Nový eshop

Spustili sme do prevádzky nový elektronický obchod (eshop), v ktorom si môžete zakúpiť členskú známku a povolenie na rybolov bez nutnosti návštevy kancelárie (len členovia MsO SRZ Bratislava IV). Podmienkou jeho použitia je rovnako ako pri kúpe v kancelárii odovzdanie riadne vyplneného povolenia na rybolov za 2023 vrátane sumarizácie úlovkov a návštev revírov (v zmysle zákona). Vyplnený prehľad za 2023 je možné odovzdať osobne v kancelárii alebo zaslať poštou. Prehľad bude skontrolovaný a odovzdanie zaznačené v našej evidencii. V prípade jeho neodovzdania najneskôr do 15.1.2024 dochádza ku porušeniu zákona a povolenie na rok 2024 nebude danému členovi vydané.

Eshop nájdete na adrese https://eshop.srzba4.sk

Návrat hore