1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda

Popis 1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda

Vodná plocha štrkoviska (9ha)pri železničnej stanici Bratislava-mesto. Na základe zmluvy s MsÚ Bratislava Nové Mesto – vlastníka pozemkov pod vodnou plochou, je nutné rešpektovať prevádzkový poriadok prírodného areálu, preto je v mesiacoch jún, júl, august od 9,00 do 18,00 hod. zákaz lovu z celej plochy štrkoviska. Je zakázané loviť: z ostrova a z móla v okruhu 10m od móla, 15m od „Reštaurácie vodný svet“ – mólo pre uchytenie člnov. Vstup len cez určené vchody na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Vstup na rybolov po 18,00 hod. v mesiacoch júl, august a september od ulice Tomášikovej – Čínska reštaurácia. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2015–2017. Štrkovisko Kuchajda je kaprová voda s rozlohou 9 ha. Je súčasťou prírodného areálu nachádzajúceho sa v mestskej časti Bratislava-Nové mesto. Platí v ňom osobitný prevádzkový poriadok, ktorý upravuje dennú dobu lovu a vymedzuje jednotlivé úseky so zákazom lovu. Na južnom brehu sa nachádza reštaurácia. Ide o typické štrkovisko mestského typu. Brehy sú tu upravené, štrkové, ďalej od brehu trávnaté a majú plážový charakter takmer bez stromov. Dno je tu štrkové, miestami porastené jemnými riasami, bez potopených väčších prekážok. Brehy sa postupne zvažujú do hlbšej vody. Vjazd motorovými vozidlami do areálu štrkoviska nie je povolený, avšak okolité parkoviská poskytujú možnosti parkovania. Stanovanie a bivakovanie nie je uvedené v miestnom rybárskom poriadku na roky 2014-2015 ako zakázané, avšak vzhľadom na osobitný prevádzkový poriadok prírodného areálu ho možno považovať za nevhodný. Lov z člna, zavážanie a zanášanie návnad a nástrah tu nieje povolený. Najlovenejšou rybou je v tomto štrkovisku každoročne vysadzovaný kapor. Pomerne rozšírený je karas striebristý. Menej sa vyskytuje amur a tolstolobik. Z bielych rýb sa tu vyskytuje plotica a červenica, z dravých šťuka, úhor a v menšej miere zubáč. Štrkovisko Kuchajda – 1-0980-1-1

Návrat hore