Denný čas lovu rýb na hraničných vodách

Denný čas lovu na hraničných vodách, ktorý je zverejnený v rybárskych poriadkoch, platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Pre hraničné vody s Poľskom:

január a február – od 07:00 do 17:00 hod.
marec a apríl – od 05:00 do 20:00 hod.
máj, jún, júl a august – od 04:00 do 22:00 hod.
september a október – od 5:00 do 21:00 hod.
november a december – od 6:00 do 18:00 hod.

Brigády 2017

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať brigádu v minimálnom rozsahu 8 hodín.

Brigádu možno odpracovať aj v niektorej z organizácii MsO SRZ Bratislava I, II, III alebo V. Je potrebné mať potvrdenie o odpracovaní brigády.

Od brigád sú oslobodení: deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov a invalidi

Termíny brigád MsO Bratislava IV
Kuchajda: 8.apríl, 9.apríl, 22. apríl, 2.september, 3.september 2017
Zraz je o 8,00 hod. pri hlavnom vchode (od železničnej stanice Nové Mesto)

Karloveské rameno: 23. apríl 2017
Zraz je o 8,00 hod. pri Riviére

Morava: 23.september, 24. september 2017
Zraz je o 8,00 hod. pod hradom v Devíne

Na brigádu treba prísť v pracovnom oblečení, priniesť si pracovné rukavice a igelitový sáčok. Brigády v ostatných MsO SRZ Bratislava (termín, miesto, čas) budú zverejnené v kancelárii MsO Bratislava IV a na členskej schôdzi.

Rybárske preteky 2017

Jarné rybárske preteky sa uskutočnia na Kuchajde dňa 7. mája 2017 od 7:00 hod. do 13:00 hod. Štartovné pre dospelých 5€.

Preteky detí od 08,00 hod. do 12,00 hod. (štartovné 0,00 €).

Predaj štartovných lístkov bude v kancelárii MsO SRZ Bratislava IV na Levárskej 11 (od 1.3.2017) alebo 1 hod. pred pretekmi.

Stránkové hodiny 2017

02.01.2017 – 15.01.2017 pondelok až piatok od 9:00 – 17:00 hod. (mimo sviatku 06.01.2017 a nedeli)
14.01.2017 sobota od 8:00 – 14:00 hod.
16.01.2017 – 31.05.2017 pondelok, streda 9:00 – 17:00 hod., utorok, štvrtok od 9:00 – 15:00 hod.
01.06.2017 – 31.12.2017 pondelok, streda 9:00 – 17:00 hod.
Obedná prestávka v čase od 12:00 – 13:00 hod.

Členské poplatky a ceny povolení na rybolov pre rok 2017

Poplatky pre rok 2017 sú uvedené v súlade s usmernením R-SRZ
Povolenia na rybolov sa vydávajú do 20.10.2017.
Kaprové zväzové povolenie je podmienené kúpou miestneho povolenia!
*Pstruhové povolenky sa vydávajú na MsO I,Baštová 5

Neodovzdanie ÚL načas (po 15.1.2017 ): 10,00 €
Neskorá platba členského (po 31.3.2017): 10,00 €
Neodpracovaná brigáda v 2016: 15,00€
Prerušené členstvo I-V. (max. 1 r.): 10,00 €
Poplatky za nesplnenie členských povinností sú príspevkami na zarybnenie.

Hosťovacie povolenia kaprové
K – denné pre BA: 7,00 €
K – týždenné pre BA: 30,00 €
K – denné deti pre BA: 2,00 €
K – týždenné deti pre BA: 5,00 €