Termín na odovzdanie prehľadu o úlovkoch do 15.1.2024

Nezabudnite na povinnosť odovzdať riadne vyplnený prehľad o úlovkoch najneskôr do 15.1.2024. V prípade porušenia tejto povinnosti Vám nebude možné vydať povolenie na lov na rok 2024. Vyplnené prehľady o úlovkoch za rok 2023 (sumarizácia, návštevnosť revírov) je možné priniesť osobne, nechať v schránke našej organizácie alebo poslať poštou. Každý prehľad je kontrolovaný a evidujú sa len tie, ktoré sú riadne vplnené! Upozorňujeme na to, že nie je možné udeliť žiadne výnimky!

Návrat hore