Oznam – riadna členská schôdza 2022 MsO SRZ Bratislava IV

Výbor MsO SRZ Bratislava IV. v zmysle Stanov SRZ zvoláva riadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 24. júna 2022 o 17:00 hod. (piatok) v Dome kultúry na Saratovskej ul. č. 2/A v Dúbravke.

Pozvánku s programom si môžete stiahnuť na tomto linku: Pozvánka na členskú schôdzu 2022

Návrat hore