1-0390-1-1 Morava č.1

Popis 1-0390-1-1 Morava č.1

Čiastkové povodie rieky Morava od ústia do Dunaja pri Devíne po Markeggský most a inundácie z Moravy pod Hradom (2ha) a pred železničným mostom do Marcheggu (1,5ha). Morava č. 1 – 1-0390-1-1

Návrat hore