Test pre žiadateľov o členstvo v SRZ nad 15 rokov (oficiálna sada A).

Pre splnenie vedomostných podmienok prijatia za člena SRZ je potrebné správne zodpovedať aspoň 90% otázok.

Test pre žiadateľov o členstvo v SRZ

1 / 25

1. Loviť ryby mimo určeného denného času lovu rýb sa:

2 / 25

2. V kaprových vodách sa zakazuje:

3 / 25

3. Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v pstruhových vodách v mesiacoch:

4 / 25

4. Čo je rybárske právo?

5 / 25

5. V lipňových vodách sa zakazuje:

6 / 25

6. V kaprových vodách sa pri love na prívlač zakazuje:

7 / 25

7. Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v lipňových vodách v mesiacoch:

8 / 25

8. Ktoré listiny sú verejnými listinami?

9 / 25

9. V oblasti s označením „Chránená rybia oblasť“ sa zakazuje:

10 / 25

10. Loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej ochrany sa:

11 / 25

11. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh lieň sliznatý (Tinca tinca) je:

12 / 25

12. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) je:

13 / 25

13. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh pleskáč vysoký (Abramis brama) je:

14 / 25

14. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) je:

15 / 25

15. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh amur biely (Ctenopharyngodon idella) je:

16 / 25

16. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus] je:

17 / 25

17. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh šťuka severná (Esox lucius) je:

18 / 25

18. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh amur biely (Ctenopharyngodon idella) je:

19 / 25

19. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) je:

20 / 25

20. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh mieň sladkovodný (Lota lota) je:

21 / 25

21. Lov rýb môže loviaci vykonávať len vtedy:

22 / 25

22. Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb:

23 / 25

23. Povinnou výbavou loviaceho pri love na kaprových vodách sú:

24 / 25

24. Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu:

25 / 25

25. Loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie:

Your score is

0%

Návrat hore