Oznam – podanie návrhu na kandidáta 2022 pre členov MsO SRZ Bratislava 4

Oznam pre členov MsO SRZ Bratislava IV.

V dňoch od 25.05.2022 do 12.06.2022 je možné podať návrh na kandidáta do orgánu organizačnej zložky SRZ (do výboru, kontrolnej komisie) a návrh na delegáta na Snem. Žiadosť je potrebné vyplniť na predpísanom tlačive, ktoré je možné si stiahnuť na tomto linku. Na riadne vyplnenie tlačiva a doručenia do kancelárie Vám bude vydané potvrdenie pracovníčkou pani Banovičovou.
Termín zasadnutie výboru je 15.06.2022. Pozvánka s programom na členskú schôdzu bude zverejnená dňa 8.6.2022 na stránke našej organizácie a na nástenke v priestoroch kancelárie na Levárskej 11.

Návrat hore