Zarybnenie revírov 2023

Zarybňovanie našich revírov uskutočňujeme v priebehu mesiacov október a november 2023.

Revír Morava 1 bol 19.10.2023  zarybnený Šťukou Š1.

Revír Kuchajda bol 30.10.2023 zarybnený Kaprom K3. Upozorňujeme rybárov, že po zarybnení je na tomto revíri vydaný všeobecný zákaz lovu s platnosťou do 3.11.2023 (loviť sa môže od 4.11.2023). Sledujte informačné tabule, ktoré budú vyvesené ihneď po zarybnení.

Revíry Kuchajda a Morava 1 boli 2.11.2023 zarybnené Zubáčom Zu1.

Revíry Karloveské rameno a Morava 1 boli 7.11.2023 zarybnené Kaprom K2 a K3.

Revír Kuchajda bol 20.11.2023 zarybnený Šťukou Š2.

K zarybňovaniu Vám aktuálne nevieme podať viac informácií ani telefonicky. 

Návrat hore