Brigády 2023

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať brigádu v rozsahu 8 hodín. Brigádu možno odpracovať v niektorej z organizácií MsO SRZ BA I, II, III, IV, V. O odpracovaní brigády treba mať potvrdenie. Za neodpracovanú brigádu v roku 2023 je povinnosť úhrady 20,00 € (príspevok na zarybnenie). Od brigády sú oslobodené deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia (po dovŕšení veku riadneho odchodu do dôchodku) a invalidní dôchodcovia držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S.

Termíny brigád MsO BA IV:

Kuchajda

15. apríla 2023 (čas trvania brigády – 4 hodiny)
Zraz o 8:00 hod. pri hlavnom vchode (od železničnej stanice Nové mesto)

Karloveské rameno

30. septembra 2023 Zraz o 8:00 hod. pri Riviére

Morava č.1

22. apríla 2023 Zraz o 8:00 pri Družstve D.N. Ves – na hrádzi
29. apríla 2023 Zraz o 8:00 pod Devínskym hradom
9. septembra 2023 Devín Zraz o 8:00 pod Devínskym hradom
23. septembra 2023 Devín Zraz o 8:00 pri Družstve D.N. Ves – na hrádzi

Na brigádu treba prísť v pracovnom oblečení, priniesť si pracovné rukavice a igelitový sáčok. Termíny, miesto a čas brigád v ostatných MsO SRZ Bratislava sú zverejnené v kancelárii MsO Bratislava IV a na webových stránkach jednotlivých organizácií.

Návrat hore