-0880-4-2Handlovka č. 2 - chovné potoky (Handlová)MO SRZ HandlovápstruhováchovnýNiePotoky Čausiansky, Struhár (Pstruhársky potok), Hraničný potok (Rematský), Morovniansky, Mlynský od ústia do Handlovky po pramene.
3-0890-4-2Handlovka č. 3MO SRZ HandlovápstruhováchovnýNiePotok Handlovka od výtokového objektu na stabilizačnom násype v meste Handlová po hrádzové teleso Handlovského rybníka vrátane prítokov a od ústia do Handlovského rybníka po pramene.
3-0900-1-1Handlovský rybníkMO SRZ HandlovákaproválovnýNieVodná plocha (6,5 ha) rybníka medzi mestom Handlová a obcou Nová Lehota.
3-0920-1-2Hlinické rybníkyMO SRZ BytčakaprováchovnýNieVodná plocha sústavy troch rybníkov za obcou Hliník nad Váhom.
3-0930-4-2Hlinický potokMO SRZ BytčapstruhováchovnýNieHlinický potok od ústia do rieky Váh za obcou Hliník nad Váhom po pramene.
3-0940-4-2HnusnéMO SRZ PodbrezovápstruhováchovnýNiePotok Hnusné od ústia do Hrona po VN Tajch, od ústia do VN Tajch po VN Hnusno 1, od ústia do VN Hnusno 1 po VN Richtárovo, od ústia do VN Richtárovo po pramene s ľavostranným prítokom Suchý potok.
3-0950-1-1Hodrušské jazeroMO SRZ ŽarnovicakaproválovnýNieVodná plocha jazera (4,74 ha) na Hodrušskom potoku pri obci Hodruša-Hámre.
3-0960-4-2Hodrušský potokMO SRZ ŽarnovicapstruhováchovnýNieHodrušský potok od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane prítokov, mimo Hodrušského jazera.
3-0970-1-1Horná ŽdaňaMO SRZ Žiar nad HronomkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1,2 ha) pri obci Horná Ždaňa (pri družstve Horná Ždaňa).
3-0990-4-2HoskoraMsO SRZ MartinpstruhováchovnýNiePotok Hoskora od ústia do rieky Váh po pramene.
3-1000-4-3Hrabovsky potokMsO SRZ RužomberokpstruhováCHRONieHrabovsky potok od ústia do rieky Váh v Ružomberku po teleso vodnej nádrže Hrabovo.
3-1010-4-1HradniankaMO SRZ BytčapstruhoválovnýNiePotok Hradnianka od ústia do rieky Váh za obcou Predmier po pramene.
3-1020-4-2Hradský potokMsO SRZ ŽilinapstruhováchovnýNieHradský potok od ústia do Váhu pod zrúcaninou Starého hradu až po pramene.
3-1030-1-1Hričovský kanál č. 2bMO SRZ BytčakaproválovnýÁnoVodná plocha Hričovského kanála od cestného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hričov.
3-1031-1-1Hričovský kanál č. 2aMO SRZ BytčakaproválovnýÁnoVodná plocha Hričovského kanála od pravostranného bezmenného prítoku pri obci Beňov(staničenie od VN Hričov km 18,60) po priehradné teleso VN Mikšová.
3-1040-1-1Hričovský kanál č. 1MsO SRZ Považská BystricakaproválovnýÁnoVodná plocha Hričovského kanála od sútoku starého koryta Váhu na konci hrádze Špic pri obci Orlové po pravostranný bezmenný prítok pri obci Beňov (staničenie od VN Hričov km 18,60). Lovná miera: lieň 35cm.
3-1050-1-1Hron č. 4MO SRZ Nová BaňakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Hron od ústia Čaradického (Kozárovského) potoka v katastri obce Kozárovce po cestný most v Rudne n/Hronom. Úsek od cestného mosta Nová Baňa Brehy 1,5 km proti prúdu rieky je zimoviskom rýb. Zákaz lovu rýb od 1. 12. do 15. 3.
3-1060-1-1Hron č. 5MO SRZ ŽarnovicakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta v obci Rudno nad Hronom po ústie potoka Teplá. Od cestného mosta pri obci Bzenica 500m v smere toku (rkm 111,500 112,000) platí zákaz rybolovu od 1. 12. do 15. 3. zimovisko rýb.
3-1070-2-1Hron č. 6a (H)MO SRZ Žiar nad HronomkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Teplá po most pre peších v Žiari nad Hronom, časť Kortina a od diaľničného mosta v Žiari nad Hronom po most pre peších v Hronskej Dúbrave. Pod cestným mostom Jalná je v úseku vyznačenom tabuľami zimovisko rýb, zákaz lovu rýb od 1. 12. do 15. 3. Lovná miera: jalec hlavatý 30 cm, pstruh potočný 35 cm, pstruh dúhový 30 cm, hlavátka 80 cm.
3-1071-2-4Hron č. 6b (H) CHAPŽiar nad Hronomkaprováchyť a pusť!Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Žiari nad Hronom, časť Kortina po diaľničný most v Žiari nad Hronom,vrátane úseku Lutilského potoka od jeho ústia do Hrona po prvú kaskádu(cca 200m). Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť! Ústie Lutilského potoka do Hrona po prvú kaskádu je neresiskom rýb, zákaz lovu rýb od 1. 4. do 15. 5. Pod starým cestným mostom a diaľničným mostom v úseku vyznačenom tabuľami je zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1. 12. do 15. 3.
3-1080-2-1Hron č. 7a (H)MsO SRZ ZvolenkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Hronskej Dúbrave po železničný most nad sútokom Slatiny a Hrona.
3-1081-6-1Hron č. 7b (H)MsO ZvolenlipňoválovnýČiastkové povodie rieky Hron od železničného mosta nad sútokom Slatiny a Hrona po ústie potoka Lukavica. Lovná miera: pstruh potočný 35 cm, lipeň 30 cm.
3-1090-2-1Hron č. 8 (H)MsO SRZ Banská BystricakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavice po cestný most v Banskej Bystrici Radvaň. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm.
3-1100-4-2Hron č. 889 - chovné potokyMsO SRZ Banská BystricapstruhováchovnýNiePravostranné prítoky Hrona - Badínsky p; VIkanovský p; Rakytovský p; Kremnička I. + II., Udumá, Istebník a favostranné prítoky - Platina, Hronsecký p; Peťovský p; Málčanský p; Malé Plavno, Plavno, Driekyňa od ústia po pramene.
3-1110-6-1Hron č. 9b (H)MsO SRZ Banská BystricalipňoválovnýNieRieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.
3-1110-6-4Hron č. 9a - CHAP (H)MsO SRZ Banská Bystricalipňováchyť a pusť!NieRieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň po cestný most pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici. Na tomto rybárskom revíri je zakázané ulovenú rybu si privlastniť.
3-1111-6-1Hron č. 9b (H)MsO Banská BystricalipňoválovnýRieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm.
3-1112-2-1Hron č. 9c (H)MsO Banská BystricakaproválovnýRieka Hron od vakovej hate MVE Šalková po cestný most v obci Šalková.
3-1120-6-1Hron č. 10a (H)MO SRZ PodbrezoválipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) po cestný most na Chvatimechu.
3-1130-6-1Hron č. 11 (H)MO SRZ BreznolipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pod Breznom po Zelenský most nad obcou Beňuš vrátane prítokov Lazná, Ježová, Zubra, Drábsko, Brezniansky a Kabátová. V úseku od cestného mosta do obce Filipovo po hať MVE nad týmto mostom je zimovisko rýb, zákaz lovu rýb od 16.11. do 31.12.
3-1131-6-1Hron č.11b (H)MO BreznolipňoválovnýČiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na autobusovú a železničnú stanicu v Brezne po Zelenský most nad obcou Beňuš vrátane prítokov Ježová, Zubra, Drábsko, Brezniansky a Kabátová.
3-1140-4-1Hron č.12MO SRZ BreznopstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Hron od Zelenského mosta nad obcou Beňuš po most na železničnú stanicu Telgárt, vrátane prítokov Havraník (Zlatno), Hronec (Klatná), Petríkovo, Rácov, Valchovo a Ždiarny potok.
3-1150-4-2Hron č.12 a 13 - chovné potokyMO SRZ BreznopstruhováchovnýNiePotoky Beňuška, Veľká Liesková, Hlboká, Levňuška, Maková, Voňacie, Rakyťanka, Čierny potok, Veľký potok, Oravcová, Hlboký, Heľpiansky, Krivuľa, Hučanské, Kopanický, Šumiacky, Dudlava, Krivý, Čeremka, Skalnistý, Hnilec, Brezinka, Dolinka, Slatvinský, Kováčovský, Postaľ, Havraník, Sviniarka, Trsteník, Župkov, Homoľa, Stračaník, Handulín od ústia do Hrona po pramene.
3-1160-4-2Hron č.13MO SRZ BreznopstruhováchovnýNieČiastkové povodie rieky Hron od mosta na železničnú stanicu Telgárt po pramene.
3-1180-4-1HruštínkaMO SRZ NámestovopstruhoválovnýNieČiastkové povodie potoka Hruštínka od ústia do Bielej Oravy po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm.
3-1190-4-1HučavaMsO SRZ ZvolenpstruhoválovnýNiePotok Hučava od ústia do potoka Zolná po pramene vrátane prítokov.
3-1200-4-1Hutná č. 1MsO SRZ Banská BystricapstruhoválovnýNiePotok Hutná ( Ľubietovka ) od ústia do rieky Hron po cetný most pri píle na konci obce lubietová a Vádka od ústia po vodopád v Eubietovej.
3-1201-4-2Hutná č. 2MsO SRZ Banská BystricapstruhováchovnýNiePotok Hutná ( Ľubietovka) od cestného mosta pri píle na konci obce lubietová po pramene
3-1210-4-2Hutná - prítokyMsO SRZ Banská BystricapstruhováchovnýNiePotoky Vádka od vodopádu v Ľubietovej po pramene a Slobodný potok od sútoku s Hutnou po pramene.
3-1220-4-1Ihráčsky potokMO SRZ Žiar nad HronompstruhoválovnýNieČiastkové povodie Ihráčskeho potoka od ústia do Hrona pri obci Trnavá Hora po pramene.Úsek od ústia do Hrona po prvú lávku pre peších v obci Trnavá Hora je neresiskom rýb, zákaz lovu rýb od 16. 4. do 15. 5.
3-1230-4-2IľanovkaMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhováchovnýNiePotok Iľanovka od ústia do Váhu po pramene.
3-1240-4-1IlavkaMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhoválovnýNiePotok Ilavka od ústia do Porubského potoka v meste Ilava po pramene.
3-1250-1-1Ipeľ č. 4MO SRZ Veľký KrtíškaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Ipeľ na území SR od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník a potoky Glabušovský, Veľký potok, Plachtinský potok a Stará rieka vrátane Koprovnice od ústia po hranice VO Lešť. Tisovník od ústia do Ipľa po cestný most v obci Slovenské Kľačany vrátane potoka Ľuboreč po priehradné teleso VN Ľuboreč. Časť Ipľa od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník hraničná voda. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. V úseku od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, rybom prechode a min. 100 m nad a pod rybím prechodom.
3-1260-1-1Ipeľ č. 5MsO SRZ LučeneckaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Ipeľ od ústia potoka Tisovník po hraničný kameň pod obcou Kalonda hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, rybom prechode a min. 100 m nad a pod rybím prechodom. Lovná miera: amur 70 cm.
3-1270-1-1Ipeľ č. 6MsO SRZ LučeneckaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Ipeľ od hraničného kameňa pod obcou Kalonda po sútok Banského potoka s Ipľom v obci Breznička vrátane prítokov Krivánsky potok od sútoku s Ipľom po stavidlo v obci Tomášovce, Tuhársky potok od sútoku s Krivánskym potokom po cestný most v obci Stará Halič, potok Suchá po sútok s potokom Belina a potok Belina po hranicu s MR mimo VN Šiatorská Bukovinka. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Súčasťou revíru je aj potok Šťavica. Lovná miera: amur 70 cm.
3-1280-4-1Ipeľ č. 7MsO SRZ LučenecpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Ipeľ od sútoku s Banským potokom v obci Breznička po priehradné teleso vodárenskej nádrže Málinec, vrátane Banského potoka od ústia do Ipľa po pramene.
3-1300-4-1IstebniankaMO SRZ Dolný KubínpstruhoválovnýNieIstebnianka (Istebiansky potok) od ústia do Oravy nad podnikom OFZ Istebné po pramene nad obcou Istebné.Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
3-1310-4-2Jabloňovský potokMO SRZ BytčapstruhováchovnýNieJabloňovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.
3-1320-4-1Jalovecký potokMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhoválovnýNieJalovecký potok od ústia do VN Liptovská Mara v obci Ondrašová po ochranné pásmo TANAPu. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
3-1330-4-2JamníčekMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhováchovnýNiePotok Jamníček od ústia do Váhu pri obci Podtúreň po pramene.
3-1340-4-1Jaseniansky potokMO SRZ PodbrezovápstruhoválovnýNieJaseniansky potok od ústia do Hrona pri obci Predajná po pramene.
3-1350-4-1JasenicaMO SRZ Turčianske TeplicepstruhoválovnýNiePotok Jasenica od ústia do rieky Turiec po pramene a prítoky (Lúčky, Briešťanka) od ústia po pramene.
3-1360-4-1Jasenovský potokMO SRZ Dolný KubínpstruhoválovnýNieJasenovský potok (Kubínsky) od kaskády pri Florinovom dome v Dolnom Kubínepo pramene nad obcou Osádka, vrátane prítokov. Do revíru patrí aj Leštinský potok ústia vo Vyšnom Kubíne po pramene nad obcou Jasenová. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
3-1370-4-2JavorinaMsO SRZ ŽilinapstruhováchovnýNiePotok Javorina od ústia do rieky Váh v obci Strečno až po pramene.
3-1380-1-1Jazerá pri Banskej ŠtiavniciMO SRZ Banská ŠtiavnicakaproválovnýNieVodná plocha jazier Červená studňa, Ottergrund, Bančianske jazero – v okolí mesta Banská Štiavnica
3-1390-1-1Jazerá RychnavskéMO SRZ Banská ŠtiavnicakaproválovnýÁnoVodná plocha dvoch jazier (9,2 ha) pri obci Štiavnické Bane.
3-1400-4-1Jazero BakomiMO SRZ Banská ŠtiavnicapstruhoválovnýNieVodná plocha pri obci Štiavnické Bane
3-1410-1-1Belianske jazeroMO SRZ Banská ŠtiavnicakaproválovnýNieVodná plocha pri meste Banská Štiavnica
3-1420-1-1Evičkino jazeroMO SRZ Banská ŠtiavnicakaproválovnýNieVodná plocha v obci Štiavnické Bane
3-1430-1-1Halčianske jazeroMO SRZ Banská ŠtiavnicakaproválovnýNieVodná plocha v obci Banská Belá
3-1440-1-1Jazero KlingerMO SRZ Banská ŠtiavnicakaproválovnýNieVodná plocha pri meste Banská Štiavnica
3-1450-1-1Počúvadlianske jazeroMO SRZ Banská ŠtiavnicakaproválovnýNieVodná plocha pri obci Počúvadlo
3-1460-1-4Vindšachtské jazeroMO SRZ Banská Štiavnicakaprováchyť a pusť!NieVodná plocha v obci Štiavnické Bane. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-1470-4-1JelešnaMO SRZ TrstenápstruhoválovnýNiePotok Jelešna od ústia do VN Orava po cestný most v obci Hladovka. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 30 cm.
3-1480-4-2JelšavaMO SRZ Dolný KubínpstruhováchovnýNieJelšava (Jelšavský potok) a Ráztočný potok od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne po pramene (Jelšava - pramene pod Kubínskou Hoľou).
3-1490-4-1JasenicaMO SRZ Banská ŠtiavnicapstruhoválovnýNiePotok Jasenica (Starý potok) od ústia do Hrona priobci Hronská Breznica po pramene
3-1491-4-1Kamenčiansky potokMsO SRZ PrievidzapstruhoválovnýNieKamenčiansky potok od sútoku s Lazným potokom v obci Kamenec pod Vtáčnikom po pramene.
3-1500-4-1KaniankaMsO SRZ PrievidzapstruhoválovnýNiePotok Kanianka od ústia do rieky Nitra po pramene. Súčasťou revíru nie je VN Kanianka.
3-1510-4-1Kantorský potokMsO SRZ MartinpstruhoválovnýNieKantorský potok od ústia do štrkoviska Sučany po pramene.
3-1520-4-2KľačiankaMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhováchovnýNiePotok Kľačianka od ústia do VVN Bešeňová po pramene.
3-1530-4-1KľakMO SRZ ŽarnovicapstruhoválovnýNiePotok Kľak od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane prítoku Piľanský potok.
3-1540-4-1Klastavský potokMO SRZ Banská ŠtiavnicapstruhoválovnýNieKlastavský potok od ústia pravostranného bezmenného potoka pri obci Ladzany po pramene
3-1550-4-1Klenovská Rimava č. 1MO SRZ TisovecpstruhoválovnýNieČiastkové povodie Klenovskej Rimavy od sútoku s Rimavou v Hnúšti po teleso hrádze vodárenskej nádrže Klenovec v Klenovci.
3-1560-4-2Klenovská Rimava č. 1 - chovné potokyMO SRZ TisovecpstruhováchovnýNiePotoky Klenovčok, Klenovská vlasočnica a Kudlov potok od ústia do Klenovskej Rimavy po pramene.
3-1580-4-1KliniankaMO SRZ NámestovopstruhoválovnýNieČiastkové povodie potoka Klinianka (Novoťanka) od ústia do Bielej Oravy po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm.
3-1590-4-1Kocanský potokMsO SRZ ZvolenpstruhoválovnýNieKocanský potok od ústia do rieky Slatina po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm.
3-1600-4-1Kolačínsky potokMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhoválovnýNieKolačínsky potok od ústia do enklávy Nosického kanála pri obci Trenčianska Teplá po pramene.
3-1610-4-1Kolárovický potokMO SRZ BytčapstruhoválovnýNieKolárovický potok (Kolárovka) od ústia do potoka Petrovička za obcou Petrovice po pramene.
3-1620-4-2KomjatnáMsO SRZ RužomberokpstruhováchovnýNiePotok Komjatná od ústia do rieky Váh nad obcou Švošov po pramene.
3-1630-1-1Komorovské rybníkyMO SRZ Banská ŠtiavnicakaproválovnýNieVodná plocha dvoch rybníkov pri meste Banská Štiavnica
3-1631-1-3Koňský potokMO SRZ TornaľakaprováCHRONieKoňský potok od ústia do rieky Slaná po hrádzové teleso VN Hubovo a od ústia do VN Hubovo po pramene vrátane časti VN pri ústí Koňského potoka do vzdialenosti 300 m po brehovej línii vodnej nádrže na oboch jej brehoch.
3-1640-1-1Kopanický rybníkMO SRZ ŽarnovicakaproválovnýNieVodná plocha rybníka (2,3 ha)pri obci Kopanice.
3-1650-4-1Kopecký potokMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhoválovnýNieKopecký potok od ústia do Podhradského potoka po pramene.
3-1660-4-1KorniankaMO SRZ TurzovkapstruhoválovnýNiePotok Kornianka od ústia do potoka Predmieranka po pramene.
3-1670-4-2Kornianka - chovné potokyMO SRZ TurzovkapstruhováchovnýNiePotoky Marcovský, Dáždený a Sobčakov potok od ústia do Kornianky po pramene.
3-1680-4-2KorytnicaMsO SRZ RužomberokpstruhováchovnýNiePotok Korytnica od ústia do rieky Revúca v Liptovskej Osade po pramene, vrátane prítokov Medokýš a Patočiny.
3-1690-4-2Kostolný potokMO SRZ PodbrezovápstruhováchovnýNieKostolný potok od ústia do Hrona v obci Nemecká časť Dubová po pramene.
3-1700-4-2Košecký potokMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhováchovnýNieKošecký potok a potok Stredná od ústia do Podhradského potoka po pramene.
3-1710-4-1Kozí potok č. 1MO SRZ Turčianske TeplicepstruhoválovnýNieKozí potok od ústia do Turca po cestný most Sklené - Dolný Turček.
3-1730-4-1Kremnický potokMO SRZ Žiar nad HronompstruhoválovnýNieKremnický potok (Rudnica) od ústia do Hrona pri obci Šášovské Podhradie po pramene.Úsek od ústia do Hrona po po betónový stupeň nad rýchlostnou cestou R1 je neresiskom rýb, zákaz lovu rýb od 16. 4. do 15. 5.
3-1740-4-1Krivánsky potokMsO SRZ LučenecpstruhoválovnýNieKrivánsky potok od stavidla v obci Tomášovce po pramene vrátane prítokov.
3-1750-4-1Krivoklátsky potok č. 1MsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhoválovnýNieKrivoklátsky potok od ústia do VN Slavnica po skalnú stenu nad obcou Krivoklát.
3-1760-4-2Krivoklátsky potok č. 2MsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhováchovnýNieKrivoklátsky potok od skalnej steny nad obcou Krivoklát po pramene.
3-1770-1-1Krupinica č. 2MO SRZ KrupinakaproválovnýÁnoČiastkové povodie Krupinice od ústia potoka Litava pri obci Plášťovce po cestný most v lokalite Krupina Vlčok. Lovná miera: kapor 45 cm.
3-1780-4-1Krupinica č. 3MO SRZ KrupinapstruhoválovnýNieČiastkové povodie Krupinice od cestného mosta v lokalite Krupina - Vlčok po cestný most pri obci Bzovská Lehôtka.
3-1781-4-2Krupinica č. 4MO SRZ KrupinapstruhováchovnýNieČiastkové povodie Krupinice od cestného mosta pri obci Bzovská Lehôtka po pramene.
3-1790-4-1Kuneradský potokMsO SRZ ŽilinapstruhoválovnýNieKuneradský potok od ústia do Rajčanky v Rajeckých Tepliciach po pramene.
3-1800-1-1Kúpna BaňaMsO SRZ LučeneckaproválovnýNieVodná plocha jamy (2 ha)pri meste Poltár.Lovná miera: amur 70 cm.
3-1810-4-1KvačiankaMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhoválovnýNiePotok Kvačianka (Sielničanka) od ústia do VN Liptovská Mara pri cestnom moste pod obcou Liptovská Sielnica po hranicu NPR Kvačianska dolina, vrátane prítoku Suchý potok po hranicuTANAP-u. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
3-1820-4-2Kýčerský potokMO SRZ PúchovpstruhováchovnýNieKýčerský potok od ústia do potoka Lednica (Zubák) po pramene.
3-1830-2-1Kysuca č. 1 (H)MsO SRZ ŽilinakaproválovnýÁnoRieka Kysuca od ústia do Váhu po cestný most Žilina Považský Chlmec. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm.
3-1840-2-1Kysuca č. 2a (H)MO SRZ Kysucké Nové MestokaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie rieky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, jalec hlavatý 30 cm.
3-1841-2-4Kysuca č. 2b (CHAP)(H)MO SRZ Kysucké Nové Mestokaprováchyť a pusť!ÁnoČiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Kysucký Lieskovec Ochodnica po betónovú lávku pre peších v obci Dunajov. Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
3-1850-1-1Kysuca č. 3MO SRZ ČadcakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Kysuca od ústia rieky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
3-1860-4-1Kysuca č. 4MO SRZ TurzovkapstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Kysuca od ústia potoka Olešnianka po pramene a prítoky Makovský, Jedľovník, Dlžiansky, Trojačka, Kelčov, Pavelkovský potok od ústia po pramene.
3-1880-4-2Kysuca č. 4 - chovné potokyMO SRZ TurzovkapstruhováchovnýNiePotoky Červená hlina, Rekšakov, Semetešský, Turkovský a Repčíkovský od ústia do Kysuce po pramene.
3-1890-4-1Lazný potokMsO SRZ PrievidzapstruhoválovnýNieLazný potok od ústia do rieky Nitra v obci Zemianske Kostoľany po pramene.
3-1900-4-1LednicaMO SRZ PúchovpstruhoválovnýNiePotok Lednica (Zubák) od ústia do štrkoviska Lednické Rovne po pramene.
3-1910-4-1Lehotský potokMO SRZ Dolný KubínpstruhoválovnýNieČiastkové povodie Lehotského potoka od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne - Malý Bysterec po pramene nad obcou Beňova Lehota.Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
3-1920-4-1Lehotský potokMsO SRZ PrievidzapstruhoválovnýNieLehotský potok od ústia do rieky Nitra v meste Nováky po pramene a Novácky potok od ústia do rieky Nitra po baňu Mládež.
3-1930-4-1Lehotský potokMO SRZ RevúcapstruhoválovnýNieLehotský potok od ústia do Muráňa pri obci Muránska Dlhá Lúka po pramene vrátane prítokov.
3-1940-4-2Lieskovský potokMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhováchovnýNieLieskovský potok od ústia do Dubnického potoka po pramene.
3-1950-4-1Liešanský potokMO SRZ Nová BaňapstruhoválovnýNieLiešňanský potok od ústia do Hrona po pramene.
3-1951-4-1LietavkaMsO SRZ ŽilinapstruhoválovnýNiePotok Lietavka od ústia do Rajčianky v Lietavskej Lúčke po pramene.
3-1960-4-1LikavkaMsO SRZ RužomberokpstruhoválovnýNiePotok Likavka od ústia do rieky Váh v Ružomberku po pramene, vrátane prítoku Biely Breh.Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.
3-1970-4-2LipovecMsO SRZ ŽilinapstruhováchovnýNiePotok Lipovec od ústia do Váhu po pramene.
3-1980-1-1ŠirokáMsO SRZ MartinkaproválovnýNieVodná plocha nádrže - jamy (0,6 ha) pri obci Lipovec.
3-1990-4-2Liščí potokMO SRZ BytčapstruhováchovnýNieLiščí potok od ústia do Hliníckeho potoka po pramene.
3-2000-4-1Litava č. 1MO SRZ KrupinapstruhoválovnýNieLitava od ústia do rieky Krupinica po cestný most Cerovo - Široké Lúky.
3-2001-4-2Litava č. 2MO SRZ KrupinapstruhováchovnýNieLitava od cestného mosta Cerovo - Široké Lúky po pramene.
3-2010-4-1LodniankaMO SRZ Kysucké Nové MestopstruhoválovnýNiePotok Lodnianka od ústia do rieky Kysuca v obci Kysucký Lieskovec po pramene.
3-2020-4-1LohyňaMsO SRZ ZvolenpstruhoválovnýNiePotok Lohyňa od ústia do Kocaňského potoka po pramene.
3-2030-1-1Lom NezbudMsO SRZ ŽilinakaproválovnýNieVodná plocha zatopeného lomu (2 ha)pri obci Nezbudská Lúčka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-2040-4-2Lomnica (Námestovo)MO SRZ NámestovopstruhováchovnýNieLomnica od ústia do Bielej Oravy po pramene.
3-2041-4-1LubenáMsO SRZ PrievidzapstruhoválovnýNiePotok Lubená od ústia do rieky Nitra po pramene.
3-2050-4-1ĽubicaMsO SRZ ZvolenpstruhoválovnýNiePotok Ľubica od ústia do rieky Slatina po pramene.
3-2070-4-1Ľuborečský potokMsO SRZ LučenecpstruhoválovnýNieĽuborečský potok od ústia do VN Ľuboreč v obci Ľuboreč po pramene.
3-2080-4-2Lúčkovský potokMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhováchovnýNieLúčkovský potok od ústia do kanála pri obci Ladce po pramene.
3-2090-1-1LuftovMO SRZ Nová BaňakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (0,8 ha) pri obci Tekovská Breznica.
3-2100-4-1LukavicaMsO SRZ Banská BystricapstruhoválovnýNieČiastkové povodie potoka Lukavica od ústia do rieky Hron po pramene s pravostranným pritokom Jasenica.
3-2101-1-4LúkovicaMsO SRZ Prievidzakaprováchyť a pusť!NieVodná plocha rybníka (1,1 ha) 100 m od sídla firmy Gewis Slovakia, po ľavej strane štátnej cesty smerom na Veľkú a Malú Lehôtku (parc.č.7107/1) pri meste Prievidza. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-2110-4-1ĽupčiankaMsO SRZ RužomberokpstruhoválovnýNiePotok Ľupčianka od ústia do VVN Bešeňová po pramene, vrátane prítokov Veľké Železné a Veľký Oružný potok. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.
3-2120-4-1ĽupčicaMsO SRZ Banská BystricapstruhoválovnýNieČiastkové povodie Lupčice od ústia do Hrona po pramene s favostrannými prítokmi - Bačúrovský potok; Podkonický potok; a pravostranným prítokom Banský potok.
3-2130-4-1Lutilský potokMO SRZ Žiar nad HronompstruhoválovnýNieČiastkové povodie Lutilského potoka od prvej kaskády Hrona v Žiari nad Hronom po pramene vrátane prítokov.
3-2140-4-2LúžňankaMsO SRZ RužomberokpstruhováchovnýNiePotok Lúžňanka od ústia do rieky Revúca v Liptovskej Osade po pramene, vrátane prítokov Banské a Ráztočná.
3-2150-4-1Malachovský potokMsO SRZ Banská BystricapstruhoválovnýNieMalachovský potok od ústia do Hrona po pramene s prítokmi.
3-2160-4-1MalatínkaMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhoválovnýNiePotok Malatínka od ústia do VVN Bešeňová po pramene.Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
3-2180-4-2Manínsky potokMsO SRZ Považská BystricapstruhováchovnýNieManínsky potok od ústia do rieky Váh pod obcou Považská Teplá po pramene, okrem jeho časti pretekajúcej NPR Manínska Tiesňava.
3-2190-4-3Manínsky potok - CHROMsO SRZ Považská BystricapstruhováCHRONieManínsky potok od začiatku NPR Manínska Tiesňava po jej koniec.
3-2200-1-1Marikovský potok č. 1MsO SRZ Považská BystricakaproválovnýÁnoMarikovský potok od cestného mosta pri obci Udiča po ústie potoka Radotina pri obci Klieština. Lovná miera: lieň 35 cm.
3-2210-4-1Marikovský potok č. 2MsO SRZ Považská BystricapstruhoválovnýNieMarikovský potok od ústia potoka Radotina pri obci Klieština po pramene.
3-2220-4-2Marikovský potok č. 2 - chovné potokyMsO SRZ Považská BystricapstruhováchovnýNiePotoky Udičiansky (Usudička), Stolečné, Kátlinský od ústia do Marikovského potoka po pramene.
3-2230-4-2Maštinský potokMsO SRZ Rimavská SobotapstruhováchovnýNieMaštinský potok od ústia do potoka Suchá po pramene, mimo VN Ožďany.
3-2240-1-1Materiálová jama CelulózkaMsO SRZ ŽilinakaproválovnýNieVodná plocha materiálovej jamy (3 ha) pri vodnom diele Žilina. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-2250-4-2MichalovkaMO SRZ NámestovopstruhováchovnýNieMichalovka od ústia do VN Orava po pramene.
3-2260-4-1Milošovský potokMO SRZ ČadcapstruhoválovnýNieMilošovský potok od ústia do rieky Čierňanka v miestnej časti Čadca - Podzávoz po pramene a priehradné teleso Milošovského rybníka.
3-2270-4-2Mlynský potok (Dolný Kubín)MO SRZ Dolný KubínpstruhováchovnýNieMlynský potok od ústia do rieky Orava pod obcou Zábrež po pramene nad obcou Oravská Poruba.
3-2290-4-1MokráňMO SRZ Nová BaňapstruhoválovnýNieMokráň od ústia do Hrona pri obci Rudno nad Hronom po pramene.
3-2300-4-2MošnicaMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhováchovnýNieMošnica od ústia do potoka Palúdžanka po pramene.
3-2310-4-2Mošovský potokMO SRZ Turčianske TeplicepstruhováchovnýNieMošovský potok od ústia do potoka Dolinka (Závodie) po pramene a prítok Čierna voda od ústia po pramene.
3-2320-4-1Moštenický potok č. 1MsO SRZ Banská BystricapstruhoválovnýNieČiastkové povodie Moštenického potoka od ústia do Hrona po sútok s Uhliarskym potokom v obci Moštenica
3-2321-4-2Moštenický potok č. 2MsO SRZ Banská BystricapstruhováchovnýNieČiastkové povodie Moštenického potoka od sútoku Moštenického a Uhliarskeho potoka v obci Moštenica po pramene, vrátane Uhliarskeho potoka
3-2330-4-2MošteníkMsO SRZ Považská BystricapstruhováchovnýNiePotok Mošteník od ústia do rieky Váh nad cestným mostom do obce Orlové po pramene.
3-2340-4-2Muráň - prítokyMO SRZ RevúcapstruhováchovnýNiePotoky Dolinský, Hrdzavý, Brezina, Parobský, Dielkova, Hiencovský, Šturmanov od ústia do Muráňa po pramene.
3-2350-1-1Muráň č. 1MO SRZ JelšavakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Muráň od ústia do rieky Slaná pri obci Bretka po cestný most pri obci Gemerské Teplice, vrátane prítokov Hlavište, Prihradziansky potok, Lipovník, Rybník, Kováčov potok.
3-2360-4-1Muráň č. 2MO SRZ JelšavapstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Muráň od cestného mosta pri obci Gemerské Teplice po hať pri obci Mokrá Lúka, vrátane prítokov Suchý, Stredný, Mníšanský potok, Múrok, Jordán, Suchá, Lovnický potok.
3-2370-4-1Muráň č. 3MO SRZ RevúcapstruhoválovnýNiePotok Muráň od hate pri obci Mokrá Lúka po pramene.
3-2380-1-1Muránsky rybník - DolnýMO SRZ RevúcakaproválovnýNieVodná plocha rybníka (2 ha) pri obci Muránska Lehota. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-2390-1-1Muránsky rybník - HornýMO SRZ RevúcakaproválovnýNieVodná plocha rybníka (2,66 ha)pri obci Muránska Lehota. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-2400-4-1MútňankaMO SRZ NámestovopstruhoválovnýNieČiastkové povodie potoka Mútňanka od ústia do Bielej Oravy po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm.
3-2410-4-1Necpalský potokMsO SRZ MartinpstruhoválovnýNieNecpalský potok od ústia do rieky Turiec po pramene a potok Beliansky od ústia po pramene.
3-2420-4-1NeresnicaMsO SRZ ZvolenpstruhoválovnýNiePotok Neresnica od ústia do Slatiny po pramene.
3-2430-4-2NeslušankaMO SRZ Kysucké Nové MestopstruhováchovnýNieNeslušanka od ústia do Rudinského potoka v obci Rudina po priehradné teleso VN Nesluša a od protiťahového splavu nad VN Nesluša po pramene.
3-2440-1-1Nitra č. 6aMsO SRZ PrievidzakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Nitra od ústia Oslianskeho potoka po železný mostík pre peších v Prievidzi pri golfovom ihrisku. K revíru patrí aj Čereniansky potok a Lehotský potok v Novákoch od ústia do rieky Nitry po pramene. V obci Opatovce nad Nitrou od cestného mosta po splav pri MVE vrátane splavu je zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1. 11. do 15. 3. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, lieň 30 cm. V povodí rieky Nitra v úseku od jej ústia do Váhu pri obci Komoča po spodný splav MVE Nováky (rkm 130,20) je zaznamenaný zvýšený obsah ortuti. Z dôvodu ochrany zdravia odporúčame ryby ulovené v tejto oblasti nekonzumovať!
3-2441-5-1Nitra č. 7MsO SRZ PrievidzalipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Nitra od splavu v meste Prievidza - sídlisko Zapotôčky pri reštaurácií Dráčik po cestný most v obci Bojnice, časť Kúty. Rieka Orava sa nachádza na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany prírody. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je tu zakázané: vjazd a státie motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a parkoviska. Ďalej je zakázané táboriť, stanovať, bivakovať, zakladať oheň.
3-2442-1-4Nitra č. 6bMsO SRZ Prievidzakaprováchyť a pusť!ÁnoČiastkové povodie rieky Nitra od železného mostíka pre peších v Prievidzi pri golfovom ihrisku po splav v meste Prievidza sídlisko Zápotôčky pri reštaurácií Dráčik. Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
3-2450-4-1Nitra č. 8MsO SRZ PrievidzapstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Bojnice, časť Kúty po pramene. Do revíru patrí Bazov potok.
3-2460-4-2Nitra č. 7 - chovné potokyMsO SRZ PrievidzapstruhováchovnýNiePotoky Necpalský, Breziansky, Vyšehradný a Bazov od ústia do rieky Nitra po pramene.
3-2470-4-1Nitrica č. 3MsO SRZ PrievidzapstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Nitrica od ústia potoka Hradištnica po prepadový kanál VN Nitrianske Rudno.
3-2480-4-2Nitrica č. 3 - chovné potokyMsO SRZ PrievidzapstruhováchovnýNieDiviacky, Sučiansky potok, vrátane potoka Rokoška od ústia do rieky Nitrica po pramene.
3-2490-4-1Nitrica č. 4MsO SRZ PrievidzapstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Nitrica cca 100 metrov nad ústím do VN Nitrianske Rudno po pramene, vrátane potoka Škrípovka po futbalové ihrisko v obci Valaská Belá a potok Jasenina /Gáplianka/ od ústia do rieky Nitrica po pramene.
3-2500-4-2Nitrica č. 4 - chovné potokyMsO SRZ PrievidzapstruhováchovnýNiePotoky Nevidzianka, Jasenina, Čavojský, Slávikovský, Zliechovský od ústia do rieky Nitrica po pramene.
3-2520-1-1Nosicko-Kočkovský kanálMO SRZ PúchovkaproválovnýÁnoVodná plocha kanála od hydrocentrály v Ladcoch po hať Dolné Kočkovce a kanál od sútoku so starým korytom Váhu po priehradné teleso VN Nosice. V úseku cca 150 m od priehradného múru (pozemok oplotený správcom) je tabuľami vyznačená CHRO. Lovná miera: lieň 35 cm, pstruh dúhový 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
3-2530-1-1Nosický kanál č. 9MsO SRZ Dubnica nad VáhomkaproválovnýÁnoČiastkové povodie Nosického kanála od diaľničného privádzača Nemšová Dubnica n/Váhom po hydrocentrálu v Ladcoch.
3-2540-4-1Novobanský potokMO SRZ Nová BaňapstruhoválovnýNieNovobanský potok od ústia do Hrona po pramene vrátane prítokov.
3-2550-4-1Obecný potokMO SRZ Nová BaňapstruhoválovnýNieObecný potok od ústia do Hrona po pramene.
3-2560-4-1OchodničankaMO SRZ Kysucké Nové MestopstruhoválovnýNieOchodničanka od ústia do rieky Kysuca pod obcou Ochodnica po pramene, vrátane prítokov Suchá a Švaňov potok.
3-2570-4-2Odchovné kanály (Podbrezová)MO SRZ PodbrezovápstruhováchovnýNieVodná plocha odchovných kanálov medzi VN Hnusno a VN Richtárovo.
3-2580-4-1OlešniankaMO SRZ TurzovkapstruhoválovnýNiePotok Olešnianka od ústia do rieky Kysuca v obci Staškov po pramene.
3-2590-1-1OR Biele BrehyMsO SRZ MartinkaproválovnýNieVodná plocha (7,27 ha) odstaveného ramena Váhu pri obci Turčianske Kľačany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. V západnej časti revíru je tabuľami vyznačené neresisko-zákaz lovu rýb od 1.1 do 15.6.
3-2610-1-1OR Hrona (Nová Baňa)MO SRZ Nová BaňakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (0,025 ha) Hrona pri obci Tekovská Breznica.
3-2620-1-1OR IstebnéMO SRZ Dolný KubínkaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena rieky Oravy od závodu OFZ v Istebnom po vodnú zdrž pri moste do obce Žaškov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
3-2630-1-1OR Kalná - Dulovské č. 1 a 2MsO SRZ Dubnica nad VáhomkaproválovnýNieVodná plocha (1,75 ha)odstavených ramien Váhu pri obci Dulov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-2640-1-1OR LadceMsO SRZ Dubnica nad VáhomkaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (3 ha) Váhu pri obci Ladce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-2650-1-1OR MuráňMO SRZ JelšavakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) pri obci Lubeník.
3-2660-1-1OR Nitra č. 1MsO SRZ PrievidzakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (1 ha) rieky Nitra pri plážovom kúpalisku v meste Prievidza. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. V zadnej časti sa nachádza CHRO, ktorá je v teréne vyznačená tabuľami a bójkami.
3-2661-1-1OR Nitra č. 2MsO SRZ PrievidzakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (4 ha) rieky Nitra medzi obcou Opatovce nad Nitrou a mestom Nováky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-2670-1-1OR Pod RybouMsO SRZ Banská BystricakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena v meste Banská Bystrica - časť Uhlisko.
3-2680-1-1OR Považská BystricaMsO SRZ Považská BystricakaproválovnýNieVodná plocha nádrží (2 ha) Malá závodná važina, Veľká závodná važina a plocha odstavených ramien Váhu pri meste Považská Bystrica. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
3-2690-1-1OR RatkovoMsO SRZ MartinkaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (1,2 ha) Váhu pri obci Ratkovo.
3-2700-1-1OR Štrková - Dulovské č. 1 a 2MsO SRZ Dubnica nad VáhomkaproválovnýNieVodná plocha (3,5 ha) odstavených ramien Váhu pri obci Dulov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-2710-6-1Orava č. 1a (H)MO SRZ Dolný KubínlipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po betónovú lavičku pre peších pri futbalovom ihrisku v Dolnom Kubíne a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok. Úsek od vysutej lavičky do Záskalia v Dolnom Kubíne po železničný most v Dolnom Kubíne a úsek od betónovej lavičky pre peších pri futbalovom ihrisku s umelou trávou po novovybudovanú vysutú lavičku do Gäceľa pri ČOV Dolný Kubín predstavujú časti revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 27 cm, sivoň 30 cm, lipeň 40 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm, jalec tmavý 30 cm, hlavátka 80 cm, mrena severná 60 cm.
3-2720-6-4Orava č. 2a - CHAP (H)Rada SRZ ŽilinalipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci Oravský Podzámok po lavičku pre peších v Dolnej Lehote a Raciborský potok od ústia po pramene. Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia úlovku („Chyť a pusť“).
3-2721-6-1Orava č. 2b (H)SRZ Rada ŽilinalipňoválovnýČiastkové povodie rieky Orava od lavičky pre peších v Dolnej Lehote po cestný most v obci Krivá pri futbalovom štadióne. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, podustva 35 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, hlavátka 80 cm.
3-2730-6-1Orava č. 3 (H)MO SRZ TrstenálipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Orava od cestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po cestný most v meste Tvrdošín. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm.
3-2731-1-1Orava č. 4MO SRZ TrstenákaproválovnýÁnoRieka Orava od cestného mosta v meste Tvrdošín po teleso hrádze VVN Tvrdošín. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm, kapor 45 cm.
3-2731-1-1Orava č. 4TrstenákaproválovnýRieka Orava od cestného mosta v meste Tvrdošín po teleso hrádze VVN Tvrdošín. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm, kapor 45 cm.
3-2740-4-2Oravica - chovné potokyMO SRZ TrstenápstruhováchovnýNiePotoky Hlboký, Grúňový, Brezovica, Zábiedovčík a Bratkovčík od ústia do Oravice po pramene.
3-2750-4-1Oravica č. 1MO SRZ TrstenápstruhoválovnýNiePotok Oravica od ústia do rieky Orava v meste Tvrdošín po hranicu TANAPu v Oraviciach. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 30 cm.
3-2760-4-1Orovnický potokMO SRZ Nová BaňapstruhoválovnýNieOrovnický potok od ústia do Hrona pri obci Orovnica po pramene.
3-2770-4-2Osliansky potok č. 2MsO SRZ PrievidzapstruhováchovnýNieOsliansky potok od ústia potoka Cerová po pramene.
3-2780-4-1OščadnicaMO SRZ ČadcapstruhoválovnýNiePotok Oščadnica od ústia do rieky Kysuca po pramene vrátane prítokov.
3-2790-4-2Oščadnica - chovné potokyMO SRZ ČadcapstruhováchovnýNiePotoky Dedovka, Hrabovec, Hanzlový, Tertežský a Lalikov potok od ústia do potoka Oščadnica po pramene.
3-2791-4-2Oškerdský potokMO SRZ Kysucké Nové MestopstruhováchovnýNieOškerdský potok v k.ú. Oškerda od ústia do rieky Kysuca pri motoreste Skalka po pramene.
3-2800-4-1PaludžankaMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhoválovnýNiePotok Paludžanka od ústia do Galovanskej zátoky po cestný most pri chate Fialka - sútok s Mošnicou. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
3-2810-4-1PapradniankaMsO SRZ Považská BystricapstruhoválovnýNiePotok Papradnianka od prvého splavu v obci Podvážie po posledný betónový most v obci Papradno - časť Podjavorník.
3-2820-4-2Papradnianka - chovné potokyMsO SRZ Považská BystricapstruhováchovnýNiePotok Papradnianka od posledného betónového mosta v obci Papradno - časť Podjavorník po pramene a potoky Kočkovský, Ráztocký, Komjatné, Modlatínsky, Jasenický, Žilín, Majerský, Medveďský od ústia do Papradnianky po pramene.
3-2840-4-1PetrovičkaMO SRZ BytčapstruhoválovnýNiePotok Petrovička (Petrovický potok) od cestného mosta v Bytči po pramene, vrátane prítokov.
3-2850-4-1PetruškaMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhoválovnýNiePotok Petruška od ústia do VN Liptovská Mara pri obci Trnovec po pramene. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
3-2860-4-1Pivovarský potokMsO SRZ MartinpstruhoválovnýNiePivovarský potok od ústia do rieky Turiec po pramene. VO Lešť - Bosáková jama.
3-2870-4-1Plachtinský potokMO SRZ Veľký KrtíšpstruhoválovnýNiePlachtinský potok od sútoku s potokom Krtíš vrátane prítokov po hranice VO Lešť - Bosáková jama.
3-2871-4-2Podhájsky potokMO SRZ Kysucké Nové MestopstruhováchovnýNiePodhájsky potok (Skorča) v k.ú. Kysucké Nové Mesto od ústia do rieky Kysuca po pramene.
3-2880-4-1Podhorský potokMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhoválovnýNiePodhorský potok od ústia do štrkoviska Kameničany po pramene.
3-2890-4-1Podhradský potokMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhoválovnýNiePodhradský potok od ústia do Nosického kanála Váhu pri meste Ilava po pramene.
3-2910-4-2Porubský p. - chovné potokyMsO SRZ ŽilinapstruhováchovnýNiePotoky Konštica, Barankov, Záňov od ústia do Porubského potoka pri obci Kamenná Poruba po pramene.
3-2920-4-1Porubský potokMsO SRZ PrievidzapstruhoválovnýNiePorubský potok od ústia do Chvojnice po pramene, mimo VN Lazany.
3-2930-4-1Porubský potokMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhoválovnýNiePorubský potok od ústia do Podhradského potoka v meste Ilava po pramene.
3-2940-4-1Porubský potokMsO SRZ ŽilinapstruhoválovnýNiePorubský potok od ústia do Rajčanky v obci Konská po pramene.
3-2941-1-1Potok ŤakovMsO SRZ PrievidzakaproválovnýNiePotok Ťakov v bývalej obci Laskár od ústia do odstaveného ramena rieky Nitry č. 2 po pramene vrátane banského prepadliska.
3-2960-4-1Povinský potokMO SRZ Kysucké Nové MestopstruhoválovnýNiePovinský potok od ústia do rieky Kysuca v obci Povinná po pramene, vrátane prítokov Sidorovský a Kanový potok.
3-2970-4-1PredmierankaMO SRZ TurzovkapstruhoválovnýNiePotok Predmieranka od ústia do rieky Kysuca pri meste Turzovka po pramene a prítoky Kornica a Riečanský a Polkovský potok od ústia po pramene.
3-2980-4-2Prejtiansky potok č. 1MsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhováchovnýNiePrejtiansky potok od ústia do VN Prejta - Vystrkov č. 1 po pramene.
3-2990-4-1Prejtiansky potok č. 2MsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhoválovnýNiePrejtiansky potok od hrádzového telesa VN Prejta - Vystrkov č. 3 po ústie do VN Prejta - dolná.
3-3000-4-2PriekovMO SRZ TrstenápstruhováchovnýNiePriekov potok od ústia do Studeného potoka po pramene.
3-3010-4-1Prochotský potokMO SRZ ŽarnovicapstruhoválovnýNieProchotský potok od ústia do rieky Hron v obci Dolná Ždaňa po pramene.
3-3020-4-2ProsiečankaMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhováchovnýNiePotok Prosiečanka od ústia do VN Liptovská Mara pod obcou Prosiek po hranicu NPR Prosiecka dolina.
3-3030-4-1Prusčanský potokMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhoválovnýNiePrusčanský potok od ústia do rieky Váh pri obci Podvažie po pramene.
3-3040-4-1PružinkaMO SRZ PúchovpstruhoválovnýNiePotok Pružinka od ústia do rieky Váh pri obci Beluša po dolné oplotenie zvernice. Lovná miera:lipeň 30 cm.
3-3050-4-2Pružinka - chovné potokyMO SRZ PúchovpstruhováchovnýNiePotok Pružinka od dolného oplotenia zvernice po pramene vrátane prítokov Konopný, Visolajský, Slopniansky, Kamenický, Zakopčianka, Podskalský potok od ustia do Pružinky po pramene.
3-3060-4-2Pstružný potokMO SRZ RevúcapstruhováchovnýNiePstružný potok od ústia do potoka Zdychava po pramene.
3-3070-4-1Pšurnovický potokMO SRZ BytčapstruhoválovnýNiePšurnovický potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.
3-3080-4-1Pucov potokMO SRZ Dolný KubínpstruhoválovnýNiePucov potok od ústia do Oravy v obci Medzibrodie n/Oravou po pramene. nad obcou Pokryváč vrátane prítokov.Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
3-3100-4-1Radôstka č. 1MO SRZ ČadcapstruhoválovnýNiePotok Radôstka od ústia do rieky Bystrica v obci Strará Bystrica po ľavostranný bezmenný potok v obci Lutiše pri kostole.
3-3110-4-2Radôstka č. 2MO SRZ ČadcapstruhováchovnýNiePotok Radôstka od ústia ľavostranného bezmenného potoka v obci Lutiše pri kostole po pramene.
3-3120-4-2Rajčanka - chovné potokyMsO SRZ ŽilinapstruhováchovnýNiePotoky Žilinská, Ráztoka, Suchý, Bročkov, Rybná, Srniak, Ďurčanský, Kľače, Jasenovský, Medzihorský, Stránsky, Čistiny, Zlá voda, Svinianka, Vraniny od ústia do Rajčanky až po pramene.
3-3130-5-1Rajčanka č. 1MsO SRZ ŽilinalipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Rajčanka od prvého priečneho stupňa nad cestným mostom Žilina - Strážov po cestný most Žilina - Závodie pri Drevenici. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm.
3-3140-4-4Rajčanka č. 2aMsO SRZ Žilinapstruhováchyť a pusť!NieČiastkové povodie rieky Rajčanka od cestného mosta Žilina - Závodie pri Drevenici po lavičku pri panelárni.
3-3150-4-1RakováMO SRZ ČadcapstruhoválovnýNiePotok Raková od ústia do rieky Kysuca v obci Raková po pramene v obci Zákopčie.
3-3160-4-2RakšaMO SRZ Turčianske TeplicepstruhováchovnýNiePotok Rakša od ústia do potoka Dolinka (Závodie) po pramene.
3-3170-4-2Rameno Uhorská VesMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhováchovnýNieRameno potoka Štiavnica od ústia do Váhu po nápustný objekt z potoka Štiavnica.
3-3180-1-1Rašelinisko DvorecMO SRZ Turčianske TeplicekaproválovnýNieVodná plocha (2,9 ha) troch rašelinísk pri obci Dvorec.
3-3190-1-1Rašelinisko IvančináMO SRZ Turčianske TeplicekaproválovnýNieVodná plocha (5 ha) dvoch rašelinísk pri obci Ivančiná.
3-3191-1-3Rašický potokMO SRZ TornaľakaprováCHRONieRašický potok od ústia do rieky Turiec po hrádzové teleso VN Levkuška a od ústia do VN Levkuška po pramene vrátane časti VN pri ústí Rašického potoka do vzdialenosti 200 m po brehovej línii vodnej nádrže na oboch jej brehoch.
3-3200-4-2Rašovský potokMO SRZ BytčapstruhováchovnýNieRašovský potok od ústia do štrkoviska Rašov po pramene.
3-3210-4-2RáztokaMO SRZ TrstenápstruhováchovnýNiePotok Ráztoka od ústia do Oravy po pramene.
3-3220-4-1RevúcaMsO SRZ RužomberokpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Revúca od riečneho dvojstupňa pri bývalom závode Sólo v Ružomberku po pramene, vrátane prítokov Teplý potok, Vyšný a Nižný Matejkov potok, Trlenský a Hričkovský. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.
3-3230-4-2RiečkaMO SRZ NámestovopstruhováchovnýNieRiečka od ústia do potoka Veselianka po pramene.
3-3240-4-2Rieka (Čadca)MO SRZ ČadcapstruhováchovnýNiePotok Rieka od ústia do rieky Kysuca v centre mesta Čadca po pramene.
3-3250-1-1Rimava č. 1MO SRZ TornaľakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Rimava od ústia do rieky Slaná po ústie potoka Teška pri obci Číž.
3-3260-1-1Rimava č. 2MsO SRZ Rimavská SobotakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Rimava od ústia potoka Teška pri obci Číž po cestný most pri Sídlisku Západ (pri budove Povodia Hrona) v meste Rimavská Sobota a prítoky Mačací, Belinský, Dubovský, Močiar, Gemerčecký potok. Lovná miera: amur 70 cm.
3-3270-5-1Rimava č. 3MsO SRZ Rimavská SobotalipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta pri Sídlisku Západ v meste Rimavská Sobota (pri budove Povodia Hrona) po cestný most v obci Hrachovo vrátane prítokov: Mihovec, Krásňanský, Čerenčiansky, Lužné, Vyvieračka.
3-3280-4-1Rimava č. 4MsO SRZ Rimavská SobotapstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta v obci Hrachovo po ústie Rimavice do rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa a prítok Kocižský potok.
3-3290-4-1Rimava č. 5MO SRZ TisovecpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Rimava od ústia Rimavice do rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa po cestného mosta v meste Tisovec - Hradová.
3-3300-4-2Rimava č. 5, 6 a 7 - chovné potokyMO SRZ TisovecpstruhováchovnýNiePotoky Uhrinovský (Roveň), Likiersky, Zbojište (Hačavský), Blatný, Cirkevný, Ľadový, Rejkovský, Dolina, Strieborný, Kačkava, Slávča, Skalička a Losinec od ústia do Rimavy po pramene.
3-3310-4-3Rimava č. 6 (Tisovská Rimava)MO SRZ TisovecpstruhováCHRONieČiastkové povodie Rimavy od cestného mosta v meste Tisovec - Hradová po most Starý mlyn v Tisovci.
3-3320-4-1Rimava č. 7MO SRZ TisovecpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Rimava od mosta Starý mlyn v meste Tisovec po pramene.
3-3330-4-1RimavicaMO SRZ Rimavská SobotapstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Rimavice od ústia do rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa po pramene.
3-3340-4-2Rimavica - chovné potokyMO SRZ Rimavská SobotapstruhováchovnýNiePotoky Liešnica, Zálomka, Svarín, Dražná (Sinec), Chorepa a Hájsky od ústia do rieky Rimavica po pramene.
3-3350-5-1RohoznáMO SRZ BreznolipňoválovnýNiePotok Rohozná od ústia do Hrona v mestskej časti Brezno - Hálny po sútok s potokom Svetlá nad dedinou Pohronská Polhora a prítoky Chmeľúska, Zubáková, Strmienka, Lieskový, Michalovský, Zadný Hliník, Osikový, Varguľa a Lipianka od ústia po pramene.
3-3360-4-2RosinkaMsO SRZ ŽilinapstruhováchovnýNiePotok Rosinka od ústia do Váhu až po pramene.
3-3370-4-1RovniankaMO SRZ BytčapstruhoválovnýNiePotok Rovnianka od cestného mosta v obci Kotešová po pramene, vrátane prítokov.
3-3380-4-1Rudinský potokMO SRZ Kysucké Nové MestopstruhoválovnýNieRudinský potok od ústia do rieky Kysuca pri obci Rudinka po pramene.
3-3381-5-2Rybničné hospodárstvo BytčaRada SRZ ŽilinalipňováchovnýNieVodná plocha 13 chovných rybníkov a 5 sádok nachádzajúcich sa v severnej časti intravilánu mesta Bytča.
3-3382-4-2Rybničné hospodárstvo Považská BystricaRada SRZ ŽilinapstruhováchovnýNieVodná plocha 26 zemných rybníkov, 3 sádok a 2 kruhových nádrží v intraviláne mesta Považská Bystrica.
3-3390-1-1Rybník ĎanováMsO SRZ MartinkaproválovnýNieVodná plocha (3 ha) rybníka pri obci Ďanová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-3400-1-2Rybník Ilava - PivovarMsO SRZ Dubnica nad VáhomkaprováchovnýNieVodná plocha rybníka v meste Ilava.
3-3401-1-1Štrkovisko Chovný rybník IlavaMsO SRZ Dubnica nad VáhomkaproválovnýNieVodná plocha (11,2 ha) štrkoviska pri meste Ilava. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-3410-1-1Rybník KonštantínMO SRZ HandlovákaproválovnýNieVodná plocha rybníka (1 ha) pri meste Handlová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-3430-4-2Rybník LovnicaMO SRZ JelšavapstruhováchovnýNieVodná plocha dvoch rybníkov pri meste Jelšava.
3-3440-1-1Rybník MilošováMO SRZ ČadcakaproválovnýNieVodná plocha rybníka (3 ha) pri miestnej časti Čadca - Milošová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-3450-1-1Rybník OkoličnéMsO SRZ Liptovský MikuláškaproválovnýNieVodná plocha rybníka (5 ha) v meste Liptovský Mikuláš - časť Okoličné. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-3470-1-1Rybník pod BlatamiMO SRZ KrupinakaproválovnýNieVodná plocha rybníka (0,5 ha) pri obci Cerovo.
3-3480-1-2Rybník PodbanskéMsO SRZ PrievidzakaprováchovnýNieVodná plocha dvoch (2) rybníkov cca 100 m od sídla firmy Yazaki, po pravej strane štátnej cesty smerom na Veľkú a Malú Lehôtku (parc.č. 7116/2 a 7116/4) pri meste Prievidza.
3-3490-4-1Rybník Prejta - Vystrkov č. 1, 2, 3MsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhoválovnýNieVodná plocha rybníkov (2,7 ha) nad obcou Prejta - Vystrkov.
3-3500-1-2Rybník Pri badínskej cesteMO SRZ KrupinakaprováchovnýNieVodná plocha rybníka pri obci Cerovo.
3-3520-1-1Rybník SvrčinovskýMO SRZ ČadcakaproválovnýNieVodná plocha rybníka (2 ha) pri obci Svrčinovec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-3530-1-2Rybník ŠtáleMO SRZ Nová BaňakaprováchovnýNieVodná plocha rybníka nad VN Tajch v miestnej časti Štále.
3-3540-1-1Rybník TisovecMO SRZ TisoveckaproválovnýNieVodná plocha rybníka (0,8 ha) pri meste Tisovec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-3550-1-2Rybník Veľký ŠiašMO SRZ KrupinakaprováchovnýNieVodná plocha rybníka pri obci Cerovo.
3-3560-1-1Rybník ZákrutyMO SRZ Žiar nad HronomkaproválovnýNieVodná plocha rybníka (11 ha) pri obci Lovča. Horná časť nádrže pri prítoku označená tabuľami je chránená rybárska oblasť (CHRO) - celoročný zákaz lovu rýb.
3-3570-1-2Rybník ZelenéRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha rybníka pri obci Poltár - časť Zelené.
3-3590-1-2Rybníky KokavaMO SRZ Rimavská SobotakaprováchovnýNieVodná plocha dvoch rybníkov v obci Kokava nad Rimavicou.
3-3600-4-2Rybníky TrstenáRada SRZ ŽilinapstruhováchovnýNieVodná plocha 10 chovných rybníkov, 4 kruhových manipulačných a 4 obdĺžnikových manipulačných rybníčkov pri meste Trstená a potok Trsteník od ústia do Oravice po pramene.
3-3620-1-2Rybníky UhorskéRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha troch rybníkov v areáli rybochovného zariadenia SRZ Rada - Uhorské pri obci Rovňany.
3-3630-1-2Rybníky Uzovská PanicaRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha 3 rybníkov pri obci Uzovská Panica vrátane 6 betónových sádok, 1 zemnobetónového a 3 zemných rybníčkov.
3-3640-4-2Rybochovné zariadenie Slovianska DolinaRada SRZ ŽilinapstruhováchovnýNieVodná plocha dvoch zemných rybníkov a ôsmych betónových sádok nad obcou Valča v areáli rybochovného zariadenia stredisko SRZ Rada - Slovianska Dolina.
3-3660-1-2Sádky LučenecRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha piatich sádok v meste Lučenec.
3-3670-4-1SekierMsO SRZ ZvolenpstruhoválovnýNiePotok Sekier od ústia do VN Môťová po pramene.
3-3680-4-2Selčiansky potokMsO SRZ Banská BystricapstruhováchovnýNieSelčiansky potok od ústia do rieky Hron po pramene s pravostrannými prítokmi - Lukačovský a Nemčiansky potok od ústia po pramene
3-3681-4-1Semetešský potokMO SRZ TurzovkapstruhoválovnýNieSemetešský potok od ústia do Kysuce po pramene.
3-3690-4-2SestrčMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhováchovnýNiePotok Sestrč (Bukovianka) od ústia do VN Liptovská Mara pod obcou Bukovina po pramene, vrátane prítoka Anský potok.
3-3700-4-1Sielnický potokMsO SRZ ZvolenpstruhoválovnýNieSielnický potok od ústia do rieky Hron po pramene vrátane prítokov.
3-3710-4-1SkaliskoMsO SRZ ZvolenpstruhoválovnýNiePotok Skalisko od ústia do rieky Slatina v lokalite Slanec po pramene (mimo VN Skalisko).
3-3720-4-2Sklabinský potokMsO SRZ MartinpstruhováchovnýNieSklabinský potok /Jordán/ od ústia do rieky Turiec v meste Vrútky časť Priekopa po pramene.
3-3730-1-1Slaná č. 1MO SRZ TornaľakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Slaná od hraničného kameňa na slovenskej strane štátnej hranice SR MR po cestný most v obci Bretka vrátane prítokov a Koňský potok od ústia do rieky Slaná po cestný most v obci Štrkovec. Úsek toku od hraničného kameňa na slovenskej strane (rkm 0,0) po rkm 0,61 (štátna hranica SR MR) je hraničná voda.
3-3740-1-1Slatina č. 1MsO SRZ ZvolenkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Slatina od ústia do rieky Hron po hrádzové teleso VN Môťová a od oceľovej lávky pre peších po MVE v Pstruši pod Čiernym mostom.
3-3750-4-4Slatina č. 2MsO SRZ Zvolenpstruhováchyť a pusť!NieČiastkové povodie rieky Slatina od hate MVE v Pstruši pod Čiernym mostom po cestný most pri ČOV v obci Detva.
3-3751-4-1Slatina č. 3MsO SRZ ZvolenpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Slatina od cestného mosta pri ČOV v obci Detva po hrádzové teleso VN Hriňová.
3-3770-4-2Slatinský potokMO SRZ PúchovpstruhováchovnýNieSlatinský potok od ústia do rieky Váh po pramene.
3-3790-4-2Sloviansky potokMsO SRZ MartinpstruhováchovnýNieSloviansky potok od ústia do Valčianskeho potoka po pramene.
3-3800-4-1SmrečiankaMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhoválovnýNiePotok Smrečianka od ústia do Váhu v obci Okoličné po ochranné pásmo TANAPu. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
3-3810-4-2SnežnicaMO SRZ Kysucké Nové MestopstruhováchovnýNiePotok Snežnica od ústia do rieky Kysuca v obci Oškerda po pramene.
3-3820-4-2Somolický potokMO SRZ Turčianske TeplicepstruhováchovnýNieSomolický potok (Hájsky) od ústia do potoka Dolinka po pramene.
3-3850-4-1Stará rieka č. 1MO SRZ Veľký KrtíšpstruhoválovnýNiePotok Stará rieka od cestného mosta v obci Pôtor po hranice VO Lešť vrátane prítoku Koprovnica.
3-3880-4-1Starohorský potok č. 1MsO SRZ Banská BystricapstruhoválovnýNieStarohorský potok od sútoku s Bystrickým potokom po cestný most v obci Staré Hory.
3-3890-4-2Stráňavský potokMsO SRZ ŽilinapstruhováchovnýNieStráňavský potok od ústia do VN Žilina pod obcou Mojšová Lúčka po pramene.
3-3910-4-2StruháreňMsO SRZ ŽilinapstruhováchovnýNiePotok Struháreň od splavu Bukovina v obci Terchová- Struháreň po pramene.
3-3920-4-2Strundžanický potokMO SRZ BreznopstruhováchovnýNieStrundžanický potok (Gindura) od ústia do Hrona po pramene.
3-3930-4-1StudenecMsO SRZ MartinpstruhoválovnýNiePotok Studenec od ústia do rieky Váh po pramene.
3-3940-4-1Studený potok č. 1MO SRZ TrstenápstruhoválovnýNieStudený potok od ústia do rieky Orava pri obci Podbiel po ústie potoka Borová voda. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 30 cm.
3-3950-4-2SuchlicaMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhováchovnýNiePotok Suchlica od ústia do štrkoviska Horovce po pramene.
3-3960-4-2Šľahorov potokMO SRZ ČadcapstruhováchovnýNieŠľahorov potok od ústia do rieky Čierňanka v obci Svrčinovec po štátnu hranicu s ČR.
3-3970-1-1Štiavnica č. 2MO SRZ KrupinakaproválovnýÁnoČiastkové povodie Štiavnice od cestného mosta v obci Dudince po cestný most v obci Hontianske Nemce. Lovná miera: kapor 45 cm.
3-3980-4-1Štiavnica č. 3MO SRZ Banská ŠtiavnicapstruhoválovnýNieČiastkové povodie toku Štiavnice od cestného mosta v obci Hontianske Nemce po pramene
3-3990-4-1Štiavnica č. 1MsO SRZ Liptovský MikulášpstruhoválovnýNiePotok Štiavnica od ústia do Váhu pri obci Uhorská Ves po cestný most pred Stanišovskou dolinou. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
3-4000-4-2Štiavnica č. 2 (Liptovský Mikuláš)MsO SRZ Liptovský MikulášpstruhováchovnýNiePotok Štiavnica od cestného mosta pred Stanišovskou dolinou po pramene.
3-4010-4-2ŠtiavničankaMsO SRZ RužomberokpstruhováchovnýNiePotok Štiavničanka od ústia do rieky Váh pri Ružomberku pri východnom areáli SCP Ružomberok po pramene, vrátane prítoku Ludrovianka.
3-4020-4-1ŠtiavnikMO SRZ BytčapstruhoválovnýNiePotok Štiavnik (Štiavnický potok) od cestného mosta v obci Hvozdnica po pramene, vrátane prítokov.
3-4030-1-1Štrkoviská Horenická HôrkaMO SRZ PúchovkaproválovnýNieVodná plocha (13 ha) troch samostatných štrkovísk pri obci Horenická Hôrka. Lovná miera: lieň 35 cm.
3-4040-1-1Štrkoviská Lednické RovneMO SRZ PúchovkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (1.3 ha) pri obci Lednické Rovne. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera:lieň 35 cm.
3-4050-1-1Štrkoviská Trebeľovce - LazyMsO SRZ LučeneckaproválovnýNieVodné plochy (3 ha) štrkovísk ( 2 štrkoviská ) pri obci Trebeľovce - Lazy pri rieke Ipeľ. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
3-4070-1-1Štrkovisko BôrMsO SRZ MartinkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (3 ha) medzi derivačným kanálom Váhu a starým korytom rieky Váh pri obci Nolčovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-4080-1-1Štrkovisko BrodnoMsO SRZ ŽilinakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Brodno. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-4090-1-1Štrkovisko Chrenkova pláňMsO SRZ MartinkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (0,5 ha) za obcou Turany na pravej strane rieky Váh.
3-4100-1-1Štrkovisko DubničkaMsO SRZ Dubnica nad VáhomkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (35 ha) pri meste Dubnica nad Váhom.
3-4130-1-1Štrkovisko Horovce - Pod DrotamiMsO SRZ Dubnica nad VáhomkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (3 ha) pri obci Horovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-4150-1-1Štrkovisko Lipovec č. 1MsO SRZ MartinkaproválovnýÁnoVodná plocha väčšieho štrkoviska (12,5 ha) pri obci Lipovec.
3-4151-1-4Štrkovisko Lipovec č.2 (CHAP)MsO Martinkaprováchyť a pusť!Vodná plocha menšieho štrkoviska (9,5 ha) pri obci Lipovec. Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
3-4160-1-1Štrkovisko Malý BôrMsO SRZ MartinkaproválovnýNieVodná plocha dvoch štrkovísk (0,6 ha) pri obci Nolčovo na pravej strane rieky Váh.
3-4161-1-1Štrkovisko OdhánkyMO SRZ PúchovkaproválovnýNieVodná plocha deviatich (9) štrkovísk (2 ha) nachádzajúcich sa pod cestným mostom v oddychovej zóne mesta Púchov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera:lieň 35 cm.
3-4170-1-1Štrkovisko PárnicaMO SRZ Dolný KubínkaproválovnýÁnoVodná plocha štrkoviska (17,3 ha) pozostávajúceho zo 17 vodných plôch pri obci Párnica Záhrabovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: pstruh dúhový 27 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm, jalec tmavý 30 cm, lieň 30 cm.
3-4171-1-1Štrkovisko Pod železničným mostomMO SRZ PúchovkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (0,5 ha) pod železničným mostom v meste Púchov pri sídle firmy Matador a.s. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera:lieň 35 cm.
3-4190-1-1Štrkovisko PrúdyMO SRZ BytčakaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (13 ha) pri obci Predmier. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-4200-1-1Štrkovisko RapovceMsO SRZ LučeneckaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (3 ha) pri obci Rapovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
3-4210-1-4Štrkovisko RašovMO SRZ Bytčakaprováchyť a pusť!NieVodná plocha štrkoviska za obcou Rašov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-4220-1-1Štrkovisko SučanyMsO SRZ MartinkaproválovnýÁnoVodná plocha štrkoviska (14,22 ha) pri obci Sučany.
3-4230-1-1Štrkovisko TeplicaMO SRZ Turčianske TeplicekaproválovnýNieVodná plocha dvoch štrkovísk (4,5 ha) pri potoku Teplica (Žarnovica).
3-4240-1-1Štrkovisko Turiansky mostMsO SRZ MartinkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (9,9 ha) pri turianskom železničnom moste. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-4250-1-1Štrkovisko TurzovkaMO SRZ TurzovkakaproválovnýNieVodná plocha dvoch štrkovísk (1 ha) pri sútoku potokov Kornianka a Predmieranka v meste Turzovka - Predmier. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-4260-1-1Štrkovisko Veľká nad Ipľom I.MsO SRZ LučeneckaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (14 ha) medzi obcami Veľká nad Ipľom a Panické Dravce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
3-4261-1-4Štrkovisko Veľká nad Ipľom II.MsO SRZ Lučeneckaprováchyť a pusť!NieVodná plocha štrkoviska medzi obcami Veľká nad Ipľom a Panické Dravce, 100 m južne od štrkoviska Veľká nad Ipľom I. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-4270-4-1Šútovský potok č. 1MsO SRZ MartinpstruhoválovnýNieŠútovský potok od ústia do VN Krpeľany po Šútovský vodopád.
3-4271-4-3Šútovský potok č. 2MsO SRZ MartinpstruhováCHRONieŠútovský potok od Šútovského vodopádu po pramene.
3-4290-4-1Tajovský potokMsO SRZ Banská BystricapstruhoválovnýNieTajovský potok od ústia do Hrona po sútok Kordickeho a Tajovského potoka v obci Taĺov
3-4300-4-2Tajovský potok - prítokyMsO SRZ Banská BystricapstruhováchovnýNieTajovský potok od sútoku Kordickeho a Tajovského potoka v obci Tajov po pramene vrátane potokov Farebný, Mútňanský, Kordícky a Riečanka
3-4310-4-1Tekovský potokMO SRZ Nová BaňapstruhoválovnýNieTekovský potok od ústia do Hrona po pramene, mimo VN Tekovské Nemce.
3-4320-4-1TepláMO SRZ ŽarnovicapstruhoválovnýNiePotok Teplá od ústia do rieky Hron pri obci Lehôtka pod Brehmi po pramene.
3-4330-4-1TepliankaMsO SRZ RužomberokpstruhoválovnýNiePotok Teplianka od ústia do rieky Váh pri obci Ivachnová po pramene, vrátane prítokov Lúčanka a Kalamenianka. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.
3-4340-4-1TeplicaMO SRZ Turčianske TeplicepstruhoválovnýNiePotok Teplica (Žarnovica) od ústia do rieky Turiec po lávku pre peších k Aquaparku v Turčianskych Tepliciach a od kolonádneho mostu pri hoteli Vyšehrad po Kráľovský most v smere na Šturec.
3-4350-4-2Teplička (Žilina)MsO SRZ ŽilinapstruhováchovnýNiePotok Teplička od ústia do rieky Váh pod obcou Teplička nad Váhom po pramene.
3-4360-1-3TeškaMsO SRZ Rimavská SobotakaprováCHRONiePotok Teška od ústia do VN Číž po pramene.
3-4370-4-1TisovníkMO SRZ Veľký KrtíšpstruhoválovnýNiePotok Tisovník od cestného mosta v obci Slovenské Kľačany po pramene.
3-4380-4-1Tovarský potokMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhoválovnýNieTovarský potok od ústia do Kalná - OR Dúlov vrátane prítokov.
3-4390-4-2TrebiankaMsO SRZ PrievidzapstruhováchovnýNiePotok Trebianka od ústia do rieky Nitra po pramene vrátane prítokov.
3-4400-4-1TrnovecMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhoválovnýNiePotok Trnovec od ústia do Váhu ( pod MVE Slovakia ) po pramene vrátane potoka Konský.
3-4410-4-1TrstenáMO SRZ ČadcapstruhoválovnýNiePotok Trstená od ústia do rieky Kysuca v obci Raková po pramene nad osadou Korcháňovci.
3-4420-4-1Tuhársky potokMsO SRZ LučenecpstruhoválovnýNieTuhársky potok od cestného mosta v obci Stará Halič po pramene.
3-4430-6-1Turiec č. 1 (H)MsO SRZ MartinlipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Váh po cestný most v obci Moškovec. Úsek od ústia potoka Bystrička po koniec revíru v Moškovci sa nachádza v NPR. V úseku od ústia Turca do rieky Váh po most pod Partizánskym cintorínom v časti Martin - Priekopa platí režim chyť a pusť (CHAP). V úseku od cestného mosta pri benzínovej pumpe OMV až po hať pri teplárni Martin je zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1. 11. do 31. 12. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm.
3-4440-4-2Turiec č. 1 (Martin) - prítokyMsO SRZ MartinpstruhováchovnýNiePotoky Kamenný, Javorina, Veľký jarok (Záturecký), Krásny, Zlámaný, Kalník, Podhájsky, Medokýš, Bôrovský (Hebron), Trebostovský, Ležiachovský, Socovský, Čierny, Karlovský a Žabokrecký (Záhradnícky) od ústia do Turca po pramene a potok Dolinka (Teplica) od ústia do Turca po cestný most v obci Blážovce.
3-4480-6-1Turiec č. 2 (H)MO SRZ Turčianske TeplicelipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta v Moškovci po most Sklené - Rovná Hora a prítoky od sútoku po pramene, vrátane potokov Bystrička (Ondrašovský potok), Mútnik, Čepčinský, Ivančiansky, Hlboký, Hájsky, Požežský, Lúčna, Besná voda, Piešť, Sokol, Laclavský potok a Polerieka od ústia do Turca pri obci Moškovec po pramene.
3-4490-4-1Turiec č. 3MO SRZ Turčianske TeplicepstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Turiec od mosta Sklené - Rovná Hora po priehradné teleso vodárenskej nádrže Turček a prítoky po priehradné teleso vodárenskej nádrže od ústia po pramene.
3-4510-1-1Turiec č. 2MO SRZ TisoveckaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta pri obci Sása po ústie pravostranného prítoku (Hrbský potok) pri obci Hrlica.
3-4511-4-1Turiec č. 3MO SRZ TisovecpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Turiec od ústia pravostranného prítoku (Hrbský potok) pri obci Hrlica po pramene.
3-4520-1-1Turiec č. 1MO SRZ TornaľakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Slaná po cestný most pri obci Sása.
3-4531-1-1Turkovský potokMO SRZ TurzovkapstruhoválovnýNieTurkovský potok od ústia do Kysuce po pramene.
3-4540-4-1TurováMsO SRZ ZvolenpstruhoválovnýNiePotok Turová od ústia do rieky Hron pod obcou Budča po pramene vrátane prítokov.
3-4541-4-1TužinaMsO SRZ PrievidzapstruhoválovnýNiePotok Tužina od ústia do rieky nitra po pramene.
3-4550-4-1Vadičovský potokMO SRZ Kysucké Nové MestopstruhoválovnýNieVadičovský potok od ústia do rieky Kysuca v obci Radoľa po pramene, vrátane prítokov Radoľčanka a Dlhý potok.
3-4560-4-2VagnárMO SRZ BreznopstruhováchovnýNiePotok Vagnár od ústia do Hrona po pramene.
3-4570-1-1Váh č. 9MsO SRZ Dubnica nad VáhomkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Váh od diaľničného privádzača Nemšová Dubnica n/V po hydrocentrálu v Ladcoch.
3-4580-2-1Váh č. 10 (H)MO SRZ PúchovkaproválovnýÁnoČiastkové povodie Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradné teleso VN Nosice vrátane troch štrkovísk pri obci Beluša-Hloža. V úseku od sútoku Váhu a Nosicko-Kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice platí zákaz rybolovu od 16. 3. do 1. 6. neresisko rýb. Od začiatku rybovodu (označeného tabuľou) po hať Dolné Kočkovce platí zákaz lovu rýb. Lovná miera: jeseter malý 70 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, lieň 35 cm.
3-4590-4-2Váh č.10 - chovné potokyMO SRZ PúchovpstruhováchovnýNiePotoky Nimnický, Kebliansky od ústia do starého koryta Váhu po pramene.
3-4600-1-1Váh č. 11MsO SRZ Považská BystricakaproválovnýÁnoČiastkové povodie Váhu od sútoku starého koryta a kanála Vážskej kaskády na konci hrádze (Špic) pri obci Orlové po rkm 224,70 pri obci Beňov. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm, lieň 35 cm.
3-4610-1-1Váh č. 12MO SRZ BytčakaproválovnýÁnoČiastkové povodie starého koryta rieky Váh od rkm 224,70 pri obci Beňov po priehradné teleso VN Hričov. Pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom) je vyhlásené zimovisko. V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu rýb od 1.januára do 15. marca a od 1. decembra do 31. decembra.
3-4620-1-1Váh č. 13MsO SRZ ŽilinakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Váh od ústia Rajčanky, vrátane ústia po prvý stupeň na Rajčanke nad cestným mostom Žilina Strážov, po teleso priehradného múru VN Žilina. Lovná miera: pstruh potočný 35 cm, lipeň 35 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.
3-4630-1-1Váh č. 14MsO SRZ ŽilinakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Váh od hranice CHRO VD Žilina 100 m nad ústím Varínky (na pravom brehu) a od vzdutia na rieke Váh (na ľavom brehu) po železničný most Strečno-Vrútky. Lovná miera: pstruh potočný 35 cm, lipeň 35 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.
3-4640-6-1Váh č. 15 (H)MsO SRZ ŽilinalipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Váh od spodného železničného mosta Strečno - Vrútky po ústie potoka Hoskora. Úsek rieky od pravostranného prítoku Starohradský potok v dĺžke cca 500 m v smere toku predstavuje CHRO. / Jánošíkov potok /. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 35 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.
3-4650-6-1Váh č. 16 (H)MsO SRZ MartinlipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Váh od ústia potoka Hoskora /Jánošíkov potok/ po vtok derivačného kanálu do Váhu. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm.
3-4660-4-2Váh č.16 a 17 - prítokyMsO SRZ MartinpstruhováchovnýNiePotoky Čiernik, Kubalov, Krchová, Kľačiansky, Kozinský, Dzuranová, Chrapový, Podhradský, Lipno, Konštiansky, Ráztoky od ústia do Váhu po pramene.
3-4670-2-1Váh č. 17 (H)MsO SRZ MartinkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Váh od ústia derivačného kanálu po priehradný múr Krpelianskej vodnej nádrže. Vývarisko pod VN Krpeľany, úsek od vtoku Turca po Lipovecký most, úseky 50 m nad a 50 m pod lanovou lavicou cez Váh v Turanoch, železničným mostom v Turanoch, lavicou pre peších do Kľačian a úseky 50 m nad viaduktom štátnej cesty I/18 a 50m pod starým cestným mostom v Sučanoch sú zimoviskami rýb (15. 12. 15. 3.) vyznačené tabuľami. V zmysle platného manipulačného poriadku VS Krpeľany-Sučany-Lipovec je na jednotlivých vodohospodárskych objektoch stanovené bezpečnostné pásmo 100 m nad a pod haťami, kde je zakázaný rybolov.
3-4680-6-1Váh č. 18a (H)MsO SRZ RužomberoklipňoválovnýNieRieka Váh od ústia rieky Oravy pri Kraľovanoch po cestný most v Ružomberku v smere do Dolného Kubína, vrátane prítokov Bystrý potok a Komjatná. Lovná miera: lipeň 40 cm, pstruh potočný 40 cm, pstruh dúhový 30 cm, hlavátka 90 cm.
3-4690-6-2Váh č.18-A a RevúcaMsO SRZ RužomberoklipňováchovnýNieRieka Váh od cestného mosta v Ružomberku v smere do Dolného Kubína po cestný most pri železničnej stanici v Ružomberku a rieka Revúca od ústia do Váhu po riečny dvojstupeň pri bývalom závode Sólo v Ružomberku (vrátane dvojstupňa).
3-4691-6-4Váh č. 18cMsO SRZ Ružomberoklipňováchyť a pusť!Nie(H) Čiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta pri železničnej stanici v Ružomberku po Jamborov prah nad závodom Mondi SCP Ružomberok. Jamborov prah je vyhláseným zimoviskom rýb so zákazom lovu od 1. 11. do 31. 12.
3-4700-4-1Váh č. 19aMsO SRZ RužomberokpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Váh od Jamborovho prahu nad Mondi SCP Ružomberok po cestný most v Ivachnovej vrátane prítokov Sliačanka a Turík. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.
3-4701-4-4Váh č. 19 bMsO SRZ Ružomberokpstruhováchyť a pusť!NieČiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta v Ivachnovej po teleso hrádze VVN Bešeňová pri obci Bešeňová.
3-4710-6-4Váh č. 20MsO SRZ Liptovský Mikulášlipňováchyť a pusť!Nie(H) Rieka Váh od železničného mosta pri ústí do VN Liptovská Mara po cestný most pri hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši.
3-4720-4-1Váh č. 21MsO SRZ Liptovský MikulášpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta pri hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši po sútok s riekou Belá pod Liptovským Hrádkom. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
3-4730-4-1Váh č. 22MO SRZ Liptovský HrádokpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Váh od ústia rieky Belá v Liptovskom Hrádku po sútok Bieleho a Čierneho Váhu nad obcou Kráľova Lehota. Do revíru patria aj potoky Porubský, Hybica s prítokmi . Lovná miera: lipeň 30 cm.
3-4740-4-1Vajskovský potokMO SRZ PodbrezovápstruhoválovnýNieVajskovský potok od ústia do Hrona v obci Podbrezová časť Lopej po pramene.
3-4750-4-1VajsovMO SRZ KrupinapstruhoválovnýNiePotok Vajsov od ústia do Krupinice po pramene.
3-4770-4-1Valčiansky potokMsO SRZ MartinpstruhoválovnýNieValčiansky potok od ústia do rieky Turiec po pramene.
3-4780-4-1VarínkaMsO SRZ ŽilinapstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Varínka od železničného mosta cez Varínku pri ústí do Váhu po pramene. Potoky Struháreň od ústia do Varínky po splav Bukovina, Biely potok od ústia do Varínky po cestný most pri hoteli Jánošík a potok Kúr od ústia do Varínky po pramene. V úseku vyznačenom tabuľami ako NPR Tiesňavy platí zákaz lovu rýb.Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm.
3-4790-4-2Varínka - chovné potokyMsO SRZ ŽilinapstruhováchovnýNiePotoky Zliensky, Stohový, Jurčov, Marunov, Obšivanka, Bránica, Hlboké, Koňhorský, Beliansky, Želehosť od ústia do rieky Varínka po pramene.
3-4800-4-2VážnaMO SRZ PodbrezovápstruhováchovnýNiePotok Vážna ( Hiadeľ ) od ústia do Hrona pri obci Hiadeľ po pramene.
3-4810-4-2VedžerMsO SRZ MartinpstruhováchovnýNiePotok Vedžer od ústia do Turca pri obci Moškovec po pramene.
3-4820-1-1Veľké Kolpašské jazeroMO SRZ Banská ŠtiavnicakaproválovnýNieVodná plocha veľkého jaziera v obci Banský Studenec
3-4821-1-2Malé Kolpašské jazeroMO SRZ Banská ŠtiavnicakaprováchovnýNieVodná plocha malého jaziera v obci Banský Studenec.
3-4850-4-2Veľký potok (Čadca)MO SRZ ČadcapstruhováchovnýNieVeľký potok od sedimentačnej zdrže po pramene.
3-4870-4-1VeseliankaMO SRZ NámestovopstruhoválovnýNieVeselianka od vtoku do Bielej Oravy po pramene, vrátane prítokov. Lovná miera: lipeň 30 cm.
3-4880-1-1Veterník - KremnicaMO SRZ Žiar nad HronomkaproválovnýNieVodná plocha (1,6 ha) v Kremnici za ulicou Veterník.
3-4881-4-2Vlčovský potokMO SRZ Kysucké Nové MestopstruhováchovnýNieVlčovský potok v k.ú. Krásno nad Kysucou od ústia do rieky Kysuca po pramene.
3-4890-1-1VN BadínMsO SRZ Banská BystricakaproválovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Badín.
3-4900-1-1Vodná nádrž Banská BeláMO SRZ Banská ŠtiavnicakaproválovnýNieVodná plocha v obci Banská Belá
3-4910-1-2VN BátkaMsO SRZ Rimavská SobotakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Bátka.
3-4920-1-1VN BeňovMO SRZ BytčakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (13 ha) pri obci Beňov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-4930-4-1VN Bolešov - GiliankaMsO SRZ Dubnica nad VáhompstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže nad obcou Bolešov.
3-4940-1-2VN BottovoRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Bottovo.
3-4950-1-1VN BrezanyMsO SRZ PrievidzakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (3,1 ha) pri obci Brezany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-4960-1-2VN ChrámecRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Chrámec.
3-4970-1-2VN ČekovceMO SRZ KrupinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Čekovce.
3-4980-1-1VN ČížMsO SRZ Rimavská SobotakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (9,9 ha) pri obci Číž. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
3-5000-1-1VN DivinkaMsO SRZ ŽilinakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (5 ha) pri obci Divinka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5010-1-1VN Dobrá NivaMsO SRZ ZvolenkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (24 ha) na toku Kalný potok pri obci Dobrá Niva. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5020-1-1VN Dolné Kočkovce - BalatonMO SRZ PúchovkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1,2 ha) pri obci Dolné Kočkovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
3-5030-1-1VN Gemerské TepliceMO SRZ JelšavakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (12 ha) Gemerské Teplice pri obci Gemerské Teplice.
3-5040-1-2VN GlabušovceRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Glabušovce.
3-5050-1-1VN Hnusno 1MO SRZ PodbrezovákaproválovnýNieVodná plocha nádrže (2,89 ha) na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota.
3-5060-1-2VN HosticeRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Hostice.
3-5070-1-1VN IhrišteMO SRZ PúchovkaproválovnýNieVodná plocha nádrží (3 ha) pri obci Hoštiná. Lovná miera: lieň 35 cm.
3-5080-1-1VN HrabovoMsO SRZ RužomberokkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1,8 ha) pri mestskej časti Ružomberok - Hrabovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: zubáč 60 cm.
3-5090-1-1VN HričovMsO SRZ ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže Hričov (470 ha) od priehradného telesa po ústie Rajčanky. Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovmi a bójkami je po celom ich obvode vyhlásená za chránenú rybársku oblasť (CHRO), kde platí celoročný zákaz lovu rýb. V areáli rmy DAL (prístav a predaj štrkov) platí celoročný zákaz lovu rýb.
3-5120-1-1VN HubovoMO SRZ TornaľakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (9,9 ha) pri obci Hubovo okrem CHRO. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5140-1-1VN JelšavaMO SRZ JelšavakaproválovnýNieVodná plocha (0,8 ha) dvoch nádrží (odkaliskové nádrže) pri meste Jelšava.
3-5150-1-1VN KadurkaMO SRZ BytčakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (5 ha) v obci Kotešová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5170-1-1VN KaniankaMsO SRZ PrievidzakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (8 ha) na potoku Kanianka v obci Kanianka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5190-1-2VN KosihovceMO SRZ Veľký KrtíškaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Kosihovce.
3-5200-1-1VN KošiareMsO SRZ ŽilinakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (9,9 ha) nachádzajúca sa na potoku Čierňanka pri meste Rajec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5210-1-2VN Kozí VrbovokRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Kozí Vrbovok.
3-5220-1-1VN KrpáčovoMO SRZ PodbrezovákaproválovnýNieVodná plocha nádrže (2,5 ha) v oblasti rekreačného strediska Krpáčovo pri obci Horná Lehota.
3-5230-6-3Váh - KrpeľanyRada SRZ ŽilinalipňováCHRONieRybársky revír č. 3-5230-6-3 Váh – Krpeľany je vyhlásený za chránenú rybársku oblasť (CHRO). Celoročný zákaz lovu rýb! Rieka Váh od ústia bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku po ústie rieky Orava do Váhu pri Kraľovanoch.
3-5240-1-1VN KrpeľanyRada SRZ ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha spodnej časti nádrže (144 ha) od priehradného telesa po ústie bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Zákaz športovej a rekreačnej plavby v nádrži.
3-5250-1-1VN KrupinaMO SRZ KrupinakaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (23,5 ha) na potoku Bebrava pri meste Krupina.
3-5260-1-1VN KurinecMsO SRZ Rimavská SobotakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (18 ha) pri meste Rimavská Sobota, okrem CHRO vyznačenej tabuľami. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
3-5270-1-3VN KurinecMsO SRZ Rimavská SobotakaprováCHRONieČasť vodnej plochy nádrže na pravej strane od ústia potoka Ľukva po ústie potoka Danko do VN Kurinec a potokz Ľukva, Danko od ústia po pramene.
3-5290-1-1VN ĽadovoMsO SRZ LučeneckaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (23,5 ha) na Tuhárskom potoku pri meste Lučenec. Lovná miera: amur 70 cm.
3-5300-1-1VN LazanyMsO SRZ PrievidzakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (5,6 ha) pri obci Lazany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5310-1-1VN LevkuškaMO SRZ TornaľakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (16 ha) Levkuška (Otročok) pri obci Levkuška okrem CHRO. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5330-1-1VN Lipt. SliačikMsO SRZ RužomberokkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Liptovské Sliače. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.
3-5340-1-1VN Liptovská MaraRada SRZ ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (2160ha) od priehradného telesa po železničný most pri ústí Váhu do VN. Zákaz rybolovu v okruhu 100m od klietkových chovov rýb. Celoročný zákaz lovu z vtáčieho ostrova a umelého ostrovčeka a poloostrova Ratkovie po celom jeho obvode. Od 1. 1. do 30. 6. zákaz lovu rýb v Ratkovskej zátoke od bóji ohraničujúcich vnútorný okraj klietkového chovu-neresisko rýb v teréne označené tabuľami. Celoročný zákaz rybolovu nad a pod hrádzovým telesom vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Loviaci sú povinní dodržiavať všeobecno-záväzné nariadenia (VZN) obcí, v ktorých katastrálnom území vykonávajú rybárske právo. Úplné znenie VZN je prístupné na webových stránkach príslušných obcí. Na celej vodnej nádrži je zakázaný vjazd a státie motorovými vozidlami a karavanmi v zátopovom území, t.j. pod kótu 564,89B.p.v., čo predstavuje maximálnu prevádzkovú hladinu VN Liptovská Mara. Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2017 na VN Liptovská Mara zaznamenaný zvýšený obsah ortuti vo vzorke boleňa dravého. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.
3-5350-1-1VN LovčicaMO SRZ Žiar nad HronomkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (2 ha) Lovčica (Bejvoč) pri obci Lovčica - Trubín.
3-5360-1-1VN ĽuborečMsO SRZ LučeneckaproválovnýNieVodná plocha nádrže (65,5 ha) medzi obcami Ľuboreč a Závada. Lovná miera: amur 70 cm.
3-5380-1-2VN MartinováRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Martinová.
3-5390-1-1VN MikováMO SRZ JelšavakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (46 ha) Miková pri obci Revúcka Lehota. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Horná časť nádrže pri prítoku označená tabuľami a priestor na vodnej hladine od tabúľ k prítoku označený bójkami je CHRO - celoročný Zákaz lovu rýb.
3-5400-1-1VN MikšováMO SRZ BytčakaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (44 ha) od priehradného telesa po cestný most v obci Hvozdnica a cestný most cez kanál Váhu (na obec Štiavnik).
3-5410-1-1VN MôťováMsO SRZ ZvolenkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (58 ha) na toku Slatina pri meste Zvolen od hrádzového telesa po oceľovú lávku pre peších nad nádržou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5430-1-1VN Muchov VŕšokMO SRZ ŽarnovicakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (0,3 ha) pri meste Žarnovica.
3-5440-1-1VN MýtnaMsO SRZ LučeneckaproválovnýNieVodná plocha nádrže (6 ha) nachádzajúca sa na Krivánskom potoku medzi obcami Píla a Mýtna. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
3-5450-1-1VN NeninceMO SRZ Veľký KrtíškaproválovnýNieVodná plocha nádrže (38 ha) medzi obcami Nenince a Bátorová.
3-5460-1-1VN NeslušaMO SRZ Kysucké Nové MestokaproválovnýNieVodná plocha nádrže (9 ha) Nesluša (Neslušský rybník) pri obci Nesluša. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: pleskáč vysoký 35 cm.
3-5470-1-1VN Nitrianske RudnoMsO SRZ PrievidzakaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (96 ha) na rieke Nitrica pri obci Nitrianske Rudno cca 100 metrov nad ústím rieky Nitrica, smerom k obci Liešťany. Hranica revíru na toku je riadne označená tabuľami. Súčasťou revíru je prepadový kanál pod priehradným telesom. Lov z hrádze je zakázaný a je vyznačený informačnými tabuľami. Zanášanie nástrah, nahadzovanie a kŕmenie je z hrádze zakázané. V úseku od ústia rieky Nitrice do VN do vzdialenosti cca 50 m na pravom brehu a kolmo na protiľahlý breh smerom na obec Nitrianske Rudno je CHRO, vyznačená v teréne tabuľami a bójami. Zákaz lovu v čase letných prázdnin od 01. 07. do 31. 08. príslušného roku v úseku od ústia potoka Bystrica do VN Nitrianske Rudno /začiatok pláže/ po požičovňu športových potrieb /vodných bicyklov/ úsek je v teréne vyznačený tabuľami. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: lieň 30 cm, lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm.
3-5480-1-1VN NosiceRada SRZ ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (488 ha) od priehradného telesa po sútok starého koryta a kanála Váhu na konci hrádze (Špic) v obci Orlové, s výnimkou samostatnej vodnej plochy VN Pod Dubovcom. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.
3-5510-1-1VN NovákyMsO SRZ PrievidzakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (18 ha) pri meste Nováky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Zákaz lovu z hrádze od vodohospodárskeho podniku a zo strany od hlavnej cesty I/50 k železnej lavičke pre peších. Úseky sú vyznačené informačnými tabuľami. Od informačnej tabuľe pri rybárskej chatke smerom na cestu I/50 je CHRO, ktorá je vyznačená v teréne tabuľami a bójkami.
3-5520-4-2Rybochovné zariadenie MsO SRZ ZvolenMsO SRZ ZvolenpstruhováchovnýNieVodná plocha dvoch nádrží na náhone z toku Hučava v obci Očová.
3-5530-1-1VN OravaRada SRZ ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom, vrátane prítoku Hraničný Kriváň, ktorý predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO) celoročný zákaz lovu rýb. Vo vzdialenosti 200 m od hrádzového telesa nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Upozorňujeme, že na niektorých častiach rybárskeho revíru platia z dôvodu vyhláseného chráneného vtáčieho územia Horná Orava a územia so 4. stupňom ochrany niektoré obmedzenia a zákazy. Povoľuje sa stanovanie, bivakovanie od 01. 07. do 31. 08. kalendárneho roka na lokalite Bobrovského špicu, Lišťáku a Spadnutých brehoch len za účelom výkonu rybárskeho práva. Povoľuje sa zavážať a zanášať rybárske nástrahy a návnady od 01. 06. do 31.12 kalendárneho roka a loviť prívlačou od 16. 06. do 31.12 kalendárneho roka na lokalitách za Jelešnou a Krivánska zátoka. Zavážať a zanášať rybárske nástrahy a návnady, loviť prívlačou v okruhu 50 metrov od aktuálneho stavu brehovej čiary Vtáčieho ostrova a na lokalite Murgaše, vymedzenej na juhovýchode ústim potoka Chyžník vrátane ústia Čiernej Oravy, až po ústie potoka Kriváň na severozápade. Zakazuje sa budovať a umiestňovať pevné stavby, unimobunky, karavany a prístrešky na VN Orava. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
3-5540-1-1VN OžďanyMsO SRZ Rimavská SobotakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (8 ha) pri obci Ožďany, mimo CHRO pri ústí Maštinského potoka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
3-5550-1-3VN Ožďany CHROMsO SRZ Rimavská SobotakaprováCHRONieČasť vodnej plochy nádrže označenej tabuľami pri ústí Maštinského potoka.
3-5560-1-1VN PetrovceMsO SRZ Rimavská SobotakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (63 ha) pri obci Gemerský Jablonec a Petrovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
3-5570-1-1HR PlavnoMsO SRZ Banská BystricakaproválovnýNieVodná plocha ramena Hrona pri obci Šalková. Časť ramena označená tabufami v zalesnenom úseku je CHRO - celoročný zákaz lovu
3-5580-1-1VN Pod DubovcomMsO SRZ Považská BystricakaproválovnýNieVodná plocha nádrží (121 ha) pri obci Orlové po koniec hrádze pri obci Upohlav. Odhradená od VN Nosice sypanou hrádzou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
3-5590-1-1VN Považská TepláMsO SRZ Považská BystricakaproválovnýNieVodná plocha nádrží (5 ha) pri obci Považská Teplá. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
3-5600-1-1VN Prejta - dolnáMsO SRZ Dubnica nad VáhomkaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (18 ha) pri obci Prejta. V časti nádrže od hrádze Nosického kanála a v lokalite „pri vagóne“ je CHRO zimovisko rýb vyznačené tabuľami. Zákaz lovu rýb od 31.10. do 15. 3. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
3-5610-1-1VN Prejta - hornáMsO SRZ Dubnica nad VáhomkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (8,5 ha) pri obci Prejta. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5620-1-2VN PrestavlkyMO SRZ Žiar nad HronomkaprováchovnýNieVodná plocha nádrže v obci Prestavlky (pri družstve Prestavlky).
3-5630-1-1VN Pustý hradMO SRZ ŽarnovicakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (0,93 ha) pri obci Sklené Teplice.
3-5640-1-2VN RadnovceRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Radnovce.
3-5650-1-1VN RatkaMsO SRZ LučeneckaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1,08 ha) pri obci Ratka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
3-5670-4-1VN RichtárovoMO SRZ PodbrezovápstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (2,1 ha) Richtárovo (Horná Lehota) na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota.
3-5700-1-1VN RužináRada SRZ ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (170 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na prítokoch pri obci Ružiná. Na pravom brehu VN v úseku od hrádzového telesa po koniec areálu prevádzkového objektu správcu VN, ktorý predstavuje dĺžku 420m a na ľavom brehu v úseku do 105 m od hrádzového telesa platí zákaz lovu rýb. Obidve hranice uvedených vzdialeností sú označené tabuľou s nápisom „Zákaz lovu rýb!“ V západnej časti pri obci Divín sa nachádza prírodná rezervácia Príbrežie Ružinej a platí tu zákaz lovu rýb. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
3-5701-1-1VN RykynčiceMO SRZ KrupinakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (0,9 ha) na obtoku Krupinice pri obci Rykynčice.
3-5710-1-1VN SebechlebyMO SRZ KrupinakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (9,5 ha) pri obci Sebechleby (mimo CHRO vyznačenej tabuľami).Lovná miera: pleskáč vysoký 40 cm.
3-5720-1-3VN Sebechleby CHROMO SRZ KrupinakaprováCHRONieVodná plocha nádrže pri obci Sebechleby, úsek 50m od ústia Belujského potoka obojstranne.
3-5730-1-1VN SkalaMO SRZ BytčakaproválovnýNieVodná plocha nádrží (1 ha) za obcou Hlboké nad Váhom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5750-4-1VN SkálnikMsO SRZ Rimavská SobotapstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Vyšný Skálnik.
3-5760-1-1VN SklabináMO SRZ Veľký KrtíškaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (12 ha) pri obci Sklabiná.
3-5770-1-1VN Slavnica č. 1, 2MsO SRZ Dubnica nad VáhomkaproválovnýNieVodná plocha nádrží (1,5 ha) pri obci Slavnica. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5780-1-1VN StrážovMsO SRZ ŽilinakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (15 ha) pri obci Strážov. Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvode vyhlásená za chránenú rybársku oblasť (CHRO). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5790-1-1VN Šiatorská BukovinkaMsO SRZ LučeneckaproválovnýNieVodná plocha nádrže (4 ha) na potoku Belina v obci Šiatorská Bukovinka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
3-5800-1-1VN ŠurabkaMO SRZ BytčakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (4 ha) v obci Oblazov s prítokom časti potoka Dlhopolka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha indi95 viduálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5810-1-2VN TachtyRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Tachty.
3-5820-1-1VN TajchMO SRZ PodbrezovákaproválovnýNieVodná plocha nádrže (0,74 ha) na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota.
3-5830-1-1VN TajchMO SRZ Nová BaňakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (2,2 ha) pri meste Nová Baňa - miestna časť Štále.
3-5840-1-1VN Tekovské NemceMO SRZ Nová BaňakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (0,5 ha) pri obci Tekovské Nemce.
3-5850-1-1VN Teplý VrchRada SRZ ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (100 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na potoku Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb na pláži pri RS Drieňok od 16.6. do 30.9. V CHA Hikóriový porast je zakázané: a) vjazd a státie s motor. vozidlom, motor. trojkolkou a štvorkolkou, b) táboriť, stanovať, klásť oheň mimo uzavretých stavieb, c) rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov, d) zbierať rastliny vrátane ich plodov. Loviaci je priamo zodpovedný za poriadok v okruhu 10 m okolo svojho loviska. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
3-5860-1-2VN TomášovceMsO SRZ LučeneckaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Tomášovce.
3-5870-1-1VN TrstieMsO SRZ Banská BystricakaproválovnýNieVodná plocha nádrže na Mútňanskom potoku pod Suchým Vrchom pri osade Ortuty.
3-5880-1-1VN TunežiceMsO SRZ Dubnica nad VáhomkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1 ha) pri obci Tunežice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5900-1-1VN TurzovkaMO SRZ TurzovkakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1 ha) pri meste Turzovka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5910-1-1VN Turzovka č. 2MO SRZ TurzovkakaproválovnýNieVodná plocha troch nádrží pri meste Turzovka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5920-1-1VN UhorskéMsO SRZ LučeneckaproválovnýNieVodná plocha nádrže (3,17 ha) pri obci Uhorské. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
3-5930-4-2VN VajsovMO SRZ KrupinapstruhováchovnýNieVodná plocha piatich nádrží pri meste Krupina - Vajsov.
3-5940-1-2VN VčelinceMO SRZ TornaľakaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Včelince.
3-5950-1-1VN Veľké DravceMsO SRZ LučeneckaproválovnýNieVodná plocha nádrže (28,5 ha) pri obci Veľké Dravce.Lovná miera: amur 70 cm.
3-5960-1-1VN VoznicaMO SRZ ŽarnovicakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (3,74 ha) v obci Voznica.
3-5970-1-1VN Za RáztokouMsO SRZ MartinkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1,4 ha) za obcou Turany na ľavej strane rieky Váh.
3-5980-1-1VN Závadka nad HronomMO SRZ BreznokaproválovnýNieVodná plocha nádrže (5 ha) pri obci Závadka nad Hronom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
3-5990-1-1VN ŽelovceMO SRZ Veľký KrtíškaproválovnýNieVodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Želovce.
3-6000-1-1VN ŽibritovMO SRZ KrupinakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (0,7 ha) pri obci Žibritov.
3-6010-1-1VN ŽilinaRada SRZ ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (255 ha) od priehradného telesa v Žiline po hranicu CHRO na pravom brehu (50 m pod nápustným objektom biokoridoru) a po koniec vzdutia na rieke Váh na ľavom brehu. Na brehoch vodnej nádrže je zakázané umiestňovať pevné stavby, unimobunky, karavany a prístrešky na pozemkoch majiteľa a správcu VN Žilina Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
3-6020-4-2VrbičkaMsO SRZ Liptovský MikulášpstruhováchovnýNiePotok Vrbička od ústia do potoka Smrečianka v obci Smrečany po pramene.
3-6030-4-1VrícaMsO SRZ MartinpstruhoválovnýNiePotok Suchá Vríca a Znievsky potok od ústia do rieky Turiec po Znievske rybníky a potok Vríca od Znievskych rybníkov po pramene.
3-6040-4-4VVN BešeňováRada SRZ Žilinapstruhováchyť a pusť!NieVodná plocha vyrovnávacej nádrže od telesa hrádze po teleso vodnej nádrže Liptovská Mara.
3-6050-1-1VVN TvrdošínMO SRZ TrstenákaproválovnýÁnoVodná plocha vyrovnávacej nádrže (91 ha) pri obci Tvrdošín od telesa hrádze po priehradné teleso vodnej nádrže Orava. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz športovej a rekreačnej plavby v nádrži. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 30 cm, lipeň 30 cm, kapor 45 cm.
3-6060-1-1Východný Turiec č. 1MO SRZ TornaľakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Východný Turiec od ústia do rieky Turiec po ústie potoka Priehybina, vrátane prítokov Drieňovský, Blatný, Rakýš.
3-6070-4-1Východný Turiec č. 2MO SRZ RevúcapstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Východný Turiec od ústia potoka Priehybina po pramene a potok Priehybina od ústia po pramene.
3-6080-4-1VychylovkaMO SRZ ČadcapstruhoválovnýNiePotok Vychylovka od ústia do rieky Bystrica v obci Nová Bystrica po pramene.
3-6090-4-1Vyhniansky potokMO SRZ ŽarnovicapstruhoválovnýNieČiastkové povodie Vyhnianskeho potoka od ústia do rieky Hron v obci Bzenica po pramene.
3-6100-4-2VyvieranicaMO SRZ PodbrezovápstruhováchovnýNiePotok Vyvieranica od ústia do Hrona v obci Medzibrod po vyvieračku.
3-6110-4-2ZápotočieMsO SRZ MartinpstruhováchovnýNiePotok Zápotočie (Folkušovský potok) od ústia do Blatnického potoka po pramene.
3-6120-4-2ZázriváMsO SRZ MartinpstruhováchovnýNiePotok Zázrivá od ústia do rieky Turiec po pramene.
3-6130-4-1ZázrivkaMO SRZ Dolný KubínpstruhoválovnýNiePotok Zázrivka od ústia do Oravy v obci Párnica po pramene nad osadami obce Zázrivá, vrátane prítokov. Revír v NP Malá Fatra. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
3-6140-1-2Zdrže PetrovičkaMO SRZ BytčakaprováchovnýNieVodná plocha sústavy zdrží na Petrovickom potoku v meste Bytča.
3-6150-4-1Zdychava č. 1MO SRZ RevúcapstruhoválovnýNiePotok Zdychava od ústia do potoka Muráň pri meste Revúca po prvý cestný most v obci Muránska Zdychava.
3-6151-1-1ZV BadinMsO SRZ Banská BystricakaproválovnýNieVodná plocha nachádzajúca sa pri VN Badín
3-6160-4-2Zlatný potokMsO SRZ ŽilinapstruhováchovnýNieZlatný potok od ústia do VN Žilina v osade Zlatné po pramene.
3-6170-4-1ZolnáMsO SRZ ZvolenpstruhoválovnýNiePotok Zolná od ústia do Slatiny po pramene.
3-6190-4-1Žaškovský potokMO SRZ Dolný KubínpstruhoválovnýNieŽaškovský potok od ústia do Oravy pod obcou Žaškov po pramene nad obcou Žaškov s prítokmi.Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
3-6210-1-1Žiarsky rybníkMO SRZ Žiar nad HronomkaproválovnýNieVodná plocha rybníka (3,6 ha) pri železničnej stanici Žiar nad Hronom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-0010-4-1BalkyMsO SRZ PrešovpstruhoválovnýNiePotok Balky od ústia pri obci Seniakovce po pramene.
4-0020-4-2Banský potok (Gelnica)MO SRZ GelnicapstruhováchovnýNieBanský potok od ústia v obci Helcmanovce po pramene.
4-0021-4-2Banský potok (Rožňava)MO SRZ RožňavapstruhováchovnýNieBanský potok od ústia do potoka Čermošňa nad obcou Drnava po pramene a všetky prítoky Čermošne od ústia do rieky Slaná v Brzotíne po pramene - Kamenný, Jovický Kormoš, Jovický, Lipovnícky, Lúčny, Lepkavý, Lopušný, Borčiansky a krasové vyvieračky od ústia po pramene.
4-0030-4-1Barnov potok č. 1MO SRZ SninapstruhoválovnýNiePotok Barnov od ústia v obci Belá nad Cirochou po hranicu VO Valaškovce nad obcou Zemplínske Hámre.
4-0050-4-1Batizovský potokMO SRZ SvitpstruhoválovnýNieBatizovský potok od ústia do Velického potoka po hranice TANAPu. Lovná miera: lipeň 30 cm.
4-0060-4-2Belanský potokMsO SRZ KošicepstruhováchovnýNieBelanský potok od ústia po pramene.
4-0070-4-1Beliansky potokMO SRZ Spišská BelápstruhoválovnýNieBeliansky potok od ústia po hranicu TANAP-u.
4-0071-1-1Berecký prívodný kanálMO SRZ Kráľovský ChlmeckaproválovnýÁnoČiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od jeho ústia do Karcse po ústie melioračného kanála Malý Kamenec hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.
4-0071-4-2Betliarsky potokMO SRZ RožňavapstruhováchovnýNieBetliarsky potok od ústia pod obcou Betliar po pramene.
4-0080-4-2BicírMO SRZ LevočapstruhováchovnýNiePotok Bicír od ústia nad osadou Levočské Lúky po pramene.
4-0090-4-1Biela č. 1MO SRZ Spišská BelápstruhoválovnýNiePotok Biela od ústia pri obci Bušovce po hranicu TANAP-u pri MVE v Tatranskej Kotline.
4-0100-4-1Biela voda (Kežmarok)MO SRZ KežmarokpstruhoválovnýNiePotok Biela voda od ústia po hranicu TANAPu. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.
4-0110-4-2Biela voda (Spišská Nová Ves)MO SRZ Spišská Nová VespstruhováchovnýNieBiela voda od ústia po pramene.
4-0140-1-1Bodrog č. 1aMO SRZ Streda nad BodrogomkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR Maďarsko (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1), časť odstaveného ramena Bodrogu pri obci Klin nad Bodrogom „Patova“ a čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od štátnej hranice SR MR pri obci Streda nad Bodrogom po ústie odpadového kanála Malý Kamenec hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
4-0141-1-1Bodrog č. 1bMO SRZ Streda nad BodrogomkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Bodrog od sútoku Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1) po ústie Ondavy a Latorice a odstavené ramená pri obci SomotorVecs, odstavené rameno v obci Streda nad Bodrogom „Malogya“, odstavené rameno pri obci Klin nad Bodrogom a odstavené rameno v obci Zemplín „Malý Bodrog“.
4-0150-1-1Bodva č. 1MO SRZ Moldava nad BodvoukaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR Maďarsko po cestný most v obci Hatiny.
4-0160-1-1Bodva č. 2MO SRZ Moldava nad BodvoukaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta v obci Hatiny po ústie potoka Teplica v obci Jasov.
4-0170-4-1Bodva č. 3MO SRZ MedzevpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Bodva od ústia potoka Teplica v obci Jasov po ústie Štóskeho potoka a potok Zlatná od ústia po pramene.
4-0190-4-2BrezinyMO SRZ PopradpstruhováchovnýNiePotok Breziny od ústia do Velického potoka po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.
4-0200-1-1BrusníkMO SRZ Spišská Nová VeskaproválovnýÁnoPotok Brusník od ústia pod Spišskou Novou Vsou po cestný most v obci Letanovce. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-0210-4-1Bystrá č.1MO SRZ PopradpstruhoválovnýNiePotok Bystrá od ústia v obci Spišské Bystré po ústie potoka Korenianka a prítoky Kubášok, Zimná voda a Korenianka od ústia po pramene.
4-0220-4-2Potok BystráMO SRZ SninapstruhováchovnýNieOd ústia do rieky Cirocha v obci Snina po pramene. V chovnom revíry je športový rybolov zakázaný celoročne.
4-0230-4-2Bystrý potok (Švedlár)MO SRZ ŠvedlárpstruhováchovnýNieBystrý potok od ústia po pramene.
4-0240-4-2Chotárny potokMO SRZ OrlovpstruhováchovnýNieChotárny potok od ústia po pramene.
4-0250-4-2Potok ChotinkaMO SRZ SninapstruhováchovnýNieOd ústia do rieky Cirocha v obci Stakčín po pramene. V chovnom revíry je športový rybolov zakázaný celoročne.
4-0260-1-1Cirocha č. 1aMO SRZ SninakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné po štvrtý splav ( odberné miesto vody pre závod Vihorlat) v meste Snina.
4-0261-1-1Cirocha č. 1bMO SRZ SninakaproválovnýNieČiastkové povodie rieky Cirocha od štvrtého splavu (odberné miesto vody pre závod Vihorlat) v meste Snina po teleso hrádze VN Starina.
4-0280-4-1ČermošňaMO SRZ RožňavapstruhoválovnýNiePotok Čermošňa od ústia pri obci Brzotín po pramene a Pačanský potok od ústia v obci Krasnohorská Dlhá Lúka po pramene.
4-0300-4-2Červený potokMO SRZ PopradpstruhováchovnýNieČervený potok od ústia do Slavkovského potoka pod obcou Veľký Slavkov po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.
4-0310-4-1Červený potok č. 1MO SRZ PopradpstruhoválovnýNieČervený potok od ústia pod obcou Mlynica po ústie Novolesnianskeho potoka, Skalný potok od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.
4-0320-4-2Červený potok č. 2MO SRZ PopradpstruhováchovnýNieČervený potok od ústia Novolesnianskeho potoka po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAP.
4-0330-1-1Čierna vodaMsO SRZ MichalovcekaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Čierna voda od ústia pri obci Stretávka po výpustné zariadenie VN Zemplínska Šírava.
4-0340-4-1Čierny potokMO SRZ KežmarokpstruhoválovnýNieČierny potok od ústia po hranicu TANAPu a potok Rakúsy od ústia po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.
4-0350-4-1ČirčankaMO SRZ OrlovpstruhoválovnýNiePotok Čirčanka od ústia pri obci Čirč po pramene a potoky Rakovec a Oľšavec od ústia po pramene.
4-0360-4-2Črmeľský potokMsO SRZ KošicepstruhováchovnýNieČrmeľský potok od ústia v meste Košice po pramene.
4-0370-4-1DelňaMsO SRZ PrešovpstruhoválovnýNiePotok Delňa od ústia pri obci Haniska po pramene.
4-0380-4-1Dobšinský potokMO SRZ DobšinápstruhoválovnýNieDobšinský potok od ústia do VVN Dobšiná po pramene.
4-0390-4-1Dolinský potokMO SRZ KrompachypstruhoválovnýNieDolinský potok od ústia po pramene a Krivý potok od ústia po pramene.
4-0391-4-2DrahotínMO SRZ SabinovpstruhováchovnýNiePotok Drahotín od ústia do rieky Ľutinka v obci Olejníkov po pramene.
4-0400-4-1Dubnica č. 1MO SRZ Spišská Nová VespstruhoválovnýNiePotok Dubnica od ústia po cestný most v Spišskej Novej Vsi v mestskej časti Novoveská Huta. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-0410-4-2Dubnica č. 2MO SRZ Spišská Nová VespstruhováchovnýNiePotok Dubnica od cestného mosta v Spišskej Novej Vsi v mestskej časti Novoveská Huta po pramene.
4-0420-4-1Dubovický potokMO SRZ SabinovpstruhoválovnýNieDubovický potok od ústia po pramene a potok Stavenec od ústia po pramene.
4-0430-6-1Dunajec č. 2 (hraničná voda) (H)MO SRZ Spišská Stará VeslipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník pri obci Červený Kláštor po štátnu hranicu SR – Poľsko v Lysej nad Dunajcom.
4-0440-1-1DušaMsO SRZ MichalovcekaproválovnýÁnoPotok Duša od ústia pri obci Veľké Raškovce po pramene.
4-0450-4-1DzikovMsO SRZ PrešovpstruhoválovnýNiePotok Dzikov od ústia pri obci Kanaš po pramene.
4-0460-4-2Eva potokMO SRZ RožňavapstruhováchovnýNiePotok Eva od ústia Slavec-Hámor po pramene a potoky Honský, Egrešský od Brzotína po pramene, Vidovský od ústia pri Vidovej po pramene, Pstruží od ústia po pramene, Biely, Čierny od ústia pri Gombaseku po pramene.
4-0470-4-1Gánovský potok č. 1MO SRZ PopradpstruhoválovnýNieGánovský potok od ústia nad obcou Betlanovce po cestný most v obci Hôrka - časť Prímovce a potoky Hôrka, Tarnovský potok a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.
4-0480-4-2Gánovský potok č. 2MO SRZ PopradpstruhováchovnýNieGánovský potok od cestného mosta v obci Hôrka - časť Prímovce po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.
4-0490-4-2Gerlachovský potokMO SRZ PopradpstruhováchovnýNieGerlachovský potok od ústia v mestskej časti Poprad - Veľká po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.
4-0500-4-2Hagánsky potokMO SRZ SvitpstruhováchovnýNieHagánsky potok od ústia pod mestom Svit po hranice TANAPu.
4-0510-4-2Hankovský potokMO SRZ RožňavapstruhováchovnýNieHankovský potok od ústia po pramene a potoky Slavošovský, Rochovský, Ochtinský, Lesný, Hončiansky a Rozložnica od ústia po pramene.
4-0520-4-2Hardinský potokMO SRZ Spišská Stará VespstruhováchovnýNieHardinský potok od ústia do VN Nokle po pramene.
4-0530-4-1Hermanovský potokMO SRZ Hanušovce nad TopľoupstruhoválovnýNieHermanovský potok od ústia po pramene.
4-0540-4-2HlinicaMO SRZ Spišská Nová VespstruhováchovnýNiePotok Hlinica od ústia v Spišskej Novej Vsi po pramene.
4-0550-1-1Hnilec č. 1MO SRZ GelnicakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri obci Jaklovce po cestný most pri Huti Matilda pri obci Prakovce. Lovná miera: lipeň 30 cm.
4-0560-4-1Hnilec č. 2MO SRZ GelnicapstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri Huti Matilda pri obci Prakovce po ústie Smolnického potoka v obci Mníšek nad Hnilcom. Lovná miera: lipeň 30 cm.
4-0570-4-1Hnilec č. 3MO SRZ ŠvedlárpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Hnilec od ústia Smolnického potoka v obci Mníšek nad Hnilcom po ústie Bieleho potoka pri Starej vode.
4-0580-4-1Hnilec č. 4MO SRZ NálepkovopstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Hnilec od ústia Bieleho potoka pri Starej vode po priehradné teleso Dobšinskej vodnej nádrže (VN Palcmanská Maša) a potoky Surovský, Babinský, Demianka, Rakovec, Grajnarský, Havrania voda a Biela voda od ústia po pramene.
4-0590-4-2Hnilec č. 5Rada SRZ ŽilinapstruhováchovnýNieČiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta Stratená - Dobšiná po koniec obce Dobšinská Ľadová Jaskyňa.
4-0610-4-1Holumnický potok č. 1MO SRZ KežmarokpstruhoválovnýNieHolumnický potok od ústia pri obci Podolínec po hranicu VO Javorina nad o. Ihľany. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.
4-0630-1-1Hornád č. 1aMsO SRZ KošicekaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Hornád od štátnej hranice SR Maďarsko pri obci Milhosť (Tornyosnemeti) po obec Trstené pri Hornáde v rkm107,955 až 118,4 hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽPSR č. 8947/2009-8.1.
4-0631-1-1Hornád č. 1bMsO SRZ KošicekaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Hornád od obce Trstené pri Hornáde (rkm 118,4) po Kysacký cestný most a potok Ždanský od ústia po pramene a odstavené ramená v povodí revíru.
4-0632-1-4Hornád č. 1cMsO SRZ Košicekaprováchyť a pusť!NieČiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta pri splave „Anička“ po cestný most v obci Ťahanovce „Sudky“.
4-0632-1-4Hornád č. 1cMsO SRZ Košicekaprováchyť a pusť!ÁnoČiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta pri splave "Anička" po cestný most v obci Ťahanovce "Sudky". Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
4-0633-1-1Hornád č. 1dMsO SRZ KošicekaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Ťahanovce "Sudky" po most pre peších nad obcou Sokoľ "Sokoľskú lávku". Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-0640-4-1Hornád č. 2aMsO SRZ KošicepstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Hornád od mostu pre peších nad obcou Sokoľ „Sokoľskou lávkou“ po cestný most v obci Veľká Lodina.Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-0641-4-4Hornád č. 2bMsO SRZ Košicepstruhováchyť a pusť!NieČiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Veľká Lodina po cestný most v obci Malá Lodina.
4-0642-4-1Hornád č. 2cMsO SRZ KošicepstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Malá Lodina po priehradné teleso VVN Ružín.Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-0650-1-1Hornád č. 3MO SRZ KrompachykaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta Margecany (smerom na Kľuknavu) po cestný most v obci Kolinovce.
4-0660-1-1Hornád č. 4MO SRZ Spišská Nová VeskaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Kolinovce po železničný most pod Spišskou Novou Vsou. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-0670-4-1Hornád č. 5aMO SRZ Spišská Nová VespstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta pod Spišskou Novou Vsou po veľký splav na sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-0671-4-4Hornád č. 5bMO SRZ Spišská Nová Vespstruhováchyť a pusť!NieČiastkové povodie rieky Hornád od veľkého splavu na sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi po splav na Smižanskej Maši.
4-0672-4-1Hornád č. 5cMO SRZ Spišská Nová VespstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Hornád od splavu na Smižanskej Maši po ústie potoka Teplično v obci Betlanovce. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-0680-4-1Hornád č. 6MO SRZ PopradpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Hornád od ústia potoka Teplično v obci Betlanovce po pramene a potoky Teplično, Ždiar, Olšovec, Dubinský potok, Boršov potok, Breziny, Krikľavý potok, Krížový potok, Krakovjak, Kravjanský potok, Polákov potok, Červenec, Vikartovský potok, Jedlinský potok, Malý Hornád od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.
4-0690-4-1HrabinkaMO SRZ Hanušovce nad TopľoupstruhoválovnýNiePotok Hrabinka /Hanušovský potok/ od ústia po pramene.
4-0700-4-1HraničnáMO SRZ Stará ĽubovňapstruhoválovnýNiePotok Hraničná od ústia v obci Mníšek nad Popradom po pramene.
4-0710-4-1Hrelikov potokMO SRZ GelnicapstruhoválovnýNiePotok Hrelikov od ústia v obci Prakovce po pramene.
4-0720-4-1HromovecMO SRZ OrlovpstruhoválovnýNiePotok Hromovec od ústia pri obci Hromoš po pramene a Kozelecký potok od ústia po pramene.
4-0730-4-2HrubšaMsO SRZ KošicepstruhováchovnýNiePotok Hrubša od ústia do Hornádu po pramene.
4-0740-4-2Hučava (Spišská Belá)MO SRZ Spišská BelápstruhováchovnýNiePotok Hučava od ústia po hranicu TANAP-u.
4-0750-1-1Ida č. 1MO SRZ Moldava nad BodvoukaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Ida od ústia do Bodvy po cestný most pri kaštieli v obci Veľká Ida.
4-0760-4-1Ida č. 2MsO SRZ KošicepstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Ida od cestného mosta pri kaštieli v obci Veľká Ida po vodnú nádrž Bukovec I.Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-0770-4-1Ida č. 3MsO SRZ KošicepstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Ida od vodnej nádrže Bukovec I. po priehradné teleso vodárenskej nádrže Bukovec II. nad obcou Bukovec.Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-0790-4-1Jakubianka č. 1MO SRZ Stará ĽubovňapstruhoválovnýNiePotok Jakubianka od ústia v meste Stará Ľubovňa po hranice VO nad o.Jakubany. Úsek potoka od ústia do rieky Poprad po cestný most /cca 30m/ predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO), celoročný zákaz lovu rýb na tomto úseku !
4-0810-4-1Jakuboviansky potokMO SRZ SabinovpstruhoválovnýNieJakuboviansky potok od ústia po pramene a potoky Telek a Šalgov od ústia po pramene.
4-0820-1-1Jazero Farárova JamaMO SRZ RožňavakaproválovnýNieVodná plocha jazera (2,5 ha) pod obcou Silica. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-0830-1-1Jazero IzraMsO SRZ KošicekaproválovnýNieVodná plocha jazera (5 ha) pri obci Slanec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-0840-1-1Jazero KošiceMsO SRZ KošicekaproválovnýNieVodná plocha priemyselnej jamy (17 ha) - Jazero pri mestskej časti Sídliska Nad jazerom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-0850-1-1Jazero LabaškaMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieVodná plocha jazera (2 ha) pri meste Veľké Kapušany.
4-0860-1-1Jazero OrtovMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieVodná plocha jazera (15 ha) pri obci Čierne Pole a osade Ortov. Štátna prírodná rezervácia s 5 stupňom ochrany.
4-0870-4-1Jazero UhornáMO SRZ ŠvedlárpstruhoválovnýNieVodná plocha jazera (3,5 ha) pri obci Uhorná.
4-0880-4-2Jedlinský potokMO SRZ GelnicapstruhováchovnýNieJedlinský potok od ústia pri obci Kojšov po pramene.
4-0890-4-2Jedľovský potokMO SRZ SvidníkpstruhováchovnýNieJedľovský potok od ústia po pramene a potoky Rusinec a Mergeška od ústia po pramene.
4-0900-4-2JordanecMO SRZ Spišská Stará VespstruhováchovnýNiePotok Jordanec od ústia po pramene a potoky Havka a Starovínsky od ústia po pramene.
4-0920-4-1Kamenec č. 1 (Brežnik)MO SRZ BardejovpstruhoválovnýNie0
4-0930-4-2Kamenec č. 2 (Brežnik)MO SRZ BardejovpstruhováchovnýNie0
4-0940-4-1Kamenica č. 1MO SRZ SninapstruhoválovnýNiePotok Kamenica od ústia pri obci Kamenica nad Cirochou po ústie potoka Konské nad obcou Kamienka.
4-0960-4-2Kamenný potokMO SRZ Spišská Nová VespstruhováchovnýNieKamenný potok od ústia po pramene.
4-0970-4-1KamienkaMO SRZ Stará ĽubovňapstruhoválovnýNiePotok Kamienka od ústia pri obci Hniezdne po pramene.
4-0980-4-1KapišovkaMO SRZ SvidníkpstruhoválovnýNiePotok Kapišovka od ústia po pramene a potok Svidničanka od ústia po pramene.
4-0990-4-2Klčovský potokMO SRZ Spišská Nová VespstruhováchovnýNieKlčovský potok od ústia po pramene mimo VN Klčov.
4-1000-4-2Kobeliarsky potokMO SRZ RožňavapstruhováchovnýNieKobeliarsky potok od ústia po pramene a potoky Gampelský, Pališovský, Ždiarsky a Vlachovský od ústia po pramene.
4-1010-4-2Kobylnický potokMO SRZ GiraltovcepstruhováchovnýNieKobylnický potok od ústia pri osade Tarbaj po pramene.
4-1020-4-1Kojšovský potokMO SRZ GelnicapstruhoválovnýNieKojšovský potok od ústia po pramene.
4-1030-4-1Kolačkovský potok č. 1MO SRZ Stará ĽubovňapstruhoválovnýNieKolačkovský potok od ústia po hranice VO nad o. Kolačkov.
4-1050-4-1KoloničkaMO SRZ SninapstruhoválovnýNiePotok Kolonička od ústia v obci Stakčín po pramene.
4-1060-4-2KopagrundMO SRZ ŠvedlárpstruhováchovnýNiePotok Kopagrund od ústia po pramene.
4-1070-4-2Koprivnický potokMO SRZ GiraltovcepstruhováchovnýNieKoprivnický potok od ústia pri obci Marhaň po pramene a potok Stuľanský od ústia po pramene.
4-1080-4-2KorytníkMO SRZ Spišská Nová VespstruhováchovnýNiePotok Korytník od ústia po pramene.
4-1090-4-1Krčmársky potokMO SRZ OrlovpstruhoválovnýNieKrčmársky potok od ústia pri obci Plaveč po pramene.
4-1100-4-1KrosnaMsO SRZ HumennépstruhoválovnýNiePotok Krosna od ústia po pramene a potoky Ladičkovský a Hubková od ústia po pramene.
4-1110-1-2Kukovský potokMO SRZ GiraltovcekaprováchovnýNieKukovský potok od ústia pri obci Železník po pramene a Čepcovský potok od ústia po pramene.
4-1120-1-1Laborec č. 1MO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Laborec od ústia do Latorice po ústie rieky Uh pri obci Drahňov a odstavené rameno Szűgoly.
4-1121-1-1OR Drahňovský lesMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýÁnoVodná plocha odstaveného ramena (8 ha) rieky Laborec medzi obcou Vojany a Veľké Raškovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
4-1122-1-1OR LykotexMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýÁnoVodná plocha odstaveného ramena (5 ha) rieky Laborec pri obci Vojany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
4-1130-1-1Laborec č. 2MsO SRZ MichalovcekaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Laborec od ústia rieky Uh pri obci Drahňov po cestný most so stavidlom v obci Strážske Krivošťany. Lovná miera: boleň 50 cm.
4-1140-1-1Laborec č. 3MsO SRZ HumennékaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta so stavidlom v obci Strážske Krivošťany po cestný most v obci Hrabovec nad Laborcom. Úsek rieky od starého cestného mosta pri Sídlisku III. v Humennom po hať je chovný úsek revíru, celoročný zákaz lovu rýb na tomto úseku!
4-1150-1-1Laborec č. 4MO SRZ MedzilaborcekaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta v obci Hrabovec nad Laborcom po ústie potoka Vydraňka v meste Medzilaborce.
4-1160-4-1Laborec č. 5MO SRZ MedzilaborcepstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Laborec od ústia potoka Vydraňka v meste Medzilaborce po pramene.
4-1170-4-1Ladomírka č. 1MO SRZ SvidníkpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Ladomírka od ústia v meste Svidník po ústie miestneho potoka pri obci Krajná Poľana.
4-1180-1-1Latorica č. 1MO SRZ TrebišovkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Latorica od ústia Ondavy po ústie rieky Laborec.
4-1190-1-1Latorica č. 2MO SRZ Kráľovský ChlmeckaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Latorica od ústia rieky Laborec po osadu Vilhaň a odstavené ramená v povodí revíru.
4-1200-1-1Latorica č. 3MO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Latorica od osady Vilhaň po 23 rkm hrádze Latorice (Csonka) a odstavené ramená Karacsonyka, Hojgoš, Szakadék, Tehenszoros, Kisőrvény, Várszőg a Csonka.
4-1201-1-1OR BerkešMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýÁnoVodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) rieky Latorica v k.ú. mesta Veľké Kapušany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
4-1202-1-1OR BitricMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (4 ha) rieky Latorica v k. ú. obce Kapušianske Kľačany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-1203-1-1OR BufetMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena rieky Latorica v k. ú. mesta Veľké Kapušany pri štátnej ceste I. triedy smerom z Veľkých Kapušian do Kráľovského Chlmca. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-1204-1-1OR PapokmulatóMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýÁnoVodná plocha odstaveného ramena (7 ha) rieky Latorica v k. ú. mesta Veľké Kapušany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
4-1205-1-1OR SotákMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) rieky Latorica v k. ú. obce Čičarovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-1210-1-1Latorica č. 4MO SRZ Čierna nad TisoukaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Latorica od hrádze / 23 rkm / po štátnu hranicu SR Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru.
4-1220-1-1Levočský potok č. 1MO SRZ Spišská Nová VeskaproválovnýÁnoLevočský potok od ústia v obci Markušovce po cestný most v osade Levočské Lúky. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-1230-1-1Levočský potok č. 2MO SRZ LevočakaproválovnýÁnoLevočský potok od cestného mosta v osade Levočské Lúky po cestný most pri Lidli v Levoči.
4-1240-4-1Levočský potok č. 3MO SRZ LevočapstruhoválovnýNieLevočský potok od cestného mosta pri predajni Lidl v Levoči po pramene a potoky Vápenistý, Pekliansky, Zimný a Fedorkin jarok od ústia po hranicu vojenského obvodu Javorina.
4-1250-4-2Liestinský /Poľský/ potokMO SRZ BardejovpstruhováchovnýNie0
4-1260-4-1Lipiansky potokMO SRZ SabinovpstruhoválovnýNieLipiansky potok od ústia po pramene a Kamenický potok od ústia po pramene.
4-1270-4-1LipníkMO SRZ Stará ĽubovňapstruhoválovnýNiePotok Lipník od ústia pri obci Malý Lipník po pramene.
4-1280-4-1LipníkMO SRZ Spišská Stará VespstruhoválovnýNiePotok Lipník od ústia pri Červenom Kláštore po pramene a potoky Lesniansky a Šoltýsa od ústia po pramene.
4-1290-4-2LipovecMO SRZ BardejovpstruhováchovnýNie0
4-1300-4-2LodzinaMO SRZ LevočapstruhováchovnýNiePotok Lodzina od ústia po pramene.
4-1310-4-1LomnicaMO SRZ Vranov nad TopľoupstruhoválovnýNiePotok Lomnica od ústia vo Vranove nad Topľou po pramene.
4-1330-4-1Ľubický potok č. 1MO SRZ KežmarokpstruhoválovnýNieĽubický potok od ústia do Popradu po hranice VO Javorina. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.
4-1350-4-1ĽubotínkaMO SRZ OrlovpstruhoválovnýNiePotok Ľubotínka od ústia pri obci Ľubotín po hranice VO nad o. Bajerovce a potoky Valalská voda, Hradlová a Vesné od ústia po pramene.
4-1360-4-2Ľubovniansky potokMO SRZ Stará ĽubovňapstruhováchovnýNieĽubovniansky potok od ústia po pramene.
4-1370-4-2LúčMO SRZ RožňavapstruhováchovnýNiePotok Lúč od Rožňavských kúpeľov po pramene a potok Grexa od ústia po pramene.
4-1380-4-2LúčankaMO SRZ SabinovpstruhováchovnýNiePotok Lúčanka od ústia po pramene a Kalinovský potok od ústia po pramene.
4-1390-4-1Lúčanský potokMO SRZ Spišská Nová VespstruhoválovnýNieLúčanský potok od ústia po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-1400-4-1Ľutinka č. 1MO SRZ SabinovpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Ľutinka od ústia do rieky Torysa po ústie potoka Horošov v obci Majdan a potoky Jakoviansky, Martinovka, Táborový potok a Trepeš od ústia po pramene.
4-1401-4-2Ľutinka č.2MO SRZ SabinovpstruhováchovnýNieČiastkové povodie rieky Ľutinka od ústia potoka Horošov v obci Majdan po pramene a potoky Horošov a Tokáreň od ústia po pramene.
4-1410-4-1Malá SvinkaMsO SRZ PrešovpstruhoválovnýNiePotok Malá Svinka od ústia v obci Kojatice po pramene.
4-1420-4-1Malý LipníkMO SRZ Stará ĽubovňapstruhoválovnýNiePotok Malý Lipník od ústia pri Starej Ľubovni po pramene.
4-1430-4-1MargecankaMO SRZ Spišská Nová VespstruhoválovnýNiePotok Margecanka od ústia pri starom mlyne v Žehre po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-1440-4-2Markušovský potokMO SRZ Spišská Nová VespstruhováchovnýNieMarkušovský potok od ústia po pramene.
4-1441-1-1Materiálová jama Kamenná MoľvaMO SRZ TrebišovkaproválovnýNieVodná plocha materiálových jám (5 ha) pri čerpacej stanici Kamenná Moľva. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-1450-1-1Materiálová jama MichalovceMO SRZ MichalovcekaproválovnýNieVodná plocha materiálovej jamy (3 ha) v časti mesta Michalovce - Stráňany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-1460-1-1Materiálová jama TehelňaMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieVodná plocha materiálovej jamy (2 ha) pri meste Veľké Kapušany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-1480-4-2Medvedžo potokMO SRZ GelnicapstruhováchovnýNiePotok Medvedžo od ústia v obci Helcmanovce po vyústenie z bane.
4-1481-4-2Mlynský NáhonMO SRZ SvitpstruhováchovnýNiePravostranné rameno rieky Poprad v mestskej časti Svitu Podskalka.
4-1490-4-2MostovkaMO SRZ SvidníkpstruhováchovnýNiePotok Mostovka od ústia po pramene a potoky Jedlinka, Jarok, Mirošovec a Rostocký potok od ústia po pramene.
4-1500-1-1Myslavský potokMsO SRZ KošicekaproválovnýÁnoMyslavský potok od ústia po pramene.
4-1510-4-1Myslavský potok č. 2MsO SRZ KošicepstruhoválovnýNieMyslavský potok od cestného mostu VSŽ Košice po pramene.
4-1520-4-2NechvalkaMsO SRZ HumennépstruhováchovnýNiePotok Nechvalka od ústia po pramene a potoky Zubňanka a Brusný potok od ústia po pramene.
4-1530-4-2Novolesniansky potokMO SRZ PopradpstruhováchovnýNieNovolesniansky potok od ústia nad obcou Mlynica po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.
4-1540-5-2Novoveská Huta - rybníkyMO SRZ Spišská Nová VeslipňováchovnýNieVodná plocha nádrží č. 1 - 8 pri mestskej časti Spišská Nová Ves - Novoveská Huta.
4-1550-1-1Odpadový kanál EVO VojanyMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieČiastkové povodie odpadového kanála oteplenej vody od ústia po MVE.
4-1560-1-1Okna č. 1aMsO SRZ MichalovcekaproválovnýÁnoPotok Okna od ústia pri obci Senné po obec Nižná Rybnica a potok Olšinsky, záchytný kanál Okny až po ústie s Uhom, Bežovský, Jenkovský kanál a Záhradný kanál.
4-1561-4-1Okna č. 1bMO SRZ MichalovcepstruhoválovnýNiePotok Okna od obce Nižná Rybnica po teleso hrádze VN Vyšná Rybnica.
4-1580-1-1Oľka č. 1MO SRZ Vranov nad TopľoukaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Oľka od ústia do Ondavy pri obci Žalobín po ústie potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica a potoky Sitnička a Ondalik od ústia po pramene.
4-1590-4-1Oľka č. 2MsO SRZ HumennépstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Oľka od ústia potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica po pramene.
4-1600-4-1OlšavaMO SRZ Vranov nad TopľoupstruhoválovnýNiePotok Olšava od ústia pri obci Sačurov po pramene.
4-1610-1-1Olšava č. 1MsO SRZ KošicekaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Olšava od ústia do Hornádu pri obci Ždaňa po ústie potoka Svinica pri obci Svinica.
4-1620-4-1Olšava č. 2MsO SRZ KošicepstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Olšava od ústia potoka Svinica pri obci Svinica po pramene a potoky Svinický, Kamenický a Tŕstianka od ústia po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-1630-4-2OľšavkaMO SRZ Spišská Nová VespstruhováchovnýNiePotok Oľšavka od ústia po pramene.
4-1640-4-1Olšinský potokMO SRZ MichalovcepstruhoválovnýNieOlšinský potok od ústia po pramene.
4-1650-1-1Ondava č. 1MO SRZ TrebišovkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Topľa.
4-1660-1-1Ondava č. 2MO SRZ Vranov nad TopľoukaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Ondava od ústia rieky Topľa po ústie Oľky. Lovná miera: pstruh potočný 40 cm, pstruh dúhový 28 cm, lipeň 30 cm.
4-1670-5-1Ondava č. 3MO SRZ Vranov nad TopľoulipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Ondava od ústia Oľky po priehradné teleso vodnej vyrovnávacej nádrže Domaša v Slovenskej Kajni. Lovná miera: pstruh potočný 40 cm, pstruh dúhový 28 cm, lipeň 30 cm.
4-1680-1-1Ondava č. 4MO SRZ StropkovkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta v obci Lomné po cestný most medzi obcami Duplín a Stročín a potoky Brusnička, Vojtovec a Chotčianka od ústia po pramene.
4-1690-1-1Ondava č. 5MO SRZ SvidníkkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta medzi obcami Duplín a Stročín po most medzi obcami Nižný Mirošov a Dubová.
4-1700-4-1Ondava č. 6MO SRZ SvidníkpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Ondava od mosta medzi obcami Nižný Mirošov a Dubová po pramene.
4-1710-1-1Ondavka č. 1MO SRZ Vranov nad TopľoukaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Ondavka od ústia do Ondavy pri obci Kladzany po cestný most v strede obce Hudcovce.
4-1720-4-1Ondavka č. 2MsO SRZ HumennépstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Ondavka od cestného mosta v strede obce Hudcovce po pramene.
4-1730-4-1OpátkaMsO SRZ KošicepstruhoválovnýNiePotok Opátka od ústia do VN Ružín po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-1740-1-1OR BohúňovoMO SRZ RožňavakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) v obci Bohúňovo.
4-1750-1-1OR BuzaMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2 ha) pri obci Kapušanské Kľačany.
4-1760-1-1OR ČéneMO SRZ Čierna nad TisoukaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (7,5 ha) pri obci Čierna. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-1761-1-1OR GőrbetóMO SRZ Kráľovský ChlmeckaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (4,1 ha) pri obci Rad. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-1770-1-1OR IškyMO SRZ Streda nad BodrogomkaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (9 ha) pri obci Streda nad Bodrogom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-1780-1-1OR KalodnaMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (1 ha) pri obci Kapušanské Kľačany.
4-1790-1-1OR LibušaMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (4 ha) pri obci Ižkovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-1791-1-1OR MajereMO SRZ Spišská Stará VeskaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (1 ha) pri obci Majere.
4-1800-1-1OR MitroMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (3 ha) pri obci Ptrukša. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-1801-1-1OR OborínMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) v obci Oborín. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.!
4-1820-1-1OR RožňavskéMO SRZ RožňavakaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (1 ha) pri meste Rožňava.
4-1830-1-1OR Veľké RaškovceMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2 ha) pri obci Veľké Raškovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-1840-1-1OR Vyšný ŽipovMO SRZ Hanušovce nad TopľoukaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (0,45 ha) pri obci Vyšný Žipov.
4-1841-1-1OR Zsilip - CsardáMO SRZ Streda nad BodrogomkaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena medzi obcami Streda nad Bodrogom a Somotorom od plota prečerpávacej stanice SVP, š.p. po cestný most cez Somotorský kanál v obci Somotor. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-1850-1-1OR ZugóMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2 ha) pri osade Ortov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-1860-4-1Orechovský potokMO SRZ MichalovcepstruhoválovnýNieOrechovský potok od ústia do záchytného kanála po VN Kolibabovce.
4-1870-4-1Osturňanský potokMO SRZ Spišská Stará VespstruhoválovnýNieOsturňanský potok od štátnej hranice SR - Poľsko po pramene.
4-1880-1-1Pčolinka č.1SninakaproválovnýPotok Pčolinka od ústia v meste Snina po ústie potoka Pichonka.
4-1880-4-1PčolinkaMO SRZ SninapstruhoválovnýNiePotok Pčolinka od ústia v meste Snina po pramene.
4-1890-4-2Potok PerechodovecMO SRZ SninapstruhováchovnýNieOd ústia do rieky Cirocha pri obci Stakčín po pramene. V chovnom revíry je športový rybolov zakázaný celoročne.
4-1900-4-1Perlovský potokMO SRZ GelnicapstruhoválovnýNiePerlovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene.
4-1901-4-1Petrovský potokMO SRZ Hanušovce nad TopľoupstruhoválovnýNiePetrovský potok od ústia po pramene.
4-1901-4-1Petrovský potokMO SRZ Hanušovce nad TopľoupstruhoválovnýNiePetrovský potok od ústia po pramene.
4-1910-4-2Pisanský potokMO SRZ SvidníkpstruhováchovnýNiePisanský potok od ústia po pramene a potok Mazgalica od ústia po pramene.
4-1920-4-2Poľovnícky potokMO SRZ GelnicapstruhováchovnýNiePoľovnícky potok od ústia nad obcou Kojšov po pramene.
4-1930-4-2Pongracovský potokMO SRZ Spišská Nová VespstruhováchovnýNiePongracovský potok od ústia po pramene.
4-1940-6-1Poprad č. 1 (hraničná voda) (H)MO SRZ Stará ĽubovňalipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR - Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR - Poľsko pri obci Legnava.
4-1950-6-1Poprad č. 2a (hraničná voda) (H)MO SRZ OrlovlipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom.
4-1951-6-1Poprad č. 2b (H)MO SRZ OrlovlipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Poprad od ústia Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom po cestný most pri obci Údol. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm, hlavátka 80 cm.
4-1960-6-1Poprad č. 3a (H)MO SRZ Stará ĽubovňalipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Údol po teleso vakovej hate MVE Stará Ľubovňa. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, lipeň 30 cm, sivoň 30 cm, jalec hlavatý 30 cm, mrena severná 50 cm, hlavátka 80 cm.
4-1961-6-4Poprad č. 3b - CHAP (H)MO SRZ Stará Ľubovňalipňováchyť a pusť!NieČiastkové povodie rieky Poprad od telesa vakovej hate MVE Stará Ľubovňa po ústie potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka). Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia úlovku („Chyť a pusť“).
4-1962-6-1Poprad č. 3c (H)MO SRZ Stará ĽubovňalipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka) po cestný most v obci Holumnica. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, lipeň 30 cm, sivoň 30 cm, jalec hlavatý 30 cm, mrena severná 50 cm, hlavátka 80 cm.
4-1970-6-1Poprad č. 4 (H)MO SRZ KežmaroklipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Holumnica po ústie potoka Biela pri obci Bušovce. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm, štuka 70 cm, zubáč veľkoústy 60 cm, kapor 45 cm, lieň 30 cm.
4-1980-6-1Poprad č. 5 (H)MO SRZ Spišská BelálipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Biela pri obci Bušovce po ústie potoka Čierna voda v Spišskej Belej časť Strážky.
4-1990-4-1Poprad č. 6aMO SRZ KežmarokpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Čierna voda v Spišskej Belej - časť Strážky po ústie vlásočnice naproti ČOV v Kežmarku. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.
4-1991-4-4Poprad č. 6bMO SRZ Kežmarokpstruhováchyť a pusť!NieČiastkové povodie rieky Poprad od ústia vlásočnice naproti ČOV v Kežmarku po lavičku pre peších pri budove pobočky poisťovne Allianz na ul. Dr. Alexandra v Kežmarku.
4-1992-4-1Poprad č. 6cMO SRZ KežmarokpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Poprad od lavičky pre peších pri budove pobočky poisťovne Allianz na ul. Dr. Alexandra v Kežmarku po hať v obcic Veľká Lomnica. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.
4-2000-4-1Poprad č. 7MO SRZ PopradpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Poprad od hate v obci Veľká Lomnica po ústie Slavkovského potoka v mestskej časti Poprad Matejovce a potok Na Rovni, Na Matejovský vrch a Rovný potok od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.Lovná miera: lipeň 30 cm.
4-2010-4-1Poprad č. 8MO SRZ PopradpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Poprad od ústia Slavkovského potoka v mestskej časti Poprad Matejovce po ústie potoka Teplica pri obci Spišská Teplica a potoky Fujara, Kamenný potok, Hozelecký potok, Husí jarok, Potôčky, Kadluby, Slatina, Krížna od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene. Úsek rieky pod haťou vo vzdialenosti 60 m od telesa hate predstavuje CHRO, celoročný zákaz lovu rýb na tomto úseku! Tabule sú umiestnené na ľavej a pravej strane brehovej čiary.
4-2020-4-1Poprad č. 9MO SRZ SvitpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Teplica pri obci Spišská Teplica po cestný most na Jilemnického ulici pri kostole vo Svite. Lovná miera: lipeň 30 cm.
4-2021-4-4Poprad č. 10MO SRZ Svitpstruhováchyť a pusť!NieČiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta na Jilemnického ulici pri kostole vo Svite po ústie potoka Mlynica vo Svite.
4-2022-4-1Poprad č. 11MO SRZ SvitpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Mlynica vo Svite po hranice TANAPu a potoky Rakovec, Mlynica, Lopušná, Podhájsky, Červená voda, Vesník, Modrá slop, Suchá voda, Kižnica a Starý Jarok od ústia po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm.
4-2023-4-2Potok Prostá dolinaMO SRZ Spišská Nová VespstruhováchovnýNiePotok Prostá dolina od ústia do VN Za Hurou č.1 po pramene.
4-2030-4-2Predná dolinaMO SRZ GelnicapstruhováchovnýNiePotok Predná dolina od ústia nad obcou Veľký Folkmár po pramene.
4-2040-4-1Ptava č. 1MsO SRZ HumennépstruhoválovnýNieČiastkové povodie potoka Ptava od ústia do Laborca po hranicu VO Valaškovce.
4-2060-1-1RadomkaMO SRZ GiraltovcekaproválovnýÁnoPotok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúček, Fijašský, Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene.
4-2070-4-1Rieka č. 1MO SRZ Spišská Stará VespstruhoválovnýNiePotok Rieka od ústia po obec Reľov.
4-2080-4-2Rieka č. 2 (Spišská Stará Ves)MO SRZ Spišská Stará VespstruhováchovnýNiePotok Rieka od obce Reľov po pramene.
4-2090-4-1Rieka č. 1MO SRZ Stará ĽubovňapstruhoválovnýNiePotok Rieka od ústia po ústie Zálažného potoka.
4-2100-4-2Rieka č.2 (Stará Ľubovňa)MO SRZ Stará ĽubovňapstruhováchovnýNiePotok Rieka od ústia Zálažného potoka po pramene.
4-2110-4-2RikaMsO SRZ HumennépstruhováchovnýNiePotok Rika od ústia po pramene.
4-2120-1-1Roňava č. 1MO SRZ TrebišovkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Roňava od štátnej hranice SR Maďarsko po ústie Kuzmického potoka pri obci Kuzmice.
4-2130-1-1Roňava č. 2MO SRZ TrebišovkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Roňava od ústia Kuzmického potoka pri obci Kuzmice po pramene.
4-2140-4-1Rožňavský potokMO SRZ RožňavapstruhoválovnýNieRožňavský potok od ústia do rieky Slaná v Rožňave po pramene nad obcou Čučma.
4-2150-4-2Rudňanský potokMO SRZ Spišská Nová VespstruhováchovnýNieRudňanský potok od ústia po pramene.
4-2160-4-2RužinokMsO SRZ KošicepstruhováchovnýNiePotok Ružinok od ústia do VVN Ružín po pramene.
4-2170-4-1RybnéMO SRZ BardejovpstruhoválovnýNieRybné od ústia pri Lenártove v doline Veľkého potoka po pramene.
4-2171-4-2Rybničné hospodárstvo SvitRada SRZ ŽilinapstruhováchovnýNieVodná plocha 17 zemných rybníkov a 6 sádok v intraviláne mesta Svit - časť Podskalka.
4-2210-1-2Rybníky BrzotínRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha 9 rybníkov v areáli rybochovného zariadenia SRZ Rada - stredisko Brzotín vrátane štyroch sádok pri obci Brzotín.
4-2230-1-2Rybníky KošárovceRada SRZ ŽilinakaprováchovnýNieVodná plocha 14 rybníkov medzi štátnou cestou v úseku medzi obcami Girovce a Košárovce a tokom Oľka.
4-2240-1-1Sekčov č. 1MsO SRZ PrešovkaproválovnýÁnoPotok Sekčov od ústia do Torysy pri Prešove po cestný most v obci Demjata.
4-2250-4-1Sekčov č. 2MsO SRZ PrešovpstruhoválovnýNiePotok Sekčov od cestného mosta v obci Demjata po pramene.
4-2260-4-1Skalnatý potokMO SRZ PopradpstruhoválovnýNieSkalnatý potok od ústia v obci Veľká Lomnica po hranicu TANAPu a potoky Pasienkový, Chotárny, Hlboký, Lomnický od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.
4-2261-4-2SkomelecMO SRZ SvitpstruhováchovnýNiePotok Skomelec od ústia pod obcou Spišská Teplica po pramene.
4-2270-2-1Slaná č. 2a (H)MO SRZ RožňavakaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta v obci Bretka po cestný most v Gombaseku smer Silica.
4-2271-4-1Slaná č. 2bMO SRZ RožňavapstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta v Gombaseku smer Silica po cestný most v obci Brzotín.
4-2272-4-1Slaná č. 2cMO SRZ RožňavapstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta v obci Brzotín po cestný most v Rožňave smer Štítnik. Lovná miera: pstruh potočný 45 cm, pstruh dúhový 45 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 45 cm.
4-2280-4-1Slaná č. 3MO SRZ RožňavapstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta v Rožňave ( smer Štítnik ) po ústie Dobšinského potoka a Dobšinský potok po teleso vodnej vyrovnávacej nádrže Dobšiná.
4-2290-4-1Slaná č. 4MO SRZ DobšinápstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Slaná od ústia Dobšinského potoka po pramene.
4-2300-4-1Slaný potokMO SRZ Vranov nad TopľoupstruhoválovnýNieSlaný potok od ústia pri obci Soľ po pramene.
4-2310-4-2Slatvinský potokMO SRZ Spišská Nová VespstruhováchovnýNieSlatvinský potok od ústia po pramene.
4-2320-4-1Slavkovský potokMO SRZ KežmarokpstruhoválovnýNieSlavkovský potok od ústia po hranicu TANAPu. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.
4-2330-4-1Slavkovský potokMO SRZ PopradpstruhoválovnýNieSlavkovský potok od ústia v mestskej časti Poprad - Matejovce po hranice TANAPu a potoky Drumbľa, Hrachovište, Piesočný potok, Mútny potok, Ťarbavý potok, Štiavnik od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.
4-2340-4-1Slavkovský potokMO SRZ SabinovpstruhoválovnýNieSlavkovský potok od ústia po pramene a potoky Podhorský, Kunišovský, Strieborný, Vysocký, Čierny Močiar a Rovinka od ústia po pramene.
4-2350-4-1Slovinský potokMO SRZ KrompachypstruhoválovnýNieSlovinský potok od ústia v meste Krompachy po pramene a potoky Jareček a Poráčsky potok od ústia po pramene.
4-2360-4-1Smolnický potokMO SRZ ŠvedlárpstruhoválovnýNieSmolnický potok od ústia po teleso hrádze jazera Uhorná a potoky Malý, Hekerov, Mlynovec, Hajdovský, Zbojnícky a Staby od ústia do Smolnického potoka po pramene.
4-2370-4-2Smrečanský potokMO SRZ OrlovpstruhováchovnýNieSmrečanský potok od ústia po pramene.
4-2380-1-1Sobranecký potok č. 1MsO SRZ MichalovcekaproválovnýÁnoSobranecký potok od ústia po mesto Sobrance.
4-2390-1-1Sobranecký potok č. 2MsO SRZ MichalovcekaproválovnýÁnoSobranecký potok od mesta Sobrance po pramene.
4-2400-1-1Sokoľanský potokMsO SRZ KošicekaproválovnýÁnoSokoľanský potok od ústia pri obci Milhosť po pramene.
4-2401-1-1Somotorský kanálMO SRZ Kráľovský ChlmeckaproválovnýÁnoČiastkové povodia Somotorského kanála od jeho vyústenia z Karcse po cestný most na štátnej ceste č. 553 v obci Somotor ako aj ostatné melioračné kanály ústiace do Karcse.
4-2410-4-1SopotnicaMsO SRZ KošicepstruhoválovnýNiePotok Sopotnica od ústia po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-2430-4-2Starý potok (Bahniska)MO SRZ BardejovpstruhováchovnýNie0
4-2440-4-1StežnáMO SRZ SninapstruhoválovnýNiePotok Stežná od ústia v obci Ubľa po pramene.
4-2450-4-2Stráňanský potokMO SRZ KežmarokpstruhováchovnýNieStráňanský potok od ústia po pramene, mimo VN Stráne pod Tatrami.
4-2460-4-2Strašný jarokMsO SRZ KošicepstruhováchovnýNiePotok Strašný jarok od ústia do Hornádu po pramene.
4-2470-4-2Studenec (Spišská Nová Ves)MO SRZ Spišská Nová VespstruhováchovnýNiePotok Studenec od ústia po pramene.
4-2480-4-1Studený potokMO SRZ PopradpstruhoválovnýNieStudený potok od ústia nad obcou Veľká Lomnica po hranicu TANAPu a potoky Nové lesy, Náhon pod Starou Lesnou, Pod čiapkou od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.
4-2490-4-2Sulinský potokMO SRZ Stará ĽubovňapstruhováchovnýNieSulinský potok od ústia po pramene.
4-2500-4-2Súľovský potokMO SRZ RožňavapstruhováchovnýNieSúľovský potok od ústia pod obcou Gemerská Poloma po úpravňu vody pri osade Podsúľová a od úpravne vody po pramene a potoky Doboškovo, Martinkovo, Pintíkovo, Dlhý a Krátky od ústia po pramene.
4-2510-4-1Svätojánsky potokMO SRZ Spišská Nová VespstruhoválovnýNieSvätojánsky potok od ústia pri Spišských Vlachoch po teleso hrádze VN Za Hurou č. 1. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-2520-4-1ŠambronkaMO SRZ Stará ĽubovňapstruhoválovnýNiePotok Šambronka od ústia po hranice VO nad o. Šambron.
4-2530-4-1ŠebastovkaMsO SRZ PrešovpstruhoválovnýNiePotok Šebastovka od ústia po pramene.
4-2540-4-1Šibská vodaMO SRZ BardejovpstruhoválovnýNie0
4-2550-4-1Štítnický potokMO SRZ RožňavapstruhoválovnýNieŠtítnický potok od ústia v obci Plešivec po pramene.
4-2560-4-2ŠtofovaMO SRZ ŠvedlárpstruhováchovnýNiePotok Štofova od ústia po pramene.
4-2570-1-1Štrkoviská Rožkovany 1, 2, 3MO SRZ SabinovkaproválovnýNieVodná plocha štrkovísk (6 ha) pri obci Rožkovany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-2580-1-1Štrkovisko AndrejovkaMsO SRZ PrešovkaproválovnýNieVodná plocha Štrkoviska pri obci Andrejovka.
4-2590-1-2Štrkovisko Baňa ČemernéMO SRZ Vranov nad TopľoukaprováchovnýNieVodná plocha štrkoviska vo Vranove nad Topľou - miestna časť Čemerné.
4-2600-1-1Štrkovisko Batizovce č. 1MO SRZ SvitkaproválovnýÁnoVodná plocha štrkoviska (9,78 ha)pri obci Batizovce.
4-2610-1-1Štrkovisko Batizovce č. 2MO SRZ SvitkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (5,82 ha) pri obci Batizovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-2620-1-1Štrkovisko Čaňa - Hutné stavbyMsO SRZ KošicekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (15 ha) pri obci Čaňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-2630-1-1Štrkovisko Čaňa - Hutné stavby cintorínMsO SRZ KošicekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (15 ha) pri obci Čaňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-2640-1-1Štrkovisko Čaňa - Nové jazeroMsO SRZ KošicekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (20 ha) pri obci Čaňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-2650-1-1Štrkovisko Čaňa - RezerváciaMsO SRZ KošicekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (8 ha) pri obci Čaňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-2660-1-1Štrkovisko Čaňa - Staré jazeroMsO SRZ KošicekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (9 ha) pri obci Čaňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-2670-1-1Štrkovisko GečaMsO SRZ KošicekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (250 ha) pri obci Geča. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-2680-1-1Štrkovisko KechnecMsO SRZ KošicekaproválovnýÁnoVodná plocha štrkoviska (250 ha) pri obci Kechnec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: amur biely 70 cm.
4-2690-1-1Štrkovisko Kokšov - BakšaMsO SRZ KošicekaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (5 ha) pri obci Kokšov Bakša. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-2700-1-4Štrkovisko KrásnaMsO SRZ Košicekaprováchyť a pusť!NieVodná plocha štrkoviska (30 ha) v okolí mestskej časti Krásna nad Hornádom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-2710-1-1Štrkovisko ĽubotínMO SRZ OrlovkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (7,2 ha) pri obci Ľubotín. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-2720-1-1Štrkovisko OrlovMO SRZ OrlovkaproválovnýNieVodná plocha štrkoviska (18,1 ha) pri obci Orlov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-2721-4-1Štrkovisko PlavečMO SRZ OrlovpstruhoválovnýNieVodná plocha štrkoviska (0,63 ha) pri obci Plaveč.
4-2730-4-1Šugovský potokMO SRZ MedzevpstruhoválovnýNieŠugovský potok od ústia pri meste Medzev po pramene a vodná plocha nádrží v Šugovskej doline.
4-2740-4-2Švedlársky stredný potokMO SRZ ŠvedlárpstruhováchovnýNieŠvedlársky stredný potok od ústia po pramene.
4-2750-4-2Teplica (Poprad)MO SRZ PopradpstruhováchovnýNiePotok Teplica od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene okrem potoka Skomelec.
4-2760-4-2Teplický potokMO SRZ Spišská Nová VespstruhováchovnýNieTeplický potok od ústia po pramene.
4-2770-4-1TerňankaMsO SRZ PrešovpstruhoválovnýNiePotok Terňanka od ústia po pramene.
4-2780-4-2Thurzovský potokMO SRZ GelnicapstruhováchovnýNieThurzovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene.
4-2790-4-1Tichá vodaMO SRZ NálepkovopstruhoválovnýNiePotok Tichá voda od ústia pri obci Nálepkovo po pramene a potoky Henclovský, Suchý, Zadný jarok, Stredný jarok, Dudašov jarok od ústia po pramene.
4-2800-1-1TisaMO SRZ Čierna nad TisoukaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Tisa od štátnej hranice SR Maďarsko po štátne hranice SR Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Hlavný tok rieky Tisa v danom úseku hraničná voda, v tomto úseku je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
4-2810-1-1Topľa č. 1MO SRZ TrebišovkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Topľa od ústia do Ondavy po betónovú priehradu pri obci Sečovská Polianka.
4-2820-1-1Topľa č. 2MO SRZ Vranov nad TopľoukaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Topľa od betónovej priehrady pri obci Sečovská Polianka po cestný most v obci Vyšný Žipov a potok Čičava od ústia po pramene.
4-2830-1-1Topľa č. 3MO SRZ Hanušovce nad TopľoukaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Topľa od cestného mosta v obci Vyšný Žipov po starý mlyn Tarbaj pri obci Mičakovce.
4-2840-1-1Topľa č. 4MO SRZ GiraltovcekaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Topľa od starého mlyna Tarbaj pri obci Mičakovce po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné.
4-2850-1-1Topľa č. 5aMO SRZ BardejovkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Uhlisko pri obci Dubinné po cestný most smerom na Bardejovské kúpele.
4-2851-1-4Topľa č. 5b (CHAP)MO SRZ Bardejovkaprováchyť a pusť!ÁnoČiastkové povodie rieky Topľa od cestného mosta smerom na Bardejovské kúpele po Mokrolužský cestný most v meste Bardejov. Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
4-2860-4-1Topľa č. 6MO SRZ BardejovpstruhoválovnýNie0
4-2870-4-1Topľa č. 7MO SRZ BardejovpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Večný pri obci Malcov po pramene a potok Večný od ústia po pramene.
4-2880-4-1Toporecký potokMO SRZ KežmarokpstruhoválovnýNieToporecký potok od ústia po pramene a potok Podhorany od ústia po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.
4-2890-1-1Torysa č. 1MsO SRZ KošicekaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Torysa od ústia do Hornádu pri obci Nižná Hutka po ústie potoka Balky pri obci Seniakovce a odstavené ramená v povodí revíru.
4-2900-1-1Torysa č. 2MsO SRZ PrešovkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Torysa od ústia potoka Balky pri obci Seniakovce po ústie Veľkého potoka nad mestom Veľký Šariš.
4-2910-1-1Torysa č. 3MO SRZ SabinovkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Torysa od ústia Veľkého potoka nad mestom Veľký Šariš po cestný most v meste Sabinov. Lovná miera: jalec hlavatý 25 cm.
4-2920-4-1Torysa č. 4MO SRZ SabinovpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Torysa od cestného mosta v meste Sabinov po cestný most v Lipanoch a potoky Drienický, Čierny potok, Červený potok, Krakovský potok, Ginec, Hanigovský potok, Kohút, Milpošský potok a Rožkoviansky potok od ústia po pramene.
4-2930-4-1Torysa č. 5MO SRZ SabinovpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Torysa od cestného mosta v Lipanoch po ústie potoka Černakovec v obci Tichý potok a potoky Dačovský, Bildov, Rohovčík, Putnov, Krivianský, Gerginovec, Lačnovský, Hanovec, Kučmanovský potok s prítokom Goduša po hranicu VO nad obcou Krásna Lúka, Polomský potok, Táborský potok, Gelmarovec, Požiarovec, Jaškovec, Kráľovec a Černakovec od ústia po pramene.
4-2950-4-1Torysa č. 7MO SRZ SabinovpstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Torysa od cestného mosta „Na chotári“ po hranice VO nad obcou Torysky a potoky Olšavica a Pavľanský od ústia po pramene.
4-2970-1-1Trnávka č. 1MO SRZ TrebišovkaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Trnávka od ústia do Ondavy po cestný most v obci Vojčice.
4-2980-1-1Trnávka č. 2MO SRZ SečovcekaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Trnávka od cestného mosta v obci Vojčice po pramene, Bačkovský potok od ústia po pramene a Manov kanál.
4-2990-1-1Turňa č. 1MO SRZ Moldava nad BodvoukaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Turňa od ústia do Bodvy pri obci Hosťovce po ústie potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turňou.
4-3000-4-1Turňa č. 2MO SRZ Moldava nad BodvoupstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Turňa od ústia potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turňou po pramene a potok Vápený od ústia po pramene.
4-3010-4-1UbľaMO SRZ SninapstruhoválovnýNiePotok Ubľa od štátnej hranice SR - Ukrajina po pramene.
4-3020-5-1Udava č. 1MsO SRZ HumennélipňoválovnýNieČiastkové povodie rieky Udava od ústia do rieky Laborec naproti železničnej stanice Udavské po cestný most nad obcou Adidovce pri ústí potoka Iľovnica.
4-3030-4-1Udava č. 2MsO SRZ HumennépstruhoválovnýNieČiastkové povodie rieky Udavy od cestného mosta nad obcou Adidovce pri ústí potoka Iľovnica po obec Osadné a potok Iľovnica od ústia po pramene.
4-3040-4-2Udava č. 3MsO SRZ HumennépstruhováchovnýNieČiastkové povodie rieky Udavy od obce Osadné po pramene a Hostovický potok od ústia po pramene.
4-3050-1-1Uh č. 1MO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Uh od ústia do Laborca pri obci Drahňov po cestný most pri obci Pavlovce nad Uhom a odstavené rameno Fokgődri pri osade Krišovská Liesková.
4-3060-1-1Uh č. 2MO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýÁnoČiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci Pavlovce nad Uhom po štátnu hranicu SR Ukrajina.
4-3061-1-1OR BajanyMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) rieky Uh pri obci Bajany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3062-1-1OR Vysoká nad UhomMO SRZ Veľké KapušanykaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2 ha) rieky Uh pri obci Vysoká nad Uhom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3070-4-1UhliskoMO SRZ GiraltovcepstruhoválovnýNiePotok Uhlisko od ústia pri obci Dubinné po pramene.
4-3080-4-2UhrinčMsO SRZ KošicepstruhováchovnýNiePotok Uhrinč od ústia do Hornádu po pramene.
4-3081-4-1UličkaMO SRZ SninapstruhoválovnýNiePotok Ulička od štátnej hranice SR-Ukrajina po pramene.
4-3090-4-2VagrinčikMO SRZ SvidníkpstruhováchovnýNiePotok Vagrinčík od ústia po pramene a potoky Hrišov, Bodružalík a Hlboký potok od ústia po pramene.
4-3100-4-2Vápenský potokMO SRZ GelnicapstruhováchovnýNieVápenský potok od ústia pod obcou Mníšek nad Hnilcom po pramene.
4-3110-4-1Velický potokMO SRZ PopradpstruhoválovnýNieVelický potok od ústia v mestskej časti Poprad Spišská Sobota po hranicu TANAPu a Čierny potok od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu okrem Batizovského potoka.
4-3140-4-1Veľká SvinkaMsO SRZ PrešovpstruhoválovnýNiePotok Veľká Svinka od ústia pri obci Obišovce po pramene.
4-3150-4-2Veľký Hutný potokMO SRZ GelnicapstruhováchovnýNieVeľký Hutný potok od ústia pod obcou Helcmanovce po pramene.
4-3160-4-1Veľký LipníkMO SRZ Stará ĽubovňapstruhoválovnýNiePotok Veľký Lipník od ústia do vodnej nádrže Vengliská po pramene. Potok Veľký Lipník od ústia po teleso VN Vengliská je chránený prírodný výtvor.
4-3170-4-1Veľký potokMO SRZ SabinovpstruhoválovnýNieVeľký potok od ústia po pramene a potoky Bernát a Náhon od ústia po pramene.
4-3180-4-1Vernársky potokMO SRZ PopradpstruhoválovnýNieVernársky potok od ústia pod obcou Hranovnica po pramene a potoky Kotlička, Teplý potok, Mlynica, Strateník od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.
4-3181-4-2ViľšavaMO SRZ MedzilaborcepstruhováchovnýNiePotok Viľšava od ústia pri obci Čabiny po pramene.
4-3190-5-2VN Beliansky č. 1MO SRZ Spišská BelálipňováchovnýNieVodná plocha nádrže pri meste Spišská Belá.
4-3200-4-2VN Beliansky č. 2MO SRZ Spišská BelápstruhováchovnýNieVodná plocha nádrže pri meste Spišská Belá.
4-3210-4-1VN Beliansky č. 3MO SRZ Spišská BelápstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (1 ha) pri meste Spišská Belá.
4-3220-1-1VN BidovceMsO SRZ KošicekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (3 ha) pri obci Bidovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stano- veného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-3230-1-1VN Blatce /Lapoš/MO SRZ MichalovcekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1 ha) pri obci Choňkovce.
4-3240-1-1VN Bokša I., II.MO SRZ StropkovkaproválovnýNieVodná plocha nádrží (2 ha) pri obci Bokša. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3260-1-1VN Budkovce I, IIMO SRZ MichalovcekaproválovnýNieVodná plocha nádrží (1,7 ha) pri obci Budkovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3270-4-1VN Bukovec I.MsO SRZ KošicepstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (30 ha) pri obci Bukovec. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-3290-1-1VN ByštaMO SRZ TrebišovkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (9 ha) pri obci Byšta. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3300-1-1VN Chlmec - PtavaMsO SRZ HumennékaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1 ha) pri obci Chlmec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3310-4-1VN Červený KláštorMO SRZ Spišská Stará VespstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (1,9 ha) v obci Červený Kláštor.
4-3320-4-1VN DanovaMO SRZ MedzilaborcepstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (1 ha) pri meste Medzilaborce.
4-3330-1-1VN DomašaRada SRZ ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (1422 ha) od telesa hrádze po cestný most pri obci Lomné a potoky Suchý, Hrabovecký od ústia po pramene. Na vyznačenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť. Zákaz lovu rýb z telesa hrádze a 100 m od telesa hrádze-zákaz je vyznačený tabuľami. Na vyznačenom úseku v rekreačnej oblasti Valkov je dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva. Úsek je vyznačený tabuľami s textom: Zákaz lovu rýb z pláže od 1. júla do 1. septembra v čase od 8:00hod. do 20:00 hod. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/.
4-3340-1-1VN DubinnéMO SRZ BardejovkaproválovnýNie0
4-3342-1-1VN DvoriankyMO SRZ SečovcekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1,2 ha) pri obci Dvorianky.
4-3350-1-1VN GaboltovMO SRZ BardejovkaproválovnýNie0
4-3360-1-2VN GiraltovceMO SRZ GiraltovcekaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri meste Giraltovce.
4-3370-1-1VN GrébparkMO SRZ PopradkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1,5 ha) v meste Poprad. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3380-1-1VN HrčelMO SRZ TrebišovkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (3,4 ha) pri obci Hrčel. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3390-1-1VN Hrušov I, IIMO SRZ RožňavakaproválovnýNieVodná plocha nádrží (11 ha) pri obciach Hrušov a Jablonov nad Turňou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3400-4-1VN JaklovceMO SRZ GelnicapstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (4,5 ha) pri obci Jaklovce.
4-3410-4-1VN JakubovanyMO SRZ SabinovpstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Jakubovany.
4-3420-1-1Vodná nádrž JaníkMO SRZ Moldava nad BodvoukaproválovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Janík.
4-3440-1-1VN KarnáMsO SRZ HumennékaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1 ha) pri obci Karná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3450-1-1VN KežmarokMO SRZ KežmarokkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (10,5 ha) pri meste Kežmarok. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3470-1-1VN KlčovMO SRZ LevočakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1,5 ha) pri obci Klčov.
4-3480-1-1VN Kľušov /Hervartov/MO SRZ BardejovkaproválovnýNie0
4-3490-1-1VN KolibabovceMO SRZ MichalovcekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1 ha) pri obci Kolibabovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3510-1-1VN Korytno II.MO SRZ Spišská Nová VeskaproválovnýNieVodná plocha nádrže (7 ha) pri obci Markušovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-3511-1-2VN Korytno III.MO SRZ Spišská Nová VeskaprováchovnýNieVodná plocha nádrže (2,5 ha) v katastri obce Markušovce.
4-3520-1-1VN KrompachyMO SRZ KrompachykaproválovnýNieVodná plocha nádrže (4,6 ha) pri meste Krompachy.
4-3530-1-1VN KružnáMO SRZ RožňavakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (4 ha) pri obci Kružná.
4-3540-4-2VN LetiskoMO SRZ PopradpstruhováchovnýNieVodná plocha nádrže pri letisku Poprad – Tatry.
4-3550-4-1VN Levočská DolinaMO SRZ LevočapstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (3,65 ha) pri autokempingu Kováčova vila.
4-3560-1-1VN Levočské LúkyMO SRZ LevočakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (2,7 ha) pri osade Levočské Lúky.
4-3570-1-1VN Malý GrébparkMO SRZ PopradkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (0,4 ha) v meste Poprad.
4-3580-1-2VN Marhaň č. 1MO SRZ GiraltovcekaprováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Marhaň.
4-3590-1-1VN Marhaň č. 2 a 3MO SRZ GiraltovcekaproválovnýNieVodná plocha nádrží (4 ha) pri obci Marhaň. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3600-1-2VN Mlynčeky I.MO SRZ KežmarokkaprováchovnýNieVodná plocha nádrže (3,15 ha) pri obci Mlynčeky.
4-3601-4-1VN Mlynčeky II.MO SRZ KežmarokpstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (4,05 ha) pri obci Mlynčeky. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.
4-3610-1-1VN MlyniskoMO SRZ SninakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1 ha) v meste Snina. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3620-1-1VN Nižný HrušovMO SRZ Vranov nad TopľoukaproválovnýNieVodná plocha nádrže (5 ha) pri obci Nižný Hrušov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3630-1-1Vodná nádrž Nižný LanecMO SRZ Moldava nad BodvoukaproválovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Nižný Lanec.
4-3640-1-1VN Nižný ŽipovMO SRZ TrebišovkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (5 ha) pri obci Nižný Žipov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3650-1-1VN NokleMO SRZ Spišská Stará VeskaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1,5 ha) pri meste Spišská Stará Ves. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3660-1-1VN Nová VieskaMO SRZ Streda nad BodrogomkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (12 ha) pri obci Nová Vieska. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3670-1-1VN Nový RuskovMO SRZ TrebišovkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (5 ha) pri obci Nový Ruskov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3680-4-1VN Palcmanská MašaRada SRZ ŽilinapstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (86 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia a Hnilec od ústia do nádrže po cestný most Stratená - Dobšiná. Lov rýb na nástrahy rastlinného pôvodu, boilies, cesto, pelety a i. sa považuje za lov na položenú a plávanú. Vnadenie rýb akýmkoľvek spôsobom nie je povolené. Vo vzdialenosti 100m od hrádzového telesa VN platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz rybolovu v okruhu 50m od klietkového chovu rýb. Celoročný zákaz lovu rýb z ostrovčeka. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm.
4-3690-1-1Vodná nádrž PaňovceMO SRZ Moldava nad BodvoukaproválovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Paňovce.
4-3700-1-1VN ParchovanyMO SRZ TrebišovkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Parchovany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3710-1-1VN PozdišovceMO SRZ MichalovcekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (8 ha) pri obci Pozdišovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3720-4-1VN RakovecMO SRZ Vranov nad TopľoupstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (3 ha) pri obci Rakovec nad Ondavou.
4-3730-1-1VN RemeninyMO SRZ Hanušovce nad TopľoukaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1 ha) pri obci Remeniny. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
4-3750-1-1VN RužínRada SRZ ŽilinakaproválovnýÁnoVodná plocha nádrže (390 ha) od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kľuknavu. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. S ohľadom na bezpečnosť osôb pohybujúcich sa po vodnej hladine rybárskych revírov odporúčame loviacim, aby pri love rýb umiestňovali vlasce a šnúry pod vodnú hladinu. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
4-3760-1-1VN SečovceMO SRZ SečovcekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (8 ha) pri meste Sečovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3770-1-1VN SeňaMsO SRZ KošicekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (5 ha) pri obci Seňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-3780-4-1VN SigordMsO SRZ PrešovpstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Kokošovce.
4-3790-1-1VN Slovenská Volová I, II, IIIMsO SRZ HumennékaproválovnýNieVodná plocha nádrží (3 ha) pri obci Slovenská Volová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3800-1-1VN Spišská BeláMO SRZ Spišská BelákaproválovnýNieVodná plocha nádrže (5 ha) pri meste Spišská Belá. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3820-1-1VN Starý MlynMO SRZ SvitkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (3,7 ha) pri obci Štrba. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3830-4-2VN Stráne pod TatramiMO SRZ KežmarokpstruhováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Stráňany.
4-3840-1-1VN StropkovMO SRZ StropkovkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (6 ha)v meste Stropkov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3850-4-1VN Thurzov č. 1 a 2MO SRZ GelnicapstruhoválovnýNieVodná plocha nádrží (2 ha) pri meste Gelnica.
4-3860-1-1VN TovarnéMO SRZ Vranov nad TopľoukaproválovnýNieVodná plocha nádrže (6 ha) pri obci Tovarné. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3870-1-1VN Veľká BystráMO SRZ SninakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (1,1 ha) pri meste Snina. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3880-1-1KarcsaMO SRZ Kráľovský ChlmeckaproválovnýÁnoVodná plocha odstaveného ramena (25 ha) pri obci Veľký Kamenec a Strážne. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Revír je hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
4-3890-1-1VN VengliskáMO SRZ Stará ĽubovňakaproválovnýNieVodná plocha nádrže (5 ha) pri meste Stará Ľubovňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. 120
4-3900-1-1VN Vinné jazeroMO SRZ MichalovcekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (8 ha) pri obci Vinné. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3910-1-1VN Vlachovo I, IIMO SRZ RožňavakaproválovnýNieVodná plocha dvoch nádrží (2 ha) pri obci Vlachovo.
4-3911-1-4Vlachovo IIIMO SRZ Rožňavakaprováchyť a pusť!NieVodná plocha nádrže (0,7 ha) pri obci Vlachovo.
4-3920-4-1VN Vlčia DolinaMO SRZ DobšinápstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (2 ha) vo Vlčej doline v Dobšinej.
4-3930-1-1VN Vrbov č. 1MO SRZ KežmarokkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (13,5 ha) pri obci Vrbov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3940-1-4VN Vrbov č. 2MO SRZ Kežmarokkaprováchyť a pusť!NieVodná plocha nádrže (8 ha) pri obci Vrbov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3950-4-2VN Vrbov č. 3MO SRZ KežmarokpstruhováchovnýNieVodná plocha nádrže pri obci Vrbov.
4-3960-1-1VN Vyšná KamenicaMsO SRZ KošicekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Vyšná Kamenica. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
4-3970-1-1VN Vyšná RybnicaMO SRZ MichalovcekaproválovnýNieVodná plocha nádrže (5 ha) pri obci Vyšná Rybnica. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3980-1-1VN Vyšný OrlíkMO SRZ SvidníkkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (4 ha) pri obci Vyšný Orlík. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-3990-1-1VN Za Hurou č. 1MO SRZ Spišská Nová VeskaproválovnýNieVodná plocha nádrže (2 ha) pri meste Spišské Vlachy. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-4000-4-1VN Za Hurou č. 2MO SRZ Spišská Nová VespstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (1 ha) pri meste Spišské Vlachy. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-4020-4-1VN ZbojnéMsO SRZ HumennépstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (4 ha) pri obci Zbojné.
4-4030-1-4VN Zemplínska ŠíravaRada SRZ Žilinakaprováchyť a pusť!Áno”revír s režimom “bez privlastnenia si úlovku”” Vodná plocha nádrže (3290 ha) od priehradného telesa po napájací kanál pri obci Petrovce nad Laborcom a po cestný most v obci Lúčky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. V časti VN od spevnenej hrádze pod bývalými sádkami medzi Klokočovom a Kusínom, južným smerom po katastrálnej hranici obce Kusín a Hnojné cez vodnú plochu k dnovému výpustu do Čiernej vody je vyčlenených 600 ha vodnej plochy ako chránený areál (štvrtý stupeň územnej ochrany) v tejto lokalite platí zákaz lovu rýb. V ostatnej časti revíru platí tretí stupeň územnej ochrany. Na tomto rybárskom revíri platí režim “bez privlastnenia si úlovku” to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť! POZOR: Zvýšený obsah PCB látok! /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
4-4040-4-1VN Zemplínska Šírava - prítokyMO SRZ MichalovcepstruhoválovnýNiePrítoky do VN Zemplínska Šírava - potoky Trnavský, Kamenný, Viniansky od ústia po pramenea potoky Suchý, Tomašovský, Kusínsky, Sokolský, Jovsanský, Kalužský od ústia po hranicu VLM.
4-4050-4-1VN ZlatnáMO SRZ KežmarokpstruhoválovnýNieVodná plocha nádrže (6 ha) pri meste Kežmarok. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.
4-4060-1-1VN ŽakovceMO SRZ KežmarokkaproválovnýNieVodná plocha nádrže (22,5 ha) pri obci Žakovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
4-4070-4-1Vojňanský potokMO SRZ KežmarokpstruhoválovnýNieVojňanský potok od ústia po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.
4-4071-4-2Voliansky potokMO SRZ SabinovpstruhováchovnýNieVoliansky potok od ústia do Torysy po pramene.
4-4080-4-1Voľanský potokMO SRZ Hanušovce nad TopľoupstruhoválovnýNieVoľanský potok od ústia po pramene.
4-4081-1-1Vranie jazeroMsO SRZ KošicekaproválovnýNieVodná plocha odstaveného ramena (2 ha) v mestskej časti Košice - Vyšné Opátske. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-4090-1-1Vrbovský potokMO SRZ KežmarokkaproválovnýÁnoVrbovský potok od ústia po pramene, mimo VN Vrbov č. 1, 2, 3, VN Žakovce a VN Kežmarok. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm, štuka 70 cm, zubáč veľkoústy 60 cm, kapor 45 cm, lieň 30 cm.
4-4100-4-1VVN DobšináMO SRZ DobšinápstruhoválovnýNieVodná plocha vyrovnávacej vodnej nádrže (8,5 ha) pri meste Dobšiná.
4-4110-1-1VVN DomašaMO SRZ Vranov nad TopľoukaproválovnýÁnoVodná plocha vyrovnávacej nádrže Domaša (54 ha) a Ondava po priehradné teleso vodnej nádrže Domaša. Lovná miera: boleň 50 cm, amur biely 70 cm.
4-4120-1-1VVN RužínMsO SRZ KošicekaproválovnýNieVodná plocha vyrovnávacej vodnej nádrže (65 ha) nad obcou Malá Lodina po priehradné teleso VN Ružín.
4-4130-4-1VydraňkaMO SRZ MedzilaborcepstruhoválovnýNiePotok Vydraňka od ústia v Medzilaborciach po pramene.
4-4140-1-1Výpustný kanál VN Zemplínska ŠíravaMsO SRZ MichalovcekaproválovnýÁnoVýpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Zemplínska Šírava pri obci Zalužice. V úseku 200 m od telesa hrádze smerom dole prúdom je zimovisko a neresisko rýb v období od 01. 02. do 15. 06. zákaz lovu rýb! Mimo tohto obdobia je zákaz lovu rýb 50 m od telesa hrádze. Tento zákaz je vyznačený tabuľou a farebne na telese hrádze. Lovná miera: boleň 50 cm.
4-4150-4-1VýravaMsO SRZ HumennépstruhoválovnýNiePotok Výrava od ústia pri obci Jabloň po pramene, mimo VN Zbojné.
4-4160-4-2VyškaMO SRZ BardejovpstruhováchovnýNie0
4-4170-4-1Zadielsky potokMO SRZ Moldava nad BodvoupstruhoválovnýNieZadielsky potok od ústia po štátnu prírodnú rezerváciu Zadielska tiesňava.
4-4180-4-2Záhorský potokMO SRZ KrompachypstruhováchovnýNieZáhorský potok od ústia po pramene a potoky Zlatník, Slatvinka a Jaseňovec od ústia po pramene.
4-4190-4-2Zamutovský potokMO SRZ Vranov nad TopľoupstruhováchovnýNieZamutovský potok od ústia pri obci Čaklov po pramene.
4-4191-4-1Zbojský potok č. 1MO SRZ SninapstruhoválovnýNieZbojský potok od ústia do Uličky po obec Nová Sedlica.
4-4210-4-1Zimná vodaMO SRZ GelnicapstruhoválovnýNiePotok Zimná voda od ústia v obci Prakovce po pramene.
4-4220-4-2ZlatnáMO SRZ KežmarokpstruhováchovnýNiePotok Zlatná od ústia po pramene, mimo VN Zlatná.
4-4230-4-2Zlatnícky potokMO SRZ Spišská Nová VespstruhováchovnýNieZlatnícky potok od ústia po pramene.
4-4231-4-2Zlatník č. IMsO SRZ KošicepstruhováchovnýNiePotok Zlatník č. I od ústia po pramene.
4-4232-4-2Zlatník č. IIMsO SRZ KošicepstruhováchovnýNiePotok Zlatník č. II od ústia po pramene.
4-4233-4-2Zlatský potokMO SRZ BardejovpstruhováchovnýNieZlatský potok od ústia do Tople po pramene.
4-4240-4-2Žakarovský potokMO SRZ GelnicapstruhováchovnýNieŽakarovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene.
4-4250-4-1ŽehricaMO SRZ Spišská Nová VespstruhoválovnýNiePotok Žehrica od ústia v Spišských Vlachoch po pramene.Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-4260-4-1Železný potokMO SRZ NálepkovopstruhoválovnýNieŽelezný potok od ústia po pramene a potoky Strašanský, Roztocký a Zimný od ústia po pramene. Revíry bez privlastnenia si úlovku