1-0141-1-1 Dunaj č. 4 – Devínske rameno

Popis 1-0141-1-1 Dunaj č. 4 – Devínske rameno

Vodná plocha prietočného ramena (8,57 ha) nad kameňolomom v Devíne po začiatok ramena v mestskej časti Devín. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55/x, sumec 90/x, mrena severná 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10.

Revír sa nachádza v 4. a 5. stupni ochrany prírody v ktorom platia obmedzenia a zákazy (Prírodná rezervácia Slovanský ostrov). V 5.stupni ochrany je lov rýb zakázaný.

Návrat hore