Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívou

Dokument „Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívou“ bol schválený Radou SRZ. Uverejňujeme jeho plné znenie (link na stiahnutie PDF verzie):

[su_document url=“https://www.srzba4.sk/wp-content/uploads/2019/05/ZOSÚLADENIE-SPOLOČNÉHO-RYBÁRSKEHO-PORIADKU-S-LEGISLATÍVOU.pdf“]

Návrat hore