NOVÝ Zákon o rybárstve a súvisiace vykonávacie vyhlášky platné od 1.1.2019 nájdete TU.

Na našej stránke nájdete pomôcku na vyhľadanie názvov revírov podľa čísla. Po zadaní čísla revíru (stačí aj časť) do kolónky “Hľadať” (umiestnené vľavo nad hlavičkou tabuľky – popis revíru) sa vám zobrazí názov revíru. Kliknite na tento link a vyskúšajte. Veríme, že vám táto pomôcka urýchli vypĺňanie prehľadov o úlovkoch.

MsO SRZ BA4

Vítame vás na stránke Mestskej organizácie SRZ Bratislava IV.

Mestská organizácia SRZ Bratislava IV je otvoreným občianskym združením združujúcim svojich členov na základe dobrovoľnosti a v súlade so zákonom o združovaní občanov. Cieľom združenia je rozvoj rekreačného a športového rybolovu, uplatňovanie rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, ochrana genofondu rýb, ochrana prírody a životného prostredia v oblasti rybárstva a starostlivosť o ekológiu vôd a okolitej prírody.

Cieľom stránky je poskytovanie informácie o práci MsO SRZ Bratislava IV, našich revíroch, zarybňovaní, pretekoch, brigádach a ostatnej činnosti občianskeho združenia.

Budeme radi, keď nám svojimi pripomienkami, príspevkami alebo fotkami pomôžete obsahovo obohatiť tieto stránky.