Zákaz lovu kapra!

25. 10. 2018 bol revír KUCHAJDA zarybnený kaprom rybničným K3-4 2000 kg.
Možnosť privlastniť kapra bude dňa:   12. 11. 2018
/Jarné zarybnenie bude v mesiaci apríl 2019./
Dňa 23.10.2018 bola zarybnená Morava, kde zatiaľ bolo dané 2000 kg K2 a 400 kg K3.

 

Vítame vás na stránke Mestskej organizácie SRZ Bratislava IV.

Mestská organizácia SRZ Bratislava IV je otvoreným občianskym združením združujúcim svojich členov na základe dobrovoľnosti a v súlade so zákonom o združovaní občanov. Cieľom združenia je rozvoj rekreačného a športového rybolovu, uplatňovanie rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, ochrana genofondu rýb, ochrana prírody a životného prostredia v oblasti rybárstva a starostlivosť o ekológiu vôd a okolitej prírody.

Cieľom stránky je poskytovanie informácie o práci MsO SRZ Bratislava IV, našich revíroch, zarybňovaní, pretekoch, brigádach a ostatnej činnosti občianskeho združenia.

Budeme radi, keď nám svojimi pripomienkami, príspevkami alebo fotkami pomôžete obsahovo obohatiť tieto stránky.