Oznamy, Právo

Denný čas lovu rýb

Denný časlovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje va) pstruhových vodách v mesiacoch1. apríl a september od 6.00 h do […]

Informácie

Štátny rybársky lístok

Štátne rybárske lístky vydávajú mestské časti (MÚ) v mieste bydliska na základe ústnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami fyzickej

Informácie, Právo

Povolenie na rybolov

Povolenie na rybolov vydáva užívateľ rybárskeho revíru. V rámci Slovenského rybárskeho zväzu vydávajú povolenie na rybolov podľa príslušnosti rybárskych revírov

Návrat hore