Test pre žiadateľov o členstvo v SRZ nad 15 rokov (oficiálna sada B).

Pre splnenie vedomostných podmienok prijatia za člena SRZ je potrebné správne zodpovedať aspoň 90% otázok.

Test pre žiadateľov o členstvo v SRZ

1 / 25

1. Privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru alebo presahujúce najväčšiu lovnú mieru alebo nad určený počet alebo hmotnosť sa:

2 / 25

2. Čo je mimoriadna udalosť?

3 / 25

3. Čo je rybárske právo?

4 / 25

4. Ktorý zákon o Rybárstve aktuálne účinný?

5 / 25

5. Ktoré listiny sú verejnými listinami?

6 / 25

6. Čo je osvetlenie miesta lovu?

7 / 25

7. Aké doklady musí mať pri sebe osoba počas lovu rýb?

8 / 25

8. Loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej ochrany sa:

9 / 25

9. V oblasti s označením „Chránená rybia oblasť“ sa zakazuje:

10 / 25

10. V kaprových vodách sa lov na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm:

11 / 25

11. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh plotica lesklá (Rutilus virgo) je:

12 / 25

12. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus) je:

13 / 25

13. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh mrena škvrnitá (Barbus petenyi) je:

14 / 25

14. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus) je:

15 / 25

15. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh sumec veľký (Silurus glanis) je:

16 / 25

16. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh boleň dravý (Leuciscus aspius) je:

17 / 25

17. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) je:

18 / 25

18. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh pleskáč vysoký (Abramis brama) je:

19 / 25

19. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus) je:

20 / 25

20. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh hlavátka podunajská (Hucho hucho) je:

21 / 25

21. Lov rýb môže loviaci vykonávať len vtedy:

22 / 25

22. Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má podľa § 12 ods. 1 ustanovenú lovnú mieru:

23 / 25

23. Na ryby použité ako nástraha pri love rýb v kaprových vodách sa:

24 / 25

24. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb:

25 / 25

25. Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa:

Your score is

0%

Návrat hore