Revíry

1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda

Popis 1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda Vodná plocha štrkoviska (9ha)pri železničnej stanici Bratislava-mesto. Na základe zmluvy s MsÚ Bratislava Nové Mesto – […]

Revíry

1-0390-1-1 Morava č.1

Popis 1-0390-1-1 Morava č.1 Čiastkové povodie rieky Morava od ústia do Dunaja pri Devíne po Markeggský most a inundácie z

Návrat hore